Nghĩa Của Từ Reaper Là Gì – Reaper Là Gì, Nghĩa Của Từ Reaper

The only stipulation on the tenant was to appear with a white stick in the park once a year among the reapers.

Đang xem: Reaper là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
I believe that many of the institutions are simply waiting for the grim reaper to do his work before they have to cough up compensation.
The grim reaper is particularly fond of inappropriate speed as an immediate way of dispatching people on rural roads, but speed acts in more subtle ways than that.
In an increasingly predatory global market, it could mean the difference between a bountiful harvest and a visit from the grim reaper.
Thus, because the grain harvest was mechanised even as it shrank substantially after 1880, simply counting reapers will progressively understate the trend away from hand methods, whereas this reflects it.
Where are you going to get the men to use three horses in a self-binding reaper, especially on a field that is not too level?

*

*

Xem thêm: Odo Là Gì ? Trip Kilometer A,B Là Gì? Kiểm Tra Odo Khi Mua Xe Có Chính Xác Không

Trang nhật ký cá nhân

An article of clothing and a ray of sunshine: making uncountable nouns countable (2)

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Download Nông Trại Vui Vẻ Hạnh Phúc, Tải Game Nông Trại Vui Vẻ

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts