Quickly Là Gì ? Quickly Có Nghĩa Là Gì

Evaporation also tends to proceed more quickly with higher flow rates between the gaseous and liquid phase and in liquids with higher vapor pressure.

Đang xem: Quickly là gì

Sự bay hơi cũng có xu hướng diễn ra nhanh hơn với lưu lượng lớn hơn giữa pha khí và pha lỏng, và trong những chất lỏng có áp suất hơi cao hơn.
This simulator was also very useful for training the blind drivers and also quickly testing different types of ideas for different types of non- mister-map.comsual user interfaces.
Sự mô phỏng này rất hữu dụng cho những người khiếm thị tập xe cũng như mister-map.comệc kiểm tra những ý tưởng khác nhau cho các loại giao diện không nhìn khác nhau.
In mister-map.comew of the magnitude and global scope of terrorism, nations around the earth quickly banded together to combat it.
Trước tình trạng nạn khủng bố lan rộng và có tính cách toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đã mau lẹ liên kết với nhau để chống lại khủng bố.
The governments around the world are leamister-map.comng it which opens the possibility that a well-coordinated cyberwar could quickly elevate to nuclear levels .
Chính phủ các nước trên thế giới dường như đang bỏ ngỏ nó nên có thể mở đường cho một cuộc tấn công máy tính được tính toán rất kỹ và có thể nâng lên thành mức độ hạt nhân một cách nhanh chóng .
His only hope now relied on the German forces fighting in the Battle of Stalingrad quickly to defeat the Red Army, then move south through the Trans-Caucasus and threaten Iran (Persia) and the Middle East.
Niềm hy vọng duy nhất của ông bây giờ phụ thuộc vào mister-map.comệc quân Đức đang chiến đấu tại trận Stalingrad nhanh chóng đánh bại Hồng quân Liên Xô và tiến xuống phía nam qua vùng Kavkaz để uy hiếp Ba Tư (Iran) và Trung Đông.
In one particular episode related in The Tale of the Heike, Kajiwara suggests, during the Battle of Yashima, that Yoshitsune equip the Minamoto ships with “reverse oars” should they need to retreat quickly.
Trong một đoạn văn đặc biệt có liên quan trong Chuyện kể Heike, Kajiwara cho thấy trong trận Yashima rằng Yoshitsune trang bị cho các tàu chiến của Minamoto với “mái chèo ngược” nên họ cần phải rút lui một cách nhanh chóng.
In many cases, spending this time to find the correct path is worth the risk of time trouble later on if the position is simplified to a point where it can be played quickly.
Trong nhiều trường hợp, dành thời gian này để tìm ra con đường chính xác có nguy cơ gây lo lắng về thời gian sau này nếu vị trí được đơn giản hóa đến một điểm mà nó có thể được phát nhanh chóng.
Nhật Bản bắt giữ đoàn đánh cá Trung Quốc , rồi nhanh chóng thả những ngư dân này , nhưng giam lại người thuyền trưởng .

Xem thêm: # 100 Câu Tiểu Sử Đẹp Lạ – 99 Mẫu Tiểu Sử Facebook Kí Tự Đặc Biệt ❤️ Rất Đẹp

And so we seek, really, to download from the amazing successes of the computer- science industry, two principles — that of open source and that of crowdsourcing — to quickly, responsibly accelerate the delivery of targeted therapeutics to patients with cancer.
Và tôi thật sự tìm kiếm để tải về hai quy luật từ những thành công tuyệt vời của ngành công nghiệp khoa học máy tính: một của nguồn mở và một của nguồn số đông để nhanh chóng, một cách trách nhiệm tăng tốc cho sự ra đời của phương pháp chữa bệnh nan y cho bệnh nhân bị ung thư.
Bạn cũng có thể lưu các địa điểm quan trọng của mình dưới dạng phím tắt để tìm chỉ đường một cách nhanh chóng.
Biology began to quickly develop and grow with Anton van Leeuwenhoek”s dramatic improvement of the microscope.
It was invaded and quickly overrun by British and French forces during the Togoland campaign and placed under military rule.
Nó bị xâm lược và nhanh chóng tràn ngập bởi quân đội Anh và Pháp trong chiến dịch Togoland và được đặt dưới sự cai trị quân sự.
The British East India Company moved quickly to capture French possessions in India when they learned about the hostilities with France, and they took Pondicherry on 19 October 1778 after a two-week siege.
Công ty Đông Ấn Anh đã nhanh chóng chiếm được thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ khi họ biết về sự thù địch với Pháp, và chiếm Pond Richry vào ngày 19 tháng 10 năm 1778 sau một cuộc vây hãm kéo dài hai tuần.
Now I”m going to offer quickly several more principles that will be useful in organizing your education and career, or if you”re teaching, how you might enhance your own teaching and counseling of young scientists.
Bây giờ tôi sẽ cung cấp một cách nhanh chóng một số bộ nguyên tắc sẽ hữu ích tổ chức giáo dục và sự nghiệp, của bạn hoặc nếu bạn đang giảng dạy, làm thế nào bạn có thể tăng cường mister-map.comệc giảng dạy và tư vấn các nhà khoa học trẻ của mình.
But when I do this quickly, your mister-map.comsual system creates the glowing blue bars with the sharp edges and the motion.
Nhưng khi tôi làm nhanh Hệ thống quan sát của bạn sẽ tạo ra những thanh màu xanh phát sáng với đường nét rõ ràng và có chuyển động.
The seventh season mainly follows the various antics of Monica and Chandler, who begin to plan their wedding and run into financial problems which are quickly fixed by Chandler”s secret funds.
Bài chi tiết: Những người bạn (mùa 7) Mùa thứ 7 chủ yếu tập trung vào Monica và Chandler, những người bắt đầu kế hoạch đám cưới và gặp phải vấn đề tài chính.

Xem thêm: Chứng Chỉ Ce Là Gì – Tiêu Chuẩn Ce Là Gì

Thì giờ hai vợ chồng dành cho nhau rất quý và trôi qua nhanh chóng, cho nên chồng cần phải tận dụng nó.

Related Posts