Quantum Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Quantum Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Quantum là gì

*
*
*

quantum

*

quantum /”kwɔntəm/ danh từ, số nhiều quanta phần, mức, ngạch; lượng, định lượngto fix the quantum of damages: định mức thường thiệt hạito have one”s quantum of: đã được dự phần, đã được hưởng phần (vật lý) lượng tửlight quantum: lượng tử ánh sángenergy quantum: lượng tử năng lượng (định ngữ) (vật lý) (thuộc) lượng tửquantum theory: thuyết lượng tửquantum effect: hiệu ứng lượng tử
lượng tửGiải thích VN: Lượng số gián đoạn có bất cứ một tính chất vậtlý nào như động lượng, năng lượng, khối lượng…X-ray quantum: lượng tử tia xazimuthal quantum number: lượng tử số phương vịeffective quantum: lượng tử hữu hiệuenergy quantum: lượng tử năng lượngflux quantum: lượng tử thông lượngfractional quantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tử phân sốgamma quantum: lượng tử gamaintegral quantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tử nguyênlight quantum: lượng tử ánh sángmagnetic quantum number: số lượng tử từmagnetic quantum number: lượng tử số từmain quantum number: lượng tử số chínhmolecular quantum solids: chất rắn lượng tử phân tửnuclear spin quantum number: lượng tử số pin hạt nhânorbital angular momentum quantum number: lượng tử số momen xung lượng quỹ đạoorbital quantum number: lượng tử số quỹ đạoordered quantum system: hệ lượng tử có trật tựoscillation quantum number: lượng tử số dao độngprincipal quantum number: lượng tử số chínhquantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng từquantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tửquantum acoustics: âm học lượng tửquantum angular momentum: xung lượng góc lượng tửquantum angular momentum: mômen (xung lượng) lượng tửquantum chaos: hỗn độn lượng tửquantum computer: máy tính lượng tửquantum computer: máy điện toán lượng tửquantum computing: sự tính toán lượng tửquantum condition: điều kiện lượng tửquantum correction: hiệu chỉnh lượng tửquantum cryptography: phép lập mã lượng tửquantum crystal: tinh thể lượng tửquantum device: linh kiện lượng tửquantum dot: chấm lượng tửquantum dot cell: ô chấm lượng tửquantum dots: dấu chấm lượng tửquantum effect: hiệu ứng lượng tửquantum efficiency: hiệu suất lượng từquantum efficiency: hiệu suất lượng tửquantum electrodynamics (QED): điện động học lượng tửquantum electronics: điện tử học lượng tửquantum energy: năng lượng lượng tửquantum energy level: mức năng lượng lượng tửquantum entanglement: vương vấn lượng tửquantum entanglement: vướng mắc lượng tửquantum field theory: lý thuyết trường lượng tửquantum hydronamics: thủy động lực lượng tửquantum jump: nhảy lượng tửquantum jump: bước nhảy lượng tửquantum leap: bước nhảy lượng tửquantum limit: giới hạn lượng tửquantum logic: lôgic lượng tửquantum mechanical energy level of atoms: lượng tử cơ năng nguyên tửquantum mechanics: cơ (học) lượng tửquantum mechanics: học lượng tửquantum noise: tạp âm lượng tửquantum noise: âm lượng tửquantum number: lượng tử sốquantum number: số lượng tửquantum of action: lượng tử tác dụngquantum physics: vật lý lượng tửquantum plasma: thể diện tương lượng tửquantum restriction: sự giới hạn lượng tửquantum restriction: giới hạn lượng tửquantum solids: chất rắn lượng tửquantum statistics: thống kê học lượng tửquantum statistics: thống kế lượng tửquantum theory: lý thuyết lượng tửquantum theory of radiation: thuyết lượng tử về bức xạquantum transition: sự chuyển lượng tửquantum tunneling: xuyên hầm lượng tửquantum turbulence: chảy rối lượng tửquantum well: giếng lượng tửquantum wire: dây lượng tửquantum yield: hiệu suất lượng tửquantum yield of luminescence: hiệu suất phát sáng lượng tửrotational quantum number: lượng tử số quayspin quantum number: lượng tử số spinsqueezed quantum state: trạng thái lượng tử épsuperconducting quantum interference device (SQUID): linh kiện giao thoa lượng tử siêu dẫnsuperconducting quantum interference device (SQUID): dụng cụ giao thoa lượng tử siêu dẫnsuperconductive quantum interference device (SQUID): thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫntime quantum: lượng tử thời giantotal angular momentum quantum number: lượng tử số momen xung lượng toàn phầntotal magnetic quantum number: lượng tử số từ toàn phầntotal spin quantum number: lượng tử số spin toàn phầnvibrational quantum number: lượng tử số dao độngLĩnh vực: toán & tinphần, lôcubic quantumdạng bậc baeuclidean quantum field theorylí thuyết trường điện tử Eucidgamma quantumhạt gamađịnh lượnglượngexport quantum: lượng xuất khẩuimport quantum: lượng nhập khẩuquantum indexes of export and import: chỉ số số lượng xuất khẩuquantum of international trade: lượng mậu dịch quốc tếlượng (bằng tiền)ngạchsố lượngquantum indexes of export and import: chỉ số số lượng xuất khẩusố xác định cụ thểquantum meritđáng bao nhiêu trả bấy nhiêuquantum meritnguyên tắc trả tiền theo giá cả hợp lý

*

Xem thêm: notes payable là gì

*

*

n.

a discrete amount of something that is analogous to the quantum in quantum theory(physics) the smallest discrete quantity of some physical property that a system can possess (according to quantum theory)

Xem thêm: Thao Tác Với Apache Maven Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Maven Cho Người Mới Bắt Đầu

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In communications, the unit resulting from division of a signal by quantization. 2. A portion of time allotted on a time-sharing system. Compare time slice. 3. An amount of something; for example, in physics, a unit of radiant energy.

Related Posts