prime nghĩa là gì

Đang xem: Prime nghĩa là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Tính từ 1.3 Danh từ 1.4 Ngoại động từ 1.4.1 Chia động từ 1.5 Tham khảo 2 Tiếng Pháp 2.1 Cách phát âm 2.2 Danh từ 2.3 Tính từ 2.4 Danh từ 2.5 Tham khảo

Tiếng Anh < sửa>

Cách phát âm < sửa>

IPA: /ˈprɑɪm/

Tính từ < sửa>

prime /ˈprɑɪm/

Đầu tiên. prime cause — nguyên nhân đầu tiên Chủ yếu, quan trọng nhất, hàng đầu. prime importance — quan trọng bậc nhất Prime Minister — thủ tướng Tốt nhất, loại nhất; ưu tú, xuất sắc, hoàn hảo. prime beef — thịt bò loại ngon nhất (Thuộc) Gốc, (thuộc) căn nguyên. prime cost — vốn prime number — số nguyên tố

Danh từ < sửa>

prime /ˈprɑɪm/

Thời kỳ đầu tiên, buổi sơ khai. the prime of the year — phần đầu của năm, mùa xuân Thời kỳ đẹp nhất, thời kỳ rực rỡ nhất, giai đoạn phát triển đầy đủ nhất. in the prime of life — lúc tuổi thanh xuân in the prime of beauty — lúc sắc đẹp đang thì to be past one”s prime — đã qua thời xuân xanh, trở về già (Tôn giáo) Buổi lễ đầu tiên (lúc 6 giờ sáng). (Hoá học) Gốc đơn nguyên tố. Thế đầu (một thế đánh kiếm). (Toán học) Số nguyên tố.

Ngoại động từ < sửa>

prime ngoại động từ /ˈprɑɪm/

Mồi nước (vào bơm để cho chạy); bơm xăng vào cacbuaratơ. (Thông tục) Cho ăn đầy, cho uống thoả thích. to be well primed with beer — uống bia thoả thích Chỉ dẫn; cung cấp tài liệu, bồi dưỡng (cho ai trước khi ra nói… ). Sơn lót (tấm gỗ). (Sử học) Nhồi thuốc nổ (vào súng). Chia động từ < sửa>
prime

Xem thêm: Grunge Là Gì – Grunge Fashion

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to prime Phân từ hiện tại priming Phân từ quá khứ primed Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prime prime hoặc primest¹ primes hoặc primeth¹ prime prime prime Quá khứ primed primed hoặc primedst¹ primed primed primed primed Tương lai will/shall² prime will/shall prime hoặc wilt/shalt¹ prime will/shall prime will/shall prime will/shall prime will/shall prime Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prime prime hoặc primest¹ prime prime prime prime Quá khứ primed primed primed primed primed primed Tương lai were to prime hoặc should prime were to prime hoặc should prime were to prime hoặc should prime were to prime hoặc should prime were to prime hoặc should prime were to prime hoặc should prime Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — prime — let’s prime prime —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng mister-map.comệt miễn phí (chi tiết)

Tiếng Pháp < sửa>

Cách phát âm < sửa>

IPA: /pʁim/

Danh từ < sửa>

Số ít Số nhiều prime
/pʁim/ primes
/pʁim/

prime gc /pʁim/

Tiền bảo hiểm. Tiền thưởng, tiền khuyến khích. Hàng biếu thêm; tiền bớt giá (để câu khách hàng). (Mỉa mai) Điều khuyến khích. Donner une prime à la paresse — khuyến khích tính lười biếng faire prime — là của hiếm (nghĩa bóng), hiếm lắm Faire prime sur le marché — hiếm lắm trên thị trường+ đá quý

Tính từ < sửa>

Số ít Số nhiều Giống đực prime
/pʁim/ primes
/pʁim/ Giống cái prime
/pʁim/ primes
/pʁim/

prime /pʁim/

(Toán học) Dấu phẩy. A prime — a phẩy (a”) (Từ cũ, nghĩa cũ) Đầu tiên, đầu. de prime abord — Xem abord . prime jeunesse — tuổi thanh xuân

Danh từ < sửa>

Số ít Số nhiều prime
/pʁim/ primes
/pʁim/

prime gc /pʁim/

Thế đầu (đánh kiếm). (Tôn giáo) Kinh đầu ngày.

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng mister-map.comệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “http://mister-map.com/w/index.php?title=prime&oldid=1897543”

Xem thêm: Kayn Mùa 12: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Kayn Mạnh Nhất, Lol Patch 11

Thể loại: Mục từ tiếng AnhTính từDanh từNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhMục từ tiếng PhápDanh từ tiếng PhápTính từ tiếng PhápDanh từ tiếng AnhTính từ tiếng Anh

Related Posts