Nghĩa Của Từ Purchase Là Gì ? Sức Hấp Dẫn Của Nghề Purchasing Hiện Nay!

purchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purchase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purchase.

Đang xem: Purchase là gì

Từ điển Anh Việt

purchase

/”pθ:tʃəs/

* danh từ

sự mua, sự tậu được; vật mua được, vật tậu được

thu hoạch hằng năm, hoa lợi hằng năm, lợi tức hằng năm (của đất đai…)

the land is sold at 20 year”s purchase: miếng đất được bán đi với giá bằng hai mươi năm hoa lợi

his life is not worth a day”s purchase: (nghĩa bóng) anh ta chẳng chắc đã sống thêm được một ngày

(pháp lý) sự tậu được (chứ không phải do hưởng thừa kế)

điểm tựa, chỗ dựa vào, chỗ bám vào

lực bẩy, lực đòn bẩy

(hàng hải) dụng cụ để kéo lên, dụng cụ bẩy lên; đòn bẩy; dây chão; ròng rọc, palăng

* ngoại động từ

mua, tậu

giành được (bằng sự hy sinh, bằng lao động gian khổ…)

to purchase freedom with one”s blood: giành được tự do bằng xương máu

(pháp lý) tậu được (chứ không phải được hưởng thừa kế)

(hàng hải) kéo (neo) lên bằng ròng rọc; bẩy lên bằng đòn bẩy

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Sampling Là Gì – Những Điều Cần Biết Về Sampling

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Collect Là Gì, Nghĩa Của Từ Collect, Phân Biệt Cước Prepaid Và Cước Collect

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts