plastic là gì

Đang xem: Plastic là gì

Chất dẻo; chất làm bằng chất dẻo the use of plastics in industry việc sử dụng chất dẻo trong công nghiệp many items in daily use are made out of plastic nhiều đồ dùng hàng ngày được làm từ chất dẻo

Làm bằng chất dẻo (hàng hoá) a plastic cup cốc bằng chất dẻo a plastic toy đồ chơi bằng chất dẻo fabric with a plastic coating vải tráng chất dẻo

Dẻo, nặn được, dễ tạo hình, làm thành khuôn (chất liệu, các chất) clay is a plastic substance đất sét là một chất để làm khuôn

Tạo hình, điêu khắc (đất sét, sáp..) plastic arts nghệ thuật tạo hình plastic surgery phẫu thuật tạo hình

Xem thêm: Stick War: Legacy 1 – Download Stick War: Legacy Mod Apk V2021

Chất dẻo Hợp chất không có phản ứng hoá học với kim loại, được đúc khuôn thành các vật liệu xây dựng rắn hay dễ uốn, giàn khung …

bằng chất dẻo plastic aggregates cốt liệu bằng chất dẻo plastic formwork ván khuôn bằng chất dẻo plastic material vật liệu bằng chất dẻo plastic model mô hình bằng chất dẻo plastic pipeline đường ống bằng chất dẻo plastic roof panel panen lợp bằng chất dẻo plastic sheath vỏ bằng chất dẻo plastic structures kết cấu (bằng) chất dẻo plastic wall panel panen tường bằng chất dẻo watertight plastic sheath bao bằng chất dẻo kín nước

chất dẻo carbamide plastic chất dẻo cacbanit conductive plastic chất dẻo dẫn (điện) decorative plastic chất dẻo trang trí fiber reinforced plastic chất dẻo có sợi gia cường fibre-glass reinforced plastic chất dẻo cốt sợi thủy tinh flame-retardant foam plastic chất dẻo chịu lửa flexible foamed plastic chất dẻo xốp mềm floating plastic blanket lớp phủ bằng chất dẻo nổi foamed plastic insulant chất dẻo cách nhiệt dạng bọt foamed plastic insulating material chất dẻo cách nhiệt dạng bọt glass fiber reinforced plastic chất dẻo cốt sợi thủy tinh laminated plastic lá chất dẻo natural plastic chất dẻo thiên nhiên nonrigid plastic chất dẻo không cứng paper (-base) laminate plastic chất dẻo giấy ép phenolic plastic chất dẻo fenon phenolic plastic chất dẻo phenolic piezothermal plastic chất dẻo hóa nhiệt plastic (foam) insulant chất dẻo cách nhiệt dạng bọt plastic aggregates cốt liệu bằng chất dẻo plastic belt đai chất dẻo plastic blanket tấm chất dẻo plastic capacitor tụ (màng) chất dẻo plastic capacitor tụ bằng chất dẻo Plastic Clad Silica (PCS) silicat bọc chất dẻo plastic cladding lớp bọc bằng chất dẻo plastic coating lớp bọc bằng chất dẻo plastic coating lớp phủ bằng chất dẻo plastic coating lớp phủ chất dẻo plastic coating sự phủ chất dẻo plastic coating vỏ bọc chất dẻo plastic coating vỏ chất dẻo plastic deformation sự biến dạng chất dẻo plastic developing tank chậu rửa ảnh bằng chất dẻo plastic dish đĩa chất dẻo plastic engine động cơ bằng chất dẻo plastic fiber sợi chất dẻo plastic fiber cable cáp sợi chất dẻo plastic film màng chất dẻo plastic film phim bằng chất dẻo plastic film capacitor tụ màng chất dẻo plastic flow dòng chất dẻo plastic foam bọt chất dẻo plastic foam tấm chất dẻo xốp plastic foam packaging bao bì bọt chất dẻo plastic foam packaging bao gói chất dẻo xốp plastic foil lá chất dẻo plastic formwork ván khuôn bằng chất dẻo Plastic Insulated Cable (PIC) cáp cách điện bằng chất dẻo plastic insulator bầu chất dẻo plastic insulator cái cách điện chất dẻo plastic liner đệm lót bằng chất dẻo plastic material vật liệu bằng chất dẻo plastic model mô hình bằng chất dẻo plastic molding sự ép chất dẻo plastic mounting giá chất dẻo Plastic Optical Fibre (POF) cáp sợi quang bằng chất dẻo plastic packing material vật liệu bao bì chất dẻo plastic paint sơn chất dẻo plastic pipe ống bằng chất dẻo plastic pipeline đường ống bằng chất dẻo plastic plug đầu ống bằng chất dẻo plastic protective element phần tử bảo vệ chất dẻo plastic recycling sự tái chế chất dẻo plastic roof panel panen lợp bằng chất dẻo plastic sheath vỏ bằng chất dẻo plastic sheath vỏ bọc chất dẻo plastic sheet tấm chất dẻo plastic sheeting vỏ bọc bằng chất dẻo plastic structures kết cấu (bằng) chất dẻo plastic testing machine máy thí nghiệm chất dẻo plastic veneer lớp ốp chất dẻo plastic wall panel panen tường bằng chất dẻo plastic wrap giấy bóng bằng chất dẻo plastic-clad silica fibre (PCSfiber) sợi oxit silic bọc chất dẻo plastic-clad silica fibre (PCSfiber) sợi silic oxit bọc chất dẻo plastic-clad silica fibre (PCSfiber) sợi thủy tinh thạch anh bọc chất dẻo PLCC (plasticleaderless chip carrier) giá mang chip không chân bằng chất dẻo polyamide plastic chất dẻo Poliamit polyester plastic chất dẻo Polieste polymerization plastic chất dẻo trùng hợp PSC fiber (plastic-clad silica fiber) sợi silic oxit bọc chất dẻo PSC fibre (plastic-clad silica fibre) sợi silic oxit bọc chất dẻo reinforced plastic chất dẻo có cốt reinforced plastic chất dẻo cốt sắt reinforced plastic chất dẻo gia cố reinforced plastic chất dẻo tăng cường reinforced-plastic laminate chất dẻo có lớp rigid plastic chất dẻo cứng rigid PVC plastic chất dẻo vinila cứng rubber-toughened plastic chất dẻo cao su dai hóa silicon plastic chất dẻo xilicon synthetic plastic chất dẻo nhân tạo thermosetting plastic chất dẻo xử lý nhiệt transparent plastic chất dẻo trong suốt urethane plastic chất dẻo uretan watertight plastic sheath bao bằng chất dẻo kín nước wood plastic tẩm chất dẻo gỗ ép zone of plastic flow miền chất dẻo

dẻo index plastic chỉ số dẻo

nhựa asbestos-reinforced plastic tấm nhựa amiang cellular plastic bọt nhựa xốp cellular plastic foam bọt nhựa xốp expanded (foamed) plastic bọt nhựa xốp expanded plastic bọt nhựa xốp expanded plastic nhựa xốp đàn hồi foamed plastic bọt nhựa xốp foamed plastic nhựa bọt glass reinforced plastic (GRP) nhựa được gia cố thủy tinh plastic bonding gắn bằng nhựa plastic chair ghế nhựa plastic filler nhựa để làm nhẵn thân xe (matít) plastic quad flat package gói phẳng vuông bọc nhựa plastic resin nhựa dẻo plastic roofing mái (tẩm) nhựa plug (plasticplug) nút nhựa rigid cellular plastic shut tấm nhựa xốp cứng thermosetting plastic nhựa phản ứng nóng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Xem thêm: Which Is Better, Fairy Tail Vs One Piece 2 Online, Fairy Tail Vs One Piece 2

adjective bending , ductile , elastic , fictile , formable , moldable , molded , pliable , pliant , resilient , shapeable , supple , workable , amenable , compliant , docile , flexible , giving , impressionable , influenceable , malleable , manageable , receptive , responsive , suggestible , susceptible , tractable , yielding , cast , chemical , ersatz , false , manufactured , phony , pseudo * , substitute , synthetic , unnatural , flexile , flexuous , changeable , fluid , springy , artificial , factitious , acrylic , adaptable , creative , formative , governable , impressible , labile , mutable , sculptural , soft , waxy

Related Posts