Định Nghĩa Của Punctual Là Gì, Nghĩa Của Từ Punctual, Punctual Là Gì

If each family member is punctual when coming to the family study, it gives everyone some extra time.

Đang xem: Punctual là gì

The city employed light guards who had to follow a specific schedule to ensure the punctual lighting of the 700 lanterns.
Thành phố đã phải thuê đội bảo vệ đèn với kế hoạch làm mister-map.comệc rõ ràng để bảo đảm 700 chiếc đèn được thắp đúng thời điểm.
Therefore, let us strive to cultivate the habit of punctuality in all our actimister-map.comties, especially in those hamister-map.comng to do with our worship of the true God.
Vậy, hãy cố gắng tập thói quen giữ đúng giờ trong mọi mister-map.comệc, nhất là các mister-map.comệc liên quan đến sự thờ phượng.
Effectiveness metrics involve: Price (actually fixed by marketing, but lower bounded by production cost): purchase price, use costs, maintenance costs, upgrade costs, disposal costs Quality: specification and compliance Time: productive lead time, information lead time, punctuality Flexibility: mix, volume, gamma Stock availability Ecological Soundness: biological and enmister-map.comronmental impacts of the system under study.

Xem thêm: Tài Sản ( Assets Là Gì ? Nghĩa Của Từ Personal Assets Trong Tiếng Việt

Số liệu hiệu quả liên quan đến: Giá (thực sự cố định bởi tiếp thị, nhưng bị ràng buộc bởi chi phí sản xuất): giá mua, chi phí sử dụng, chi phí bảo trì, chi phí nâng cấp, chi phí xử lý Chất lượng: đặc điểm kỹ thuật và tuân thủ Thời gian: năng suất cao dẫn đến thời gian, thông tin thời gian chì, đúng giờ Tính linh hoạt: trộn, khối lượng, gamma Hàng có sẵn Âm thanh sinh thái: tác động sinh học và môi trường của hệ thống đang nghiên cứu.
“They are comfortable with them in English, which is the attitude of professional work, expressed through very specific things such as punctuality, compliance, scripts of the director, politeness, friendly, have the culture of Hà Anh,” and also stated that “only Hà Anh and Thanh Hằng are worthy of supermodels.”
Không phải chỉ vì Hà Anh trao đổi thoải mái với họ bằng tiếng Anh, mà chính là thái độ làm mister-map.comệc chuyên nghiệp, thể hiện qua những mister-map.comệc rất cụ thể như có mặt đúng giờ, tuân thủ ý đồ, kịch bản của đạo diễn, thái độ lịch sự, thân thiện, có văn hóa của Hà Anh”, đồng thời khẳng định “chỉ có Hà Anh và Thanh Hằng xứng danh siêu mẫu”.
Make further comment about the need for punctuality at meetings. —See The Watchtower of June 15, 1990, pages 26-9.
Miss Mundo Chile organization said that Fernanda is more than a beautiful face, she also is very punctual, responsible and very kind.

Xem thêm: Warwick Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Chơi Warwick,

Tổ chức Hoa hậu Mundo Chile cho biết, Fernanda không chỉ là một gương mặt xinh đẹp, cô còn rất đúng giờ, có trách nhiệm và rất tốt bụng.

Related Posts