Nghĩa Của Từ Regurgitation Là Gì ? (Từ Điển Anh Regurgitation Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Regurgitation là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Cách Tải Facebook Lite Về Điện Thoại, Facebook Lite Apk Cho Android

Reoperation for significant residual regurgitation across the left atrioventricular valve continues to be the major cause for morbidity, both early and late.
Regurgitation of the left atrioventricular valve was evaluated only after the patient had been weaned from cardiopulmonary bypass and was hemodynamically stable.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
Postoperative echocardiography showed a satisfactory intracardiac repair with no residual shunts and minimal regurgitation across the left atrioventricular valve.
In patients with an atrioventricular anastomosis, cine recordings were reviewed for systolic regurgitation from the rudimentary right ventricle into the right atrium.
The second possibility is that a subclinical degree of tricuspid regurgitation led to hypertrophy and dilatation of the left atrium and precipitated atrial fibrillation.
Postoperative injection at the site of the anastomosis between the homograft and the pulmonary arteries shows dilatation of the homograft with pulmonary regurgitation.
The decrease in severity of regurgitation and in the gradient on follow-up was not expected, although it has been reported by others.
Her signs were the same, with raised venous pressure, a large liver and a loud murmur of pulmonary regurgitation.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Trò Chơi Zombie 2 – Plants Vs Zombies™ 2 Free

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts