preface là gì

Đang xem: Preface là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.3 Ngoại động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Nội động từ 1.4.1 Chia động từ 1.5 Tham khảo

<ˈprɛ.fəs>

Danh từ < sửa>

preface /ˈprɛ.fəs/

Lời tựa, lời nói đầu (sách); lời mở đầu (bài nói).

Ngoại động từ < sửa>

preface ngoại động từ /ˈprɛ.fəs/

Đề tựa, mister-map.comết lời nói đầu (một quyển sách); mở đầu (bài nói). Mở đầu, mở lối cho, dẫn tới (một mister-map.comệc gì khác) (sự kiện… ). Chia động từ < sửa>

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to preface Phân từ hiện tại prefacing Phân từ quá khứ prefaced Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại preface preface hoặc prefacest¹ prefaces hoặc prefaceth¹ preface preface preface Quá khứ prefaced prefaced hoặc prefacedst¹ prefaced prefaced prefaced prefaced Tương lai will/shall² preface will/shall preface hoặc wilt/shalt¹ preface will/shall preface will/shall preface will/shall preface will/shall preface Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại preface preface hoặc prefacest¹ preface preface preface preface Quá khứ prefaced prefaced prefaced prefaced prefaced prefaced Tương lai were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — preface — let’s preface preface —

Xem thêm: one piece chap 905 spoiler

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ < sửa>

preface nội động từ /ˈprɛ.fəs/

Nhận xét mở đầu. Chia động từ < sửa>
preface
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to preface Phân từ hiện tại prefacing Phân từ quá khứ prefaced Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại preface preface hoặc prefacest¹ prefaces hoặc prefaceth¹ preface preface preface Quá khứ prefaced prefaced hoặc prefacedst¹ prefaced prefaced prefaced prefaced Tương lai will/shall² preface will/shall preface hoặc wilt/shalt¹ preface will/shall preface will/shall preface will/shall preface will/shall preface Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại preface preface hoặc prefacest¹ preface preface preface preface Quá khứ prefaced prefaced prefaced prefaced prefaced prefaced Tương lai were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface were to preface hoặc should preface Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — preface — let’s preface preface —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng mister-map.comệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “http://mister-map.com/w/index.php?title=preface&oldid=1896812”

Xem thêm: ” Scenario Là Gì – Nghĩa Của Từ Scenario

Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từDanh từ tiếng Anh

Related Posts