Outgoing Message Là Gì – Một Số Thuật Ngữ Dùng Trong Tổng Đài Điện Thoại

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Đang xem: Outgoing message là gì

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.

Xem thêm: After Effects For Beginners, Adobe After Effects Cc 2020 V17

*

phần ngân hàng thanh toán là Chasus 33 (new york ) phàn thông tin giao dịch ghi là : Ct đi phí Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 232.956 vat phải trả : 23.296 Phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ngoài 107.850 vat phải trả : 10.785 fransaction amount : 116.478.000 phần LTT là VNĐ em muốn hỏi là chứng từ giao dịch như vậy thì mình kê khai thuế gtgt là gì ạ ? hóa đơn s bao nhiêu thì em biết rồi nhưng mà mục số tiền thì em cộng tổng 2 số 232.956 và 107.850 lại hay sao ạ ? tương tự 1 chứng từ giao dịch khác nữa ngân hàng thanh toán là SCBlus 33 Ct đi phí Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 7 vat phải trả : 0.7 Phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ngoài 5 vat phải trả : 0.5 ransaction amount : 315 phần LTT là USD thì em phải kê khai gtgt thế nào ạ ?

*

phần ngân hàng thanh toán là Chasus 33 (new york ) phàn thông tin giao dịch ghi là : Ct đi phí Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 232.956 vat phải trả : 23.296 Phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ngoài 107.850 vat phải trả : 10.785 fransaction amount : 116.478.000 phần LTT là VNĐ em muốn hỏi là chứng từ giao dịch như vậy thì mình kê khai thuế gtgt là gì ạ ? hóa đơn s bao nhiêu thì em biết rồi nhưng mà mục số tiền thì em cộng tổng 2 số 232.956 và 107.850 lại hay sao ạ ? tương tự 1 chứng từ giao dịch khác nữa ngân hàng thanh toán là SCBlus 33 Ct đi phí Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 7 vat phải trả : 0.7 Phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ngoài 5 vat phải trả : 0.5 ransaction amount : 315 phần LTT là USD thì em phải kê khai gtgt thế nào ạ ?
Trên chứng từ ghi rất rõ phí ngân hàng ai chịu, phí bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu. Thường thì các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài phải chịu 2 khoản phí ngân hàng – phí chuyển tiền trong nước và phí ở đầu nước ngoài. Em chỉ cần phân biệt đâu là phí do DN mình chịu thì hạch toán và kê khai thuế như với các chi phí đầu vào có hoá đơn GTGT khác thôi. Nếu DN phải chịu cả hai đầu phí thì có thể kê khai tổng cộng thành 01 dòng trên bảng kê.

Xem thêm: Giao Thức Http, Https Là Gì ? Phân Biệt Giao Thức Http Và Https

Bạn có tin rằng …. những con số biết hát?!!

*

Trên chứng từ ghi rất rõ phí ngân hàng ai chịu, phí bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu. Thường thì các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài phải chịu 2 khoản phí ngân hàng – phí chuyển tiền trong nước và phí ở đầu nước ngoài. Em chỉ cần phân biệt đâu là phí do DN mình chịu thì hạch toán và kê khai thuế như với các chi phí đầu vào có hoá đơn GTGT khác thôi. Nếu DN phải chịu cả hai đầu phí thì có thể kê khai tổng cộng thành 01 dòng trên bảng kê.
em đang cầm quyển chứng từ ngân hàng các tháng mà làm sao để phân biệt đc đâu là phí do doanh nghiệp mình phải kê hay là mình phải kê cả 2 phí vậy ạ ? chỉ giùm em với em mới làm nên không rõ ạ .

Related Posts