Giới Từ ( Prepositions Là Gì, Cách Sử Dụng Giới Từ Đúng Trong Tiếng Anh Ielts

Trong Tiếng Anh, Giới từ là một điểm ngữ pháp quan trọng và tần xuất hiện trong cái bài thi là vô cùng thường xuyên. Mặc dù kiến thức về giới từ là kiến thức căn bản nhưng gây ra nhiều khó khăn một số bạn đang luyện thi dẫn đến mất điểm đáng tiếc. Do đó, hôm nay IELTS Vietop xin chia sẻ với các bạn về chủ đề Giới từ (Prepositions) nhé!

Giới từ là những từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết các từ, cụm từ để giúp bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Đang xem: Prepositions là gì

Giới từ được sử dụng trong câu với quy định riêng mà khi học theo từng loại cụ thể dưới đây, bạn cần chú ý để áp dụng đúng.

Xem thêm: game pokemon phieu luu

*

Giới từ là gì?

*

*

*

Tam giác cách dùng giới từ trong Tiếng Anh

At home, at work, at school, at a party, at a meeting, at a conference, at the station, at the airport, …

On a bus/ a train/ a plane/ a ship/ a bike/ a horse
In a car/ a taxi
At: at the age of…, at 100 degrees, at 120 miles an hour
By: by mistake/ accident/ chance, by credit card/ cheque/ cash (hoặc in cash)

Một số trường hợp sử dụng giới từ không đúng là do dịch từ tiếng việt sang. Ví dụ: cảm thấy có lỗi VỚI ai đó và sử sụng sorry WITH là sai, thực ra phải là feel sorry FOR sth / apologize TO s.o

-> Để khắc phục các trường hợp sử dụng sai giới từ như vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn bằng cách tra từ điển, đọc thêm nhiều tài liệu để có thể gặp nhiều trường hợp mới mẻ hoặc gặp đi gặp lại các dạng cũ, từ đó có thể sử dụng giới từ chính xác hơn.

Xem thêm: Tử Vi Miễn Phí Cung Kim Ngưu Của Ngày Này, Tử Vi Cung Kim Ngưu Ngày 20

Bài tập

A. Complete the sentences. Use at, onor in + the following:

*

Expectations for air quality are generally negative, 9…………………….. a vast 77% young respondents saying that it will become worse in the future. Expectations for food quality, 10…………………………. the other hand, is roughly 1:1, and this is also the only category that shows such a pattern.

Tìm hiểu về Khóa học IELTS cấp tốc và IELTS 1 kèm 1 tại trung tâm IELTS uy tín TPHCM

Đáp án

*

Related Posts