pattern nghĩa là gì

Hoa văn, mẫu vẽ (trên vải, thảm, rèm che cửa…) a checked pattern mẫu kẻ ô vuông a Paisley pattern mẫu kẻ cánh hoa

Đang xem: Pattern nghĩa là gì

( + oneself/something on somebody/something) bắt chước ai/cái gì; lấy cái gì làm mẫu cho ai/cái gì
mẫu; dạng pattern of caculation sơ đồ tính toán pattern of recognition nhận dạng flow pattern dạng dòng geometric pattern mô hình hình học noise pattern (điều khiển học ) dạng ồn wave pattern dạng sóng

biểu đồ directivity pattern biểu đồ hướng tính eye pattern biểu đồ mắt eye-shape pattern biểu đồ dạng mắt graphic pattern mẫu biểu đồ reflection pattern biểu đồ phản xạ

Xem thêm: Đồ Chơi Squishy Là Gì ? Squishy Là Gì, Nghĩa Của Từ Squishy

hình air circulating pattern mồ hình tuần hoàn gió air circulation pattern mô hình tuần hoàn gió air traffic pattern mẫu hình không lưu Answer Detection Pattern (ADP) mô hình phát hiện trả lời balanced motion pattern mẫu hình động cân bằng band pattern mô hình vùng bar pattern hình mẫu màu bar pattern hình mẫu sọc bar pattern hình mẫu thanh bit pattern mô hình bit box-pattern hình hộp breaking pattern mô hình mặt đứt gãy breaking pattern mô hình phá hủy code pattern mô hình mã color pattern hình mẫu có màu crack pattern dạng hình thành vết nứt dendritic pattern mô hình dạng cây desktop pattern mẫu hình mặt-bàn-viết diamond cut pattern mẫu cắt hình thoi diamond pattern mô hình kim cương diffraction pattern hình nhiễu xạ diffusion pattern mô hình nhiễu xạ digital pattern mô hình (bằng) số Dot Pattern (DP) mô hình chấm chấm drainage pattern mô hình thoát nước electronic test pattern hình mẫu thử điện tử energy pattern factor hệ số mô hình năng lượng equilibrium radiation pattern mẫu hình bức xạ cân bằng error pattern cấu hình sai số eye diagram pattern dạng giải đồ (hình) mắt far-field diffraction pattern hình nhiễu xạ trường xa far-field pattern hình mẫu trường xa far-field radiation pattern hình bức xạ trường xa fill pattern mô hình điền đầy flood distribution pattern mô hình phân bố dòng lũ flood pattern mô hình lũ flow distribution pattern mô hình phân bố dòng chảy flow pattern hình ảnh dòng flow pattern mô hình dòng flow pattern mô hình dòng chảy fracture pattern mô hình đứt gãy Fraunhofer diffraction pattern hình nhiễm xạ Fraunhofer Fresnel diffraction pattern hình nhiễm xạ Fresnel full color-pattern mẫu hình-màu đầy geometric pattern mô hình hình học geometric pattern mô hình học insert pattern hình lồng interference pattern hình giao thoa inverted pattern accumulator vùng chứa mô hình treo Laue pattern hình nhiễu xạ Laue loading pattern mô hình tải logic pattern mô hình logic master pattern mô hình chủ model pattern mô hình Moire pattern mẫu hình Moire morphological pattern mẫu hình thái học mosaic pattern tile ngói lợp ghép hình near-field diffraction pattern hình nhiễu xạ trường gần near-field pattern hình bức xạ trường gần pattern for casting mô hình đúc pattern generation sự tạo hình mẫu pattern generator máy tạo hình mẫu pattern generator máy thử hình mẫu pattern maker thợ làm mô hình pattern of flow dòng hình thủy động population distribution pattern mô hình phân bố dân cư radar scan pattern hình quét rađa radial drainage pattern mô hình thoát nước tỏa tia radial drainage pattern mô hình thoát nước xuyên tâm rain distribution pattern mô hình phân bố mưa reproducing pattern milling machine máy phay chép hình làm khuôn mẫu (mô hình) ring-pattern village development sự xây dựng làng hình tròn screen pattern mẫu hình lưới chắn section of a test pattern vùng hình mũi (bia tiêu ảnh) spatial pattern hình mẫu không gian spindle-pattern village development sự xây dựng làng hình thoi squares pattern hình mẫu khuôn vuông standard pattern mô hình chuẩn stationary wave pattern mô hình sóng dừng streamline pattern mô hình đường dòng stress pattern hình mẫu ứng suất superlattice nanowire pattern hình dây nanô siêu mạng test pattern hình chỉnh máy test pattern hình chuẩn kiểm tra two-color pattern mẫu hình hai mẫu weather pattern hình thái synop weather pattern mô hình thời tiết

hình dạng dendritic pattern mô hình dạng cây

Xem thêm: Sau Due To Là Gì ? Cấu Trúc Cụm Từ “Due To” Như Thế Nào Là Đúng

hình mẫu bar pattern hình mẫu màu bar pattern hình mẫu sọc bar pattern hình mẫu thanh color pattern hình mẫu có màu electronic test pattern hình mẫu thử điện tử far-field pattern hình mẫu trường xa full color-pattern mẫu hình-màu đầy pattern generation sự tạo hình mẫu pattern generator máy tạo hình mẫu pattern generator máy thử hình mẫu spatial pattern hình mẫu không gian squares pattern hình mẫu khuôn vuông stress pattern hình mẫu ứng suất

Related Posts