” Recursive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Recursive Function Trong Tiếng Việt

Bây giờ chắc bạn cũng có thể mường tượng đệ quy là gì rồi phải không ? Ở hình ảnh bìa SGK Toán lớp 3 ở trên, có một quyển SGK toán lớp 3 nhỏ hơn và trong quyển SGK nhỏ đó lại có một quyển SGK nhỏ hơn nữa, ….

Đang xem: Recursive là gì

I. Recursive function

Trong Computer Science, recursive function là function gọi chính bản thân nó . 1 recursive function sẽ có dạng như sau:

def foo(): dosomething() foo() # gọi chính nó maybedosomething() return otherthingĐể hiểu rõ hơn mình sẽ ví dụ mình ví dụ thực tế như sau:

Giáo viên thể dục yêu cầu lớp điểm danh từ 1 đến hếtTrình tự xảy ra sẽ như sau giả sử lớp có có 5 người:

12345Hết !!!!Code:

Nếu bạn không biết vị trí mình đang đứng là thứ mấy, bạn hỏi thằng đứng trước và thằng đó cũng không nhớ và tiếp tục hỏi thằng phía trước…. truyền nhau cho đến thằng đầu hàng và nó hô “1” và những đứa sau đó sẽ truyền thứ tự dần tới đến bạn.

Xem thêm: Liịch Wc – Lịch Thi Đấu Đội Tuyển Việt Nam Trong Năm 2021

Trình tự như sau:

Thằng đứng thứ 3: Ê tao đang đứng thứ mấy thế ????Thằng đứng thứ 2: Ê tao đang đứng thứ mấy thế ????Thằng đứng thứ 1: Tao đang đứng thứ 1Thằng đứng thứ 2: Thế tao đứng thứ 2Thằng đứng thứ 3: Thế tao đứng thứ 3Code:

II. Ví dụ về recursion trong toán học:

Recursion thường được áp dụng trong toán học như tính giá trị của một số trong 1 dãy như Fibonacci, giai thừa …. hoặc có thể số mũ

Dãy Fibonacci:

Phần định nghĩa trên Project Euler (Được dịch bởi VietsubPE):

Mỗi phần tử mới trong dãy Fibonacci được tạo ra bằng cách cộng 2 phần tử trước đó. Bằng cách bắt đầu với 1 và 2, 10 phần tử đầu tiên sẽ là:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….

Xem thêm: Phim Người Tình – The Lover

Nếu muốn tìm số thứ n của dãy này, đơn giản là gán 2 số đầu tiên của dãy là 1, 2 và tính tổng của số thứ n – 1 và số thứ n – 2

Code:

Output:

89

Giai thừa:

Giai thừa được định nghĩa như sau:

n! = n * (n – 1) * (n – 2) * … * 1Ta có thể dễ dàng nhận ra công thức sau:

n! = n * (n – 1)!Code:

Output:

120

Số mũ:

Công thức vẽ số mũ chắc mọi người đều biết rồi:

a ^ x = tích của x số aCode:

Code chỉ áp dụng trong trường hợp a khác 0 và x thuộc N

III. Kết luận:

Qua recursive, chúng ta rút ra bài học gì ? Muốn giải 1 bài toán lớn khi lập trình, hãy bắt đầu giải từ những bài toán nhỏ hơn.

*

*

Me when coding

Tung Son Do

Follow
59

59 

59 

More from Tung Son Do

Follow

More From mister-map.com

Owning a Decrepit Shack in The Middle of Nowhere Is The New American Millennial Dream

Jessica Wildfire in The Apeiron Blog

*

*

Three Things in Life That Aren’t Worth The Effort

Sean Kernan in Mind Cafe

*

My Boyfriend Sleeps in the Same Bed as Another Woman Every Night

Matilda Swinney in Real Talk About Sex

12 Things I Stole From People More Successful Than Me

Vincent Carlos in Mind Cafe

Ryan Holiday’s 100 Very Short Rules for a Better Life

Ryan Holiday in Forge

5 Best macOS Apps for a Productive Life

Abhinav Chandoli in Mac O’Clock

I Tried Tinder’s Premium Service and Felt Like a Dating Goddess

Kandise Le Blanc in The Bold Italic

How to Increase Fat Loss in Just 10 Minutes Each Morning

Ashley Richmond in In Fitness And In Health
About

Related Posts