” Pack Up Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pack Up

* danh từ- bó, gói; ba lô (quần áo)- đàn, bầy (chó săn, chó sói…)=pack of wolves+ bầy chó sói=pack of grouse+ đàn gà gô trắng=pack of U-boats+ một đội tàu ngầm Đức- lũ, loạt, lô=a pack of fools+ một lũ ngốc=a pack of lies+ một loạt những lời nói láo=a pack of troubles+ một lô rắc rối phiền hà- bộ, cỗ (bài)- (thương nghiệp) kiện (hàng); khối lượng hàng (cá, hoa quả…) đóng gói trong một vụ; phương pháp đóng gói hàng- (thể dục,thể thao) hàng tiền đạo (bóng, bầu dục)- đám băng nổi ((cũng) pack ice)- (y học) khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn (người); sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt (vào người)- lượt đắp (kem đắp vào mặt cho mịn da…)* ngoại động từ- gói, bọc lại, buộc lại; đóng gói, đóng hộp, đóng kiện- tập hợp lại thành bầy (chó); sắp thành bộ, sắp thành cỗ (bài)- xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào phòng, xe)=to pack a bag with old clothes+ xếp quần áo cũ vào bị=the car was packed with passangers+ xe chật ních hành khách- thồ hàng lên (ngựa, súc vật…)- nhét, hàn, gắn (khe hở)- (y học) đắp khăn ướt lên, cuốn mền ướt vào (người)- xếp người phe mình (vào hội đồng giám khảo…) để chiếm đa số khi quyết định- (thể dục,thể thao), (từ lóng) nện, giáng=to pack a punch+ nện một quả đấm (quyền Anh)* nội động từ- ((thường) + up) sắp xếp hành lý- đóng gói, đóng kiện=dry food packs easity+ thực phẩm khô để đóng gói- tụ tập thành bầy, tụ tập thành đàn- khăn gói ra đi, cuốn gói=to send somebody packing+ đuổi ai đi, tống cổ ai đi!to pack off- tống tiền (ai), cho (ai) đi xa, tống cổ (ai) đi- khăn gói ra đi, cuốn gói!to pack it in- (từ lóng) làm xong, hoàn thành!to pack it up- (từ lóng) thôi ngừng!to pack up- (từ lóng) không chạy, chết máy, không nổ (máy…)

Đang xem: Pack up là gì

Probably related with:

English Vietnamese

Xem thêm: Bảng Ngọc Và Cách Chơi Malphite Mùa 11 : Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho

pack
ba lô ; ba lô đồ ; balô ; bao ; bầy sói ; bầy ; bầy đàn ; bị ; bỏ chúng ; cho gói ; chuyển ; chuẩn bị gói ; chuẩn bị ; chuẩn ; chúng mày dọn ; cuốn gói ; dọn dẹp ; dọn ; dọn đồ ; giữ ; gói ghém ; gói rời khỏi ; gói tiền ; gói vừa đủ thức ; gói ; gói đồ đạc ; hành lý ; hành ; hãy ; khăn gói ; lô ; lũ ; lấp ; lấy ; lấy đồ ; lấy đồ đạc ; mang theo nhiều ; mang theo ; mồn một ; một gói ; nhanh ; nên khăn gói ; quẩy gói ; soạn hành lý đi ; soạn ; sắp xếp ; theo ; thu dọn hành lý ; thu dọn ; thu dọn đồ ; thu xếp ; thu xếp đồ ; thùng ; tiện đóng gói ; trở lại ; tích trữ ; túi thôi ; túi ; túi đồ ; tảng ; tập trung ; tống ; về chuẩn bị ; xách gói ; xếp ; đem ; đi thụ dọn ; đi đi ; đoàn ; đàn ; đây ; đã rời ; đã đóng gói ; đóng gói ; đóng ; đóng đồ ; đưa ; đồ cho ; đồ ; đủ ; đừng có ; đừng ;

Xem thêm: Vũ Điệu Khiêng Quan Tài – Nhóm Nhảy Khiêng Quan Tài Gây Sốt Giữa Covid

ba lô ; ba lô đồ ; bao ; bầy sói ; bầy ; bầy đàn ; bỏ chúng ; cho gói ; chuyển ; chuẩn bị gói ; chuẩn bị ; chuẩn ; chúng mày dọn ; cuốn gói ; dọn dẹp ; dọn ; dọn đồ ; giữ ; gói ghém ; gói rời khỏi ; gói tiền ; gói vừa đủ thức ; gói ; gói đồ đạc ; hành lý ; hành ; hãy ; khăn gói ; lô ; lũ ; lấp ; lấy ; lấy đồ ; lấy đồ đạc ; mang theo nhiều ; mang theo ; mồn một ; một gói ; nhanh ; nhét ; nên khăn gói ; quẩy gói ; sale ; soạn hành lý đi ; soạn ; sắp xếp ; thanh ; thu dọn hành lý ; thu dọn ; thu dọn đồ ; thu xếp ; thu xếp đồ ; thùng ; tiện đóng gói ; trở lại ; tích trữ ; túi thôi ; túi ; túi đồ ; tảng ; tập trung ; tống ; về chuẩn bị ; xách gói ; xếp ; xỉn ; đem ; đi thụ dọn ; đoàn ; đàn ; đám ; đây ; đã rời ; đã đóng gói ; đóng gói ; đóng ; đóng đồ ; đưa ; đồ cho ; đồ ; đủ ; đừng có ; đừng ;

Related Posts