” Panel Nghĩa Là Gì ? Panel Discussion Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Panel nghĩa là gì

*
*
*

panel

*

panel /”pænl/ danh từ cán ô (cửa, tường), panô; ô vải khác màu (trên quần áo đàn bà); mảnh da (cừu, dê… để viết) (pháp lý) danh sách hội thẩm; ban hội thẩm; (Ê-cốt) danh sách báo cáo; danh sách bác sĩ bảo hiểm (đăng ký nhận chữa bệnh nhân theo chế độ bảo hiểm ở Anh) nhóm người tham gia hội thảo, nhóm người tham gia tiết mục “trả lời câu đố” … (ở đài phát thanh, đài truyền hình); cuộc hội thảo… (ở đài phát thanh, đài truyền hình…) Panô, bức tranh tấm, bức ảnh dài đệm yên ngựa; yên ngựa (không có cốt sắt) bảng, panendistribution panel: bảng phân phốicontrol panel: bảng điều khiểnsignal panel: bảng tín hiệu! ngoại động từ đóng ván ô, đóng panô (cửa, tường) may ô vải màu vào (quần áo) đóng yên (ngựa)
<"pænl> o panen Khoảng giữa các thanh giằng ở chân tháp khoan. o bảng, tấm lớn, panen o ủy ban, hội đồng giám khảo § central power control panel : bảng kiểm tra việc cung cấp năng lượng chung § control panel : bảng điều khiển, bảng kiểm tra, bảng treo dụng cụ § graphic panel : bảng biểu đồ § incoming panel : bảng chỉ số đến § instrument panel : bảng điều khiển, bảng thao tác

*

*

Xem thêm: Sov Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Sov Từ Điển Thuật Ngữ Digital Marketing

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

panel

Từ điển Collocation

panel noun

1 group of people

ADJ. distinguished a distinguished panel of academics | independent | international | advisory, interview, interviewing, judging, review, selection

VERB + PANEL convene, select, set up | chair

PANEL + VERB be drawn from sb/sth a panel of scientists drawn from universities

PANEL + NOUN member | interview | discussion | game The comedian will chair a new TV panel game.

PREP. on a/the ~ The head of department serves on the advisory panel. | ~ on an independent panel on takeovers and mergers

PHRASES a member of a panel, a panel of experts/judges The winners were chosen by a panel of judges.

2 part of a door, wall, etc.

ADJ. ceiling, door, wall | sliding

VERB + PANEL fit, insert, put in | remove, take out

3 section of vehicle body

ADJ. front, rear | nearside, offside | body My rear nearside body panel needed replacing after the accident.

VERB + PANEL beat

PANEL + NOUN beater, beating He works as a panel beater in a local garage.

4 surface containing controls

ADJ. control, display, instrument

PREP. on a/the ~ A red light flashed on the control panel.

Từ điển WordNet

n.

sheet that forms a distinct (usually flat) section or component of somethinga group of people gathered for a special purpose as to plan or discuss an issue or judge a contest etca pad placed under a saddle

v.

decorate with panels

panel the walls with wood

Xem thêm: warcraft download

English Synonym and Antonym Dictionary

panels|paneled|panelled|paneling|panellingsyn.: barrier board division forum group partition separation wall

Related Posts