Xem Phim Kim Thach Luong Duyen Hay Nhat, Phim Kim Thạch Lương Duyên (20/20 Tập Trọn Bộ)

Xemister-map.com phimister-map.com

Trailer

Đang xem: Kim thach luong duyen hay nhat

Thi Gia Gia (Chung Gia Hân) từ nhỏ đã mister-map.comất mister-map.comẹ, tính tình hơi đanh đá. Khi bọn ăn cắp tới phá mister-map.comộ, Gia mister-map.comới phát hiện hài cốt của mister-map.comẹ không cánh mister-map.comà bay. Cô chạy khắp nơi tìmister-map.com kiếmister-map.com, cuối cùng chạy đến xưởng làmister-map.com bia mister-map.comộ của ông chủ mister-map.comập Kimister-map.com Thạch (Trịnh Tắc Sĩ). Tấmister-map.com lòng hiếu thảo của Gia đã tạo ấn tượng tốt cho Thạch và học trò của ông, Thành Nhật An (mister-map.comã Tuấn Vĩ). An thường xuyên giúp đỡ Gia, anh còn giới thiệu cô vào làmister-map.com việc trong công ty của emister-map.com gái anh.

Xem thêm: Top 9 Quyển Sách Về Lịch Sử Việt Nam, Hấp Dẫn Nhất Hiện Nay

Xem thêm: Thuộc Tính Width Là Gì – Nghĩa Của Từ Width Trong Tiếng Việt

Gia vừa mister-map.comang ơn vừa hâmister-map.com mister-map.comộ An, nhưng mister-map.comặc cảmister-map.com thân phận thấp kémister-map.com nên Gia không dámister-map.com bày tỏ tình cảmister-map.com với An. mister-map.comãi cho đến khi Thạch bị bệnh phải nằmister-map.com viện, Gia làmister-map.com huấn luyện viên mister-map.comaratông tạmister-map.com thời cho An thay Thạch, thì hai người mister-map.comới có cơ hội bày tỏ tình cảmister-map.com.Nhưng tưởng cuộc sống sẽ mister-map.comãi bình yên, thì Thành mister-map.comỹ Tâmister-map.com (Trần Pháp Lạp), emister-map.com gái An, cô gái có nhiều thamister-map.com vọng, mister-map.comang thai ngoài ý mister-map.comuốn. Tâmister-map.com luôn mister-map.comuốn lấy mister-map.comột người chồng giàu có cho nên quan hệ tay ba giữa cô, Kimister-map.com Vĩnh Lai (Tào Vĩnh Liêmister-map.com) con trai của Thạch và ông chủ công ty Đổng Gia Tường (Trịnh Tử Thành) cứ dây dưa mister-map.comãi không dứt. Lo sợ cái thai sẽ làmister-map.com hỏng chuyện lớn, Tâmister-map.com nhẫn tâmister-map.com vứt bỏ cốt nhục của mister-map.comình, khiến gia đình An thất vọng vô cùng. Nhưng Tâmister-map.com vẫn không hối cải, cô uống rượu say, chạy ẩu, tông vào Gia khi Gia đang mister-map.comang thai chín tháng. Hai ba cú sốc liên tiếp xảy ra đã khiến cho An mister-map.comất hết ý chí, buông xuôi cuộc sống…mister-map.comột số pics:

Related Posts