Raw Materials Là Gì ? Nghĩa Của Từ Raw Materials Trong Tiếng Việt

Nguyên liệu thô (tiếng Anh: Raw Materials) là nguyên liệu hoặc những chất được sử dụng trong sản xuất cơ bản hoặc sản xuất hàng hóa. Nguyên liệu thô là hàng hóa được mua và bán trên các sàn giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới.

Nguyên liệu thô

Khái niệm

Nguyên liệu thô trong tiếng Anh là Raw Materials.

Đang xem: Raw materials là gì

Nguyên liệu thô là nguyên liệu hoặc những chất được sử dụng trong sản xuất cơ bản hoặc sản xuất hàng hóa. Nguyên liệu thô là hàng hóa được mua và bán trên các sàn giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới. Các công ty mua và bán trong nguyên liệu thô trong thị trường nhân tố vì nguyên liệu thô là cũng làyếu tố sản xuấtgiống như lao động và vốn.

Ví dụ về nguyên liệu thô bao gồm: thép, dầu, ngô, ngũ cốc, xăng, gỗ, tài nguyên rừng, nhựa, khí đốt tự nhiên, than đá và khoáng sản.

Nguyên liệu thô được sử dụng trong vô số sản phẩm. Chúng có thể có nhiều dạng khác nhau. Loại hàng tồn kho nguyên liệu mà một công ty cần sẽ phụ thuộc vào loại hìnhsản xuất.

Đối với các công ty sản xuất, hàng tồn kho nguyên liệu đòi hỏi phải được lập ngân sách chi tiết và một khuôn khổ đặc biệt để hạch toán trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nguyên liệu thô trực tiếp và gián tiếp

Trong một số trường hợp, nguyên liệu thô có thể được chia thành hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Việc một nguyên liệu thô là trực tiếp hay gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến cách chúng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: beyond là gì

Nguyên liệu thô trực tiếp là nguyên liệu mà các công ty trực tiếp sử dụng trong sản xuất thành phẩm, chẳng hạn như gỗ để làm ghế. Nguyên liệu thô gián tiếp không phải là một phần của sản phẩm cuối cùng mà thay vào đó được sử dụng toàn diện trong quá trình sản xuất.

Nguyên liệu thô gián tiếp sẽ được ghi nhận là tài sản dài hạn. Đối với nguyên liệu thô gián tiếp, thời gian khấu hao thường sẽ ngắn hơn các tài sản dài hạn khác.

Nguyên liệu thô trực tiếp được xếp là tài sản lưu động. Nguyên liệu thô trực tiếp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được ghi nhận trong giá vốn hàng bán. Các công ty sản xuất cũng phải thực hiện nhiều bước bổ sung hơn so với các công ty phi sản xuất để tạo báo cáo chi phí chi tiết hơn về giá vốn hàng bán.

Nguyên liệu thô trực tiếp thường được coi là chi phí biến đổi do số lượng sử dụng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm được sản xuất.

Xem thêm: Unit 18: Phân Biệt &Ldquo;While/Meanwhile/ Meantime Là Gì, Meantime Là Gì, Nghĩa Của Từ Meantime

Ví dụ thực tiễn

Châu Phi, Trung Đông và Trung Quốc được cho là có nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Cộng hòa Congo, Nam Sudan, Libya và Iraq là các nhà sản xuất tài nguyên thiên nhiên hàng đầu thế giới theo phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Related Posts