Nghĩa Của Từ Quantities Là Gì ? Nghĩa Của Từ Quantity

hợp đồng ngoại thương là yếu tố quyết định đến giá trị của hợp đồng. Do đó, cần phải tuân thủ những qui chuẩn về số lượng khi thực hiện giao kết hợp đồng.” title=”Gửi email”>
Yếu tố số lượng (tiếng Anh: Quantity) trong hợp đồng ngoại thương là yếu tố quyết định đến giá trị của hợp đồng. Do đó, cần phải tuân thủ những qui chuẩn về số lượng khi thực hiện giao kết hợp đồng.

Đang xem: Quantities là gì

Số lượng (Quantity) trong hợp đồng ngoại thương

Số lượng – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Quantity.

Yếu tố số lượnghàng hóa là yếu tố quan trọng nhất để quyết định giá trị của hợp đồng. Trong hợp đồng cần phải làm rõ số lượng mua bán, khi tính số lượng hàng hóa, phải căn cứ vào đặc điểm hàng hóa và vào tập quán thương mại quốc tế. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Các nội dung cần thống nhất về số lượng trong hợp đồng ngoại thương

Hai bên mua bán cần thỏa thuận các nội dung sau về số lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán.

Về đơn vị tính số lượng

Đơn vị đo lường có thể được phân thành:

– Nhóm đơn vị đo lường thống nhất, phổ thông như: Kg, m3, liter, unit…

– Nhóm đơn vị đo lường đặc biệt như: inch, feet, yard, mile, barrel, ounce,…

– Nhóm đơn vị đo lường không thống nhất, nghĩa là cùng một tên gọi nhưng ở mỗi nước lại có nội dung khác nhau.

Về phương pháp thể hiện số lượng

– Số lượng cố định: Hàng hóa mua bán quốc tế có rất nhiều loại, có những mặt hàng ta có thể xác định chính xác được số lượng của nó bằng đơn vị đóng gói như thùng, hộp,… và đơn vị riêng lẻ như carton, đôi, bộ, chiếc,…

Xem thêm: Game Bleach Vs Naruto 2

Khi mua bán những mặt hàng này, số lượng giao dịch qui định trong hợp đồng có thể là một số cố định, chắc chắn. Các bên không được phép giao dịch với số lượng khác với qui định của hợp đồng.

– Số lượng có dung sai: Một số mặt hàng khác như than đá, dầu lửa, quặng, phân bón, ngũ cốc… chuyên chở dạng rời với khối lượng lớn, làm cho việc cân, đo, đong, đếm những mặt hàng này không thể chính xác tuyệt đối; hơn nữa, việc thuê tàu chở vừa đủ số lượng hợp đồng là không khả thi, một dung sai hợp lí giúp cho người bán có thể tận dụng khoảng trống của tàu mà không phải trả cước.

Chính vì vậy, trong hợp đồng mua bán các bên qui định một điều khoản cho phép dung sai về số lượng hàng hóa (moreless clause), nghĩa là so với khối lượng qui định của hợp đồng, thì thực tế các bên có thể giao nhận tăng hoặc giảm với một tỉ lệ nhất định.

– Tập quán quốc tế: Việc xác định dung sau và khối lượng hàng hóa có thể được qui định cụ thể trong hợp đồng, nếu không qui định sẽ tuân theo tập quán thương mại quốc tế.

– Địa điểm xác định số lượng: Về nguyên tắc, số lượng hàng hóa có thể được kiểm định tại nơi gửi hàng hay nơi dỡ hàng, và điều này được qui định rõ trong hợp đồng.

Xem thêm: Chiều Cuối Tuần Với Chúa! #Tinhtammuachay, Cha Vũ Thế Toàn Vọng Thức

Nếu không có qui định trong hợp đồng thì bên bán có trách nhiệm tổ chức trưng cầu giám định và cung cấp giấy chứng nhận số lượng hàng hóa.

Các loại trọng lượng

Tùy theo mặt hàng mua bán mà người ta có thể qui định trọng lượng theo một trong các cách sau đây:

– Trọng lượng cả bì (gross weight);

– Trọng lượng tịnh (net weight);

– Trọng lượng tiêu chuẩn (standard weight);

– Trọng lượng lí thuyết (theory weight). (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Related Posts