Primitive Là Gì ? Nghĩa Của Từ Primitive Economy Trong Tiếng Việt

primitive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primitive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primitive.

Đang xem: Primitive là gì

Từ điển Anh Việt

primitive

/”primitiv/

* tính từ

nguyên thuỷ, ban sơ

primitive man: người nguyên thuỷ

primitive communism: chủ nghĩa cộng sản nguyên thuỷ

thô sơ, cổ xưa

primitive weapons: vũ khí cổ xưa, vũ khí thô sơ

gốc (từ, mẫu)

(toán học); (địa lý,địa chất) nguyên thuỷ

primitive group: nhóm nguyên thuỷ

primitive function: nguyên hàm

* danh từ

(nghệ thuật) hoạ sĩ trước thời Phục hưng; tranh của hoạ sĩ trước thời Phục hưng

màu gốc

(ngôn ngữ học) từ gốc

primitive

nguyên thuỷ, nguyên hàm

complete p. nguyên hàm, đẩy đủ

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

primitive

* kinh tế

đơn sơ

nguyên thủy

* kỹ thuật

ban đầu

cơ bản

cổ xưa

gốc

nguyên hàm

nguyên thủy

thô sơ

toán & tin:

hình cơ bản

hình gốc

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Flash Point Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: International Bank Account Number Là Gì ? Mã Số Bic, Swift Là Gì

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts