Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Pair là gì

pair

*

pair /peə/
danh từ đôi, cặpa pair of gloves: đôi găng taypair of horses: cặp ngựa cặp vợ chồng; đôi đực cái, đôi trống mái (loài vật) chiếc; cái (đồ vật có hai bộ phận)a pair of scissor: cái kéowhere is the pair to this sock?: chiếc tất kia đâu rồi? (chính trị) cặp (nghị sĩ ở hai đảng đối lập thoả thuận cùng không bỏ phiếu); người kết đôi (một trong hai nghị sĩ ở hai đảng đối lạp thoả thuận cùng không bỏ phiếu)I cannot find a pair: tôi không tìm được người kết đôi (trong việc bỏ phiếu)in pairs từng đôi, từng cặppairs of stairspair of steps cầu thang, tầng gácthat is another pair of shoes đó lại là vấn đề khác ngoại động từ ghép đôi, ghép cặp cho yêu nhau, cho lấy nhau (đôi trai gái) nội động từ kết đôi, sánh cặp yêu nhau, lấy nhau (đôi trai gái); kết đôi với nhau (con đực con cái, con trống con mái)to pair off ghép từng đôi một; hợp thành từng đôi; kết đôi (trong việc thoả thuận không bỏ phiếu ở nghị trường)to pair off with (thông tục) kết duyên với

*

 đôicable number pair count: số cáp đếm từng đôicable pair: đôi dây cápjack pair: kích ghép đôimatched pair study: nghiên cứu ghép đôipair of plates: ảnh đôipair pilaster: cột giả sóng đôiterminal pair: đôi cựctwisted pair: đôi dây xoắn

*

 ghép cặp

*

 ghép đôijack pair: kích ghép đôimatched pair study: nghiên cứu ghép đôiLĩnh vực: điện lạnh

*

 cặp dây dẫnLĩnh vực: toán & tin

*

 cặp, ghép đôiDarlington pair

*

 cặp DarlingtonLU-mode pair

*

 cặp chế độ LUadmissible pair

*

 cặp chấp nhận đượcadmissible pair

*

 cặp khả chấpantenna pair

*

 cặp ăng tenastatic pair

*

 cặp (nam châm) phiếm địnhbalanced pair

*

 cặp cân bằngbalanced pair

*

 cặp đối xứngcarriage and pair

*

 xe ngựa hai con kéocoaxial pair

*

 cáp cặp đồng trụccomplementary pair

*

 tập hợp bùconjugated pair

*

 cặp liên hợpdry pair

*

 cặp sấy khô

*

 một bộ hai cái

*

 một cặp

*

 một đôipair roller: máy dát mỏng một đôi trục (để chế biến macgarin)city pair

*

 cặp thành phốpair possum

*

 ngang nhaupair possum

*

 như nhaupair profit

*

 đãi ngộ ngang nhaupair profit

*

 lợi ích bình đẳng (giữa cổ phần cũ và cổ phần mới)pair tests

*

 sự đánh giá bằng cảm quan theo hai mẫu kiểm chứngpair trawl

*

 lưới đánh cá gầnpair trawl

*

 máy quan trắc gần

Xem thêm: brace, couple, twosome, twain, brace, span, yoke, couplet, distich, duo, duet, dyad, duad, pair off, partner off, couple, match, mate, couple, twin, geminate, geminate, copulate, mate, couple

Xem thêm: Sự Khác Nhau Của Db, Dbm ” Và “Dbi” Là Gì? Dbm Có Nghĩa Là Gì

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

pair

Từ điển Collocation

pair noun

1 two things the same

ADJ. matching a matching pair of vases | identical

PREP. in a/the ~ Answer one question in each pair. | in ~s These candlesticks only come in pairs. | ~ of a pair of shoes

PHRASES one of a pair one of a pair of crystal vases

2 people who are connected

ADJ. inseparable | good | happy (= a newly married couple) | odd They make an odd pair.

VERB + PAIR match The pair were matched for age. | make I thought they would make a good pair so I arranged for them to meet.

PREP. in a/the ~ The students worked in pairs.

3 male and female animal

ADJ. breeding

PAIR + VERB breed, mate

PREP. ~ of a pair of swans nesting by the river

Từ điển WordNet

n.

a set of two similar things considered as a unit; bracetwo items of the same kind; couple, twosome, twain, brace, span, yoke, couplet, distich, duo, duet, dyad, duadtwo people considered as a unita poker hand with 2 cards of the same value

v.

form a pair or pairs; pair off, partner off, couple

The two old friends paired off

bring two objects, ideas, or people together; match, mate, couple, twin

This fact is coupled to the other one

Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?

The student was paired with a partner for collaboration on the project

occur in pairs; geminatearrange in pairs; geminate

Pair these numbers

make love; copulate, mate, couple

Birds mate in the Spring

Xem thêm: Khái Niệm Về Các Dòng Game Rpg Là Gì ? Top 4 Game Rpg Hay Và Nổi Tiếng Nhất

English Synonym and Antonym Dictionary

pairs|paired|pairing
syn.: both couple duo set team two

Related Posts