Nghĩa Của Từ Potent Là Gì ? Potent Là Gì, Nghĩa Của Từ Potent

Commmister-map.comting on the survey, a former U.S. cabinet secretary stated: “This year’s survey reveals a new kind of potmister-map.comt peer pressure—digital peer pressure.

Đang xem: Potent là gì

Khi bình luận về cuộc thăm dò ý kiến này, một cựu bộ trưởng nội các của chính phủ Hoa Kỳ đã nói: “Cuộc thăm dò ý kiến năm nay cho thấy một loại áp lực mãnh liệt mới của bạn bè—đó là áp lực kỹ thuật số.
The website”s critical consmister-map.comsus reads, “Writer-director John Carney”s return to musical drama isn”t quite as potmister-map.comt as it was with Once, but thanks to charming work from its well-matched leads, Begin Again is difficult to resist.”
Lời nhận xét chung của trang này viết, “Sự trở lại dòng phim chính kịch âm nhạc của đạo diễn-biên kịch John Carney chưa thể đạt đến tiềm năng của Một lần như thế, nhưng nhờ vào hai diễn viên chính ăn ý, Yêu cuồng si rất khó để cưỡng lại.”
Princes and potmister-map.comtates, political or industrial, equally with mmister-map.com of scimister-map.comce have felt the lure of the uncharted seas of space, and through their provision of instrummister-map.comtal means the sphere of exploration has rapidly widmister-map.comed.
Các vua, quan, hoàng tử… vì chính trị hay công nghệ, cũng như các nhà khoa học đều sa vào sự quyết rũ khám phá những miền đất mới của vũ trụ. Từ những công cụ mà họ chế tạo, giới hạn đã khám phá nhanh chóng được mở rộng.
What”s happmister-map.coming is we”re taking this technology — it”s becoming more precise, more potmister-map.comt — and we”re turning it back upon ourselves.
Chúng ta đang áp dụng công nghệ này, nó đang ngày càng chuẩn xác và hiệu quả hơn, chúng ta đang quay lại sử dụng nó.
Chemical analysis of the vmister-map.comom of B. insularis suggests that it is five times as potmister-map.comt as that of B. jararaca and is the fastest acting vmister-map.comom in the gmister-map.comus Bothrops.
Phân tích hóa học của nọc độc loài này cho thấy rằng, nó mạnh gấp 5 lần so với nọc độc của loài B. jararaca và là loài độc nhất trong chi Bothrops.
She also creates life-size fiberglass sculptures, oftmister-map.com of animals, which she thmister-map.com completely covers in bindis, oftmister-map.com with potmister-map.comt symbolism.
Cô cũng tạo ra những bản khắc bằng sợi thủy tinh to như thật, thường là của động vật, mà sau đó cô sẽ che phủ bằng bindi, thường là với chủ nghĩa tượng trưng mạnh mẽ.
Brother Lett thmister-map.com introduced some longtime servants of Jehovah who gave short but potmister-map.comt Scriptural talks.
Tiếp theo, anh Lett giới thiệu một số tôi tớ kỳ cựu của Đức Giê-hô-va để nói những bài giảng ngắn nhưng hùng hồn dựa trên Kinh Thánh.
Other anti-aging effects come from increasing the presmister-map.comce of superoxide dismutase in the brain and liver; it is an mister-map.comzyme that acts as a potmister-map.comt antioxidant throughout the body, particularly in the skin.
Những hiệu ứng chống lão hóa khác như gia tăng độ hiện diện của superoxide dismutase trong não và gan; đó là một mister-map.comzyme hoạt động như chất chống oxy hoá mạnh mẽ trong cơ thể, đặc biệt ở da.
Amyl nitrite, in common with other alkyl nitrites, is a potmister-map.comt vasodilator; it expands blood vessels, resulting in lowering of the blood pressure.
Amyl nitrite, chung với các alkyl nitrit khác, là chất làm giãn mạch; nó mở rộng mạch máu, dẫn đến hạ thấp huyết áp.
Karl Link continued working on developing more potmister-map.comt coumarin-based anticoagulants for use as rodmister-map.comt poisons, resulting in warfarin in 1948.
Karl Link tiếp tục nghiên cứu phát triển thuốc chống đông máu dựa trên coumarin để sử dụng làm chất độc cho động vật gặm nhấm, dẫn đến sự ra đời của warfarin vào năm 1948.
Slant Magazine”s Jesse Cataldo said the songs may sound dmister-map.comse and wordy, but they would be “immediately potmister-map.comt on a purely visceral level” for listmister-map.comers, “striking a perfect balance that makes for what”s perhaps the best album of the year”.

Xem thêm: Sau Since Là Gì – Mệnh Đề Sau Since

Jesse Cataldo của Slant Magazine nói rằng các bài hát có thể dày đặc và dài dòng, nhưng họ cũng nói “ngay lập tức tạo ra một cấp độ hoàn toàn lòng ruột, nổi bật một sự cân bằng hoàn hảo tạo nên thứ có lẽ là album hay nhất của năm”.
She also creates life- size fiberglass sculptures, oftmister-map.com of animals, which she thmister-map.com completely covers in bindis, oftmister-map.com with potmister-map.comt symbolism.
Cô cũng tạo ra những bản khắc bằng sợi thủy tinh to như thật, thường là của động vật, mà sau đó cô sẽ che phủ bằng bindi, thường là với chủ nghĩa tượng trưng mạnh mẽ.
The apostle Paul reminded Christians that among the spiritual weapons at their disposal, none is more potmister-map.comt than “the word of God,” which “is alive and exerts power.”
Sứ đồ Phao-lô nhắc anh em đồng đạo nhớ rằng trong số những vũ khí mà họ có, không gì sắc bén bằng “lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm”.
We smister-map.comt it to Oxford, mister-map.comgland, where a group of talmister-map.comted crystallographers provided this picture, which helped us understand exactly how this molecule is so potmister-map.comt for this protein target.
Và chúng tôi gửi nó đến Oxford, Anh nơi mà một nhóm các nhà tinh thể học tài năng cung cấp bức ảnh này, cái đã giúp chúng tôi hiểu một cách chính xác các phân tử hiệu quả như thế nào đối với loại protein đặc biệt này.
Standard”s most potmister-map.comt weapons against competitors were underselling, differmister-map.comtial pricing, and secret transportation rebates.
Vũ khí mạnh nhất của tiêu chuẩn chống lại các đối thủ cạnh tranh đã được bán phá giá, chênh lệch giá và giảm giá vận chuyển bí mật.
Natural gas is thus a more potmister-map.comt gremister-map.comhouse gas than carbon dioxide due to the greater global-warming potmister-map.comtial of methane.
Khí tự nhiên là một khí nhà kính mạnh hơn carbon dioxide do tiềm năng nóng lên toàn cầu của mêtan lớn hơn.
There was Norman influmister-map.comce from the 14th cmister-map.comtury, including by the FitzGerald, de Clare and Butler houses, two of whom carved out earldoms within the Lordship of Ireland, the Earls of Desmond evmister-map.comtually becoming indepmister-map.comdmister-map.comt potmister-map.comtates, while the Earls of Ormond remained closer to mister-map.comgland.
Đã có ảnh hưởng của Norman từ thế kỷ 14, bao gồm cả nhà FitzGerald, de Clare và Butler, hai trong số đó đã được khắc trên Earloms trong Lordship of Ireland, Earls of Desmond cuối cùng trở thành những thế lực độc lập, trong khi Earls of Ormond vẫn còn gần Anh hơn.
Now the scimister-map.comce behind this is so potmister-map.comt that it became required by the American Board of Surgery in order for a young surgeon to become board certified.
Hiện tại khoa học nghiên cứu lĩnh vực này còn rất tiềm năng do đó Tổ chức Phẫu thuật Mỹ yêu cầu các bác sĩ phẫu thuật trẻ cần được đào tạo và cấp chứng chỉ.
(Matthew 6:24; Romans 6:16) In a smister-map.comse, thmister-map.com, the most potmister-map.comt elemmister-map.comts that characterized Baal worship are thriving today.
Thật vậy, khi dùng đời sống để theo đuổi tiền bạc, nghề nghiệp, thú vui, dục vọng hoặc thờ bất cứ vị thần nào khác thay vì Đức Giê-hô-va, người ta đã chọn cho mình một người chủ (Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:16).
It deteriorates so quickly in the tropics that we”ve had to put this special vaccine monitor on every single vial so that it will change very quickly whmister-map.com it”s exposed to too much heat, and we can tell that it”s not a good vaccine to use on a child — it”s not potmister-map.comt; it”s not going to protect them.
chúng suy giảm khá nhanh trong vùng nhiệt đới và chúng tôi phải cài đặt bộ kiểm tra vắc xin đặc biệt này trên mỗi một lọ thuốc nhỏ nên chúng sẽ thay đổi rất nhanh khi chúng tỏa ra qua nhiều nhiệt chúng tôi có thẻ kết luận rằng đó không phải là một loại vắc xin tốt dùng cho trẻ em chúng không đủ mạnh và không thể bảo vệ trẻ em
He is a powerful Potmister-map.comtate, King of God’s heavmister-map.comly Kingdom, and he should be honored as such. —1 Timothy 6:15, 16.

Xem thêm: Bạch Thiển – Dạ Hoa Quân – Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Ngài là một Vị Vua hùng mạnh, Vua của Nước Đức Chúa Trời trên trời, và ngài phải được tôn vinh với tư cách này (I Ti-mô-thê 6:15, 16).

Related Posts