Cách Dùng Tiểu Từ Trạng Từ (Adverb Particles Là Gì, Particle Trong Tiếng Tiếng Việt

*

MENU Số 357 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline 1: 1900 2615Hotline 2: 028 3622 8849

Particles

Particles – Kết thúc gắn liền với từ ngữ để chỉ rõ ý nghĩa của từ trong câu. Các phần tử được gắn vào cuối của từ, không có khoảng cách giữa từ và các phần tử này.

Đang xem: Particles là gì

Phần tử Chủ từ

 

Một trong những phần tử đầu tiên và phổ biến nhất mà bạn sẽ học là phần chủ từ (chủ thể, chủ ngữ). Trong tiếng Anh, một trong những phần cơ bản nhất của một câu là chủ ngữ. Đây là một phần bắt buộc bằng tiếng Anh, nhưng không bắt buộc trong tiếng Hàn. Chủ từ cho chúng ta biết ai là ai hoặc đang làm gì.

Như bạn đã học trong Bài Học 3, 먹다 có nghĩa là To Eat. Bạn cũng học được rằng bạn có thể nói 먹어요 có nghĩa là ” I”m eating “. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa học được cách xác định ai và chủ từ là gì nếu cần làm rõ.

Các phần tử chủ từ có hai hình thức là 이 và 가. 이 đến sau khi một từ kết thúc bằng phụ âm, và 가 đến sau khi một từ kết thúc bằng một nguyên âm.

 

Ví dụ, hãy nói Eunji đang ăn. 은지 kết thúc bằng một nguyên âm, do đó chúng ta đính kèm 가 và nhận được 은지 가. 은지 가 có nghĩa là Eunji, là đối tượng của câu. Cái 가 là điều làm cho Eunji trở thành chủ từ. Sau đó chúng ta có thể thêm động từ 먹다 vào đúng dạng hiện tại, và chúng ta có câu. 은지 가 먹어요 là một hình thức lịch sự, 은지 가 먹어 hoặc đơn giản 은지 먹어 nghĩa là Eunji đang ăn. Như bạn sẽ nhận thấy, khi nói ở dạng bình thường, các phần tử thường bị bỏ lại.

 

Trong Bài Học 4, chúng ta đã học được động từ bất quy tắc 있다. 있다 có thể có nghĩa là To Be, như trong vị trí. VD: There is a pencil. Từ Bài Học 4, bạn nên nhớ 연필 có nghĩa là pencil. 연필 이 có nghĩa là pencil như chủ ngữ. 연필 이 있어요 có nghĩa là ” There is a pencil (There, theo vị trí).” 연필 이에요 có nghĩa là ” It is a pencil.” Hãy chắc chắn giữ 이다 và 있다 riêng biệt khi nói đến động từ To Be.

 

*

Một số từ vựng tiếng Hàn

 

Nói ” There is (a) _____ bằng cách điền vào ô trống các từ bên dưới, sử dụng đúng đối tượng.

 

연필

책상

고양이

텔레비전

우유

 

Xem câu trả lời ở đây

책이 있어요/ 책이 있어/ 책 있어 There is a book.

연필이 있어요/ 연필이 있어/ 연필 있어 There is a pencil.

책상이 있어요/ 책상이 있어/ 책상 있어. There is a desk.

개가 있어요/ 개가 있어/ 개 있어 There is a dog.

고양이가 있어요/ 고양이가 있어/ 고양이 있어 There is a cat.

텔레비전이 있어요/ 텔레비전이 있어/ 텔레비전 있어 There is a television.

Xem thêm: Compensation Là Gì – Giải Đáp Những Thắc Mắc Về Compensation

우유가 있어요/ 우유가 있어/ 우유 있어 There is milk.

 

Phần tử Tân từ

 

Một phần tử phổ biến khác là phần tử tân từ (tân ngữ, túc từ). Các từ này trong câu là đối tượng của câu, hoặc từ nhận được hành động. Nó cũng có hai dạng. 을 sau khi một từ kết thúc bằng một phụ âm, và 를 sau một từ kết thúc bằng một nguyên âm.

 

Trong Bài Học 3, bạn được yêu cầu học động từ 마시다 làTo Drink. Bạn có thể nói ” I drink ” hoặc ” I”m drinking ” nhưng bạn không thể chỉ rõ mình đang uống gì. Bạn xác định điều này bằng cách sử dụng một phần tử tân ngữ. 우유 có nghĩa là milk. Nếu bạn gắn các phần tử tân ngữ thích hợp vào nó, bạn sẽ có được 우유 를. Sau đó bạn có thể nói 우유 를 마셔요. Trong bài học 4 bạn đã học 물 có nghĩa là water. Bây giờ bạn nên biết rằng 물 을 마셔요 có nghĩa là ” I”m drinking water” hoặc ” I drink water”. Bây giờ hãy thử những câu này.

 

*

Nét ẩm thực Hàn Quốc

 

앤 나가 물 을 마셔요.

 

남이 빵 을 먹어요.

 

친구 가 가요.

 

Xem câu trả lời ở đây

 

앤나가 물을 마셔요

Anna is drinking water.

남이 빵을 먹어요

Nam is eating bread.

친구가 가요

A friend is going.

 

 

Vị trí phần tử

 

Bạn biết động từ 가다 từ Bài Học 3, vì vậy bạn biết cách nói bạn đang đi hoặc ai đó đang đi, nhưng biết làm thế nào để nói bạn đang đi đến đâu là rất quan trọng! Điều này rất đơn giản! 에. Nó có dạng tương tự cho dù từ nào đến sau. 집 에 ​​가요. Bạn nên biết điều này! ” I”m going home.” 학교 에 가요. Nếu tôi nói với bạn rằng 학교 là school, có lẽ cũng hiểu được từ này.

 

*

Một số từ vựng tiếng Hàn

 

Một vị trí khác mà tôi muốn nói với bạn ngay bây giờ là 에서. Khi bạn thêm 서 vào cuối, nó sẽ biến thành một nơi diễn ra hành động. 학교 에서 không có nghĩa là ” to school ” nữa. Nó có nghĩa là hành động đang diễn ra ở trường. 앤 나가 집 에서 먹어요 có nghĩa là ” Anna is eating at home.” 학교 에서 공부 해요 có nghĩa là ” I am studying at school.”

 

Phần tử Chủ đề

 

Các phần tử chủ đề có thể là phần tử phổ biến nhất bạn sẽ được học. Nó cũng có hai hình thức. 는 sau một nguyên âm, và 은 sau một phụ âm. Lưu ý rằng nó sẽ thay thế chủ từ hoặc phần tử tân từ nếu nó được gắn vào một từ mà không có một chủ từ hoặc phần tử tân từ đi kèm, nhưng nó sẽ đứng sau bất kỳ phần tử khác. Đây cũng là một trong những phần tử khó học nhất khi bạn bắt đầu học tiếng Hàn. Tôi sẽ làm nó đơn giản, và bạn sẽ học tốt hơn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Buyout Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

 

Nó thực hiện chính xác như những gì nó được gọi. Nó đặt từ hoặc các từ trước khi nó là chủ đề của câu … những gì câu đề cập đến. Bạn có thể lấy bất kỳ phần nào của câu và làm chủ từ, ngoại trừ động từ. Giả sử bạn có một câu đơn giản rằng ” Joe is eating bread at his house.” Bạn có thể làm cho Joe trở thành chủ từ, nghĩa là câu nói về Joe, và chúng ta đang nói những gì anh ấy đang làm và ở đâu. Nếu chúng ta thích, chúng ta có thể quyết định bánh mì là chủ từ, trong trường hợp đó phần còn lại của câu sẽ cho chúng ta biết ai và ở đâu đang ăn bánh mì. Hoặc, nếu chúng ta nói về ” at home “, chúng ta có thể muốn”ở nhà” làm chủ từ ở. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói những gì đang xảy ra ở nhà. Joe ăn bánh mì.

 

Thường khi bạn bắt đầu học tiếng Hàn, bạn sẽ bị nhầm lẫn về việc khi nào sử dụng phần tử chủ từ so với phần tử tân từ. Như bạn đã học ở trên, 은지 가 먹어요 có nghĩa là Eunji đang ăn. Nhưng … 은지 는 먹어요 cũng có nghĩa là Eunji đang ăn. Trong một trường hợp, Eunji đơn giản chỉ là chủ từ của câu. Trong trường hợp thứ hai, Eunji là chủ từ của câu. Rất tương đồng phải không. Thành thật mà nói, nó thường sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt. Cả hai đều đúng 🙂

나는 집 에 가요. 나 vẫn có nghĩa là “I“. Câu này đơn giản nói ” I am going home.” Nhưng nếu nó giúp bạn hiểu được chủ từ tốt hơn, hãy nghĩ về nó như là ” Speaking about me, going home.” Một ví dụ khác có thể là 학교 에서는 앤 나가 수학 을 공부 해요. Câu này dài hơn một chút, nhưng nếu bạn biết tất cả các danh từ và động từ, bạn có thể hiểu nó tốt thôi. 수학 là toán học. 학교 là trường học. 공부 하다 là học tập. Câu này nói ” Speaking about what is going on at school, Anna is studying math.”

Related Posts