Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Pick là gì

pick

*

pick /pik/
danh từ sự chọn lọc, sự chọn lựa người được chọn, cái được chọn phần chọn lọc, phần tinh hoa, phần tốt nhấtthe pick of the army: phần tinh nhuệ trong quân đội

danh từ cuốc chim dụng cụ nhọn (để đâm, xoi, xỉa, đục, giùi)

ngoại động từ cuốc (đất…); đào, khoét (lỗ…) xỉa (răng…) hái (hoa, quả) mổ, nhặt (thóc…) lóc thịt, gỡ thịt (một khúc xương) nhổ (lông gà, vịt…) ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí; (thông tục) ăn mở, cạy (khoá), móc (túi), ngoáy (mũi)to pick someone”s pocket: móc túi của ai, ăn cắp của aito pick a lock: mở khoá bằng móc xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước rato pick oakum: tước dây thừng lấy xơ gaito pick something to pieces: xé tơi cái gì ra búng (đàn ghita…) chọn, chon lựa kỹ càngto pick one”s words: nói năng cẩn thận, chọn từng lờito pick one”s way (steps): đi rón rén từng bước, đi thận trọng từng bước gây, kiếm (chuyện…)to pick a quarred with somebody: gây chuyện cãi nhau với ai

nội động từ mổ (gà, vịt…); ăn nhỏ nhẻ, ăn tí một (người); (thông tục) ăn móc túi, ăn cắpto pick and steal: ăn cắp vặt chọn lựa kỹ lưỡngto pick and choose: kén cá chọn canhto pick at (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) la rầy, rầy rà (ai) chế nhạo, chế giễu (ai)to pick off tước đi, vặt đi, nhổ đi lần lượt bắn gục (từng người…)to pick onmỹ, nh to pick atto pick out nhổ ra chọn cử, chọn ra, phân biệt ra làm nổi bật rato pick out a ground-colour with another: làm nổi bật màu nền bằng một màu khác hiểu ra (ý nghĩa một đoạn văn) gõ pianô (một khúc nhạc)to pick up cuốc, vỡ (đất) nhặt lên; nhặt được, vớ được, kiếm đượcto pick up a stone: nhặt một hòn đáto pick up information: vớ được tin, nhặt được tinto pick up livelihood: kiếm sống lần hồito pick up profit: vớ được món lãito pick up passengers: nhặt khách, lấy khách (xe buýt…) tình cờ làm quen (ai); làm quen với (ai) vớt (những người bị đắm tàu…); nhổ (neo…) lấy lại (tinh thần, sức khoẻ…); hồi phục sức khoẻ, bình phục, tìm lại được (con đường bị lạc) rọi thấy (máy bay…) (đèn pha)to pick up an airplane: rọi thấy một máy bay bắt được (một tin,) (đài thu) tăng tốc độ (động cơ) (thể dục,thể thao) chọn bênto pick oneself up đứng dây, ngồi dậy (sau khi ngã)to have a bone to pick with somebody (xem) boneto pick somebody”s brains (xem) brainto pick holes in (xem) holeto pick somebody to pieces (nghĩa bóng) đả kích ai, chỉ trích ai kịch kiệt

*

 choòng

*

 khuôn kẹp

*

 làm xổ lông sợi

*

 sợi ngangpick rate: tốc độ lao sợi ngangtight pick: sợi ngang căngtight pick: sợi ngang căng chặt

*

 sự chọn

*

 sự lựa chọnLĩnh vực: toán & tin

*

 chọc, đâm thủngLĩnh vực: xây dựng

*

 đục (bằng choòng)

*

 thanh cạoLĩnh vực: hóa học & vật liệu

*

 sự lựaair pick hammer

*

 búa khoan dùng khí nénair pick hammer

*

 máy khoan dùng khí néncoal pick

*

 búa chèn thancoal pick hammer

*

 búa thợ mỏcrystal pick up

*

 đầu hát đĩa tinh thểelectric pick hammer

*

 búa chẹn chạy điệnelectric pick hammer

*

 búa khoan chạy điệnhand pick

*

 cuốc chim thợ mỏloose pick

*

 sợi quang bong ramonophonic pick up

*

 đầu thụ chuyển đơn âmpick and finishing hammer

*

 búa đầu nhọn và đầu vòmpick breaker

*

 máy nghiền kiểu búapick breaker

*

 máy nghiền răngpick device

*

 thiết bị chọnpick filter

*

 bộ lọc chọn lựapick from list

*

 lấy từ danh sáchpick hammer

*

 búa chènpick hammer

*

 búa đầu nhọnpick hour

*

 giờ cao điểm (về công suất điện)pick list

*

 danh sách chọnpick path

*

 cần chọnpick pole

*

 sào nhọnpick up

*

 nhặt rapick up

*

 máy chuyển âmpick up

*

 sức vọt (của xe)pick up

*

 thu âm thanhpick up

*

 thụ chuyểnpick up mine

*

 gỡ mìnpick up moorings

*

 nhổ neo

*

 làm sạch (quả)

*

 lựa chọn

*

 thu hoạch (quả)

*

 vặt lông (chim)pick up

*

 bắt gặppick up

*

 đón kháchpick up

*

 kiếm được rất vất vảpick up

*

 lại tăng lênpick up

*

 mua đẩy giá lênpick up

*

 nhặt hàngpick up

*

 thu gompick up

*

 vớ bở

o   cuốc chim

– Vị trí của đỉnh hoặc đáy của lớp đá trên log giếng.

– Búa địa chất nhọn đầu dùng để cuốc.

– Phản xạ địa chấn có pha đặc biệt.

o   sự chọn, sự lựa

§   double pick : cuốc chim hai đầu nhọn

§   hand pick : cuốc chim thợ mỏ

§   pneumatic pick : búa hơi

§   stone pick : búa đập đá

Xem thêm: choice, selection, picking, cream, woof, weft, filling, plectrum, plectron, pickax, pickaxe, choice, selection, option, pluck, cull, blame, find fault, clean, foot, pluck, plunk, break up, peck, beak, nibble, piece

Xem thêm: Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends (Complete) Free Download ~ Codexpcgames

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

pick

Từ điển Collocation

pick noun

VERB + PICK have She had her pick of the single men. | take Which do you want? Take your pick.

PHRASES get/take first pick I got the first pick of the prizes because I was the oldest.

Từ điển WordNet

n.

the person or thing chosen or selected; choice, selection

he was my pick for mayor

the quantity of a crop that is harvested; picking

he sent the first picking of berries to the market

it was the biggest peach pick in years

the best people or things in a group; cream

the cream of England”s young men were killed in the Great War

the yarn woven across the warp yarn in weaving; woof, weft, fillinga small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument; plectrum, plectrona thin sharp implement used for removing unwanted material

he used a pick to clean the dirt out of the cracks

a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends; pickax, pickaxe

they used picks and sledges to break the rocks

a basketball maneuver; obstructing an opponent with one”s body

he was called for setting an illegal pick

the act of choosing or selecting; choice, selection, option

your choice of colors was unfortunate

you can take your pick

v.

select carefully from a group

She finally picked her successor

He picked his way carefully

look for and gather; pluck, cull

pick mushrooms

pick flowers

harass with constant criticism; blame, find fault

Don”t always pick on your little brother

provoke

pick a fight or a quarrel

remove in small bits

pick meat from a bone

remove unwanted substances from, such as feathers or pits; clean

Clean the turkey

pilfer or rob

pick pockets

pay for something; foot

pick up the tab

pick up the burden of high-interest mortgages

foot the bill

pull lightly but sharply with a plucking motion; pluck, plunk

he plucked the strings of his mandolin

attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example; break up

Pick open the ice

hit lightly with a picking motion; peck, beakeat intermittently; take small bites of; nibble, piece

He pieced at the sandwich all morning

She never eats a full meal–she just nibbles

Xem thêm: lol japan

English Synonym and Antonym Dictionary

picks|picked|picking
syn.: choose cull gather harvest select

Related Posts