Removal Là Gì ? Nghĩa Của Từ Remove Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Remove, Từ Remove Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Removal là gì

*
*
*

remove

*

remove /ri”mu:v/ danh từ món ăn tiếp theo (sau một món khác) sự lên lớpexamination for the remove: kỳ thi lên lớpnot to get one”s remove: không được lên lớp lớp chuyển tiếp (trong một số trường ở Anh) khoảng cách, sự khác biệtto be many removes from the carefree days of one”s youth: khác biệt rất xa những ngày vô tư lự của tuổi thanh xuân ngoại động từ dời đi, di chuyển, dọn, cất dọnto remove a machine: chuyển một cái máy (ra chỗ khác)to remove mountains: (nghĩa bóng) dời non lấp biển, làm những việc phi thường bỏ ra, tháo rato remove one”s hat: bỏ mũ rato remove a tyre: tháo lốp xe cách chức, đuổito remove an afficial: cách chức một viên chức lấy ra, đưa ra, rút ra…to remove a boy from school: xin rút một học sinh ra khỏi trường tẩy trừ (tham nhũng…), tẩy, xoá bỏ, loại bỏto remove grease stains: tẩy vết mỡto remove someone”s name from a list: xoá bỏ tên ai trong danh sách giết, thủ tiêu, khử đi làm hết (đau đớn), xua đuổi sạch (sự sợ hãi, mối nghi ngờ…) bóc (niêm phong) (y học) cắt bỏ (y học) tháo (băng) nội động từ dời đi xa, đi ra, tránh ra xathey shall never remove from here: họ nhất định không bao giờ rời khỏi chốn này đâu dọn nhà, đổi chỗ ởto remove to a new house: dọn nhà đến một căn nhà mới
bỏremove all: gỡ bỏ hếtremove split: gỡ bỏ táchto remove: xóa bỏto remove: gỡ bỏdẹpremove page: dẹp trangremove page break: dẹp ngắt trangremove print area: dẹp khu vực inremove print title: dẹp tựa đề indi chuyểngỡ bỏremove all: gỡ bỏ hếtremove split: gỡ bỏ táchkhửlấy điloại bỏphá hủytháoremove the jack: tháo kích rato remove the jack: tháo kích ratháo dỡxóa bỏLĩnh vực: hóa học & vật liệutháo điburr removedụng cụ bạt baviacách thứcđuổisa thảithải hồi o tháo đi, loại bỏ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): move, movement, removal, remover, mover, move, remove, movable, unmoved, moving, movingly

*

Xem thêm: Entity Framework Là Gì ? Giới Thiệu Entity Framework

*

*

remove

Từ điển Collocation

remove verb

ADV. altogether, completely, entirely | effectively By producing an heir, the Queen effectively removed her cousin”s hopes of succeeding to the throne. | permanently, temporarily | quickly | easily The old cladding can be easily removed using a claw hammer. | painlessly | carefully | forcibly people who have been forcibly removed from their homes | surgically Unsightly moles can be removed surgically. | physically

ADV. try to | be possible to | be difficult to These stains can be difficult to remove.

PREP. for Fittings should be completely removed for cleaning. | from She removed the dirty dishes from the table. | with Bee stings should be removed with tweezers.

PHRASES remove sth at a stroke The proposed law would remove at a stroke the long-cherished right to trial by jury.

Từ điển WordNet

n.

degree of figurative distance or separation; “just one remove from madness” or “it imitates at many removes a Shakespearean tragedy”;

v.

remove from a position or an office

Xem thêm: Don'T Download This Song Chords By “Weird Al” Yankovic @ Ultimate

English Synonym and Antonym Dictionary

removes|removed|removingsyn.: deduct discard dispose of doff eject eliminate expel extract oust subtract take away withdrawant.: replace

Related Posts