Hệ Thập Phân Số Thập Phân Là Gì, Lý Thuyết Phân Số Thập Phân

Khái niệm: Các phân số có mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,…) được gọi là các phân số thập phân.

Đang xem: Phân số thập phân là gì

Ví dụ: các phân số (dfrac{3}{{10}};,dfrac{{99}}{{100}};,dfrac{{123}}{{1000}}) là các phân số thập phân.

Chú ý: có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách đọc – viết phân số thập phân tương tự như các phân số thông thường.

Khi đọc phân số ta đọc tử số trước rồi đọc “phần”, sau đó đọc đến mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác (0) viết dưới gạch ngang.

Ví dụ:

– Phân số (dfrac{7}{{10}}) được đọc là bảy phần mười.

Xem thêm: Em Hiền Như Ma Soeur Là Gì, Nghĩa Của Từ Soeur, Danh Xưng Sơ Có Nghĩa Là Gì

– Phân số “hai mươi ba phần một trăm” được viết là (dfrac{{23}}{{100}}).

Dạng 2: So sánh hai phân số thập phân

Cách so sánh hai phân số thập phân tương tự như cách so sánh hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (dfrac{3}{{10}} cdot cdot cdot dfrac{7}{{10}},;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac{{72}}{{100}} cdot cdot cdot dfrac{{53}}{{100}}).

Cách giải:

So sánh hai phân số (dfrac{3}{{10}}) và (dfrac{7}{{10}}) ta thấy đều có mẫu số là (10) và (3 53) nên (dfrac{{72}}{{100}} > dfrac{{53}}{{100}}.)

Vậy: (dfrac{3}{{10}} dfrac{{53}}{{100}} .)

Dạng 3: Chuyển đổi một số phân số không phải là phân số thập phân thành phân số thập phân

Phương pháp giải:

– Tìm một số sao cho số đó nhân với mẫu số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,…)

– Nhân cả tử số và mẫu số với cùng số đó để được phân số thập phân.

Hoặc :

– Tìm một số sao cho mẫu số chia cho một số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,…)

– Chia cả tử số và mẫu số với cùng số đó để được phân số thập phân.

Xem thêm: To Keep Track Là Gì – Keep/Lose Track Of Somebody/Something

Ví dụ : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac{1}{2};,,dfrac{4}{5} ;,,dfrac{{84}}{{200}})

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta có thể chuyển các phân số đã cho thành phân số thập phân như sau:

$egin{array}{ccccc}dfrac{1}{2} = dfrac{{1 imes 5}}{{2 imes 5}} = dfrac{5}{{10}};,,,,,,,,,,,,,dfrac{4}{5} & , = dfrac{{4 imes 2}}{{5 imes 2}} = dfrac{8}{{10}};,,,,,,,,,,,,dfrac{{84}}{{200}} = dfrac{{84:2}}{{200:2}} = dfrac{{42}}{{100}}\,end{array}$

Related Posts