out nghia la gi

VI hết thời không còn hợp thời trang

Đang xem: Out nghia la gi

VI lạc hậu hết thời hết mốt

VI cạn lời

VI hết hơi mệt đứt hơi

to be out of the question VI khỏi bàn tới bất khả thi

Các cách dịch Ví dụ Cách dịch tương tự
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

EN

to be out of the question

khỏi bàn tới more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

bất khả thi more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

Ví dụ về cách dùng từ “to be out” trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

English The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa
Biểu đồ cho thấy… có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở… rồi ổn định ở mức…

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

English Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

Xem thêm: Hiện Tại Bạn Đang Ở Đâu Tiếng Anh Là Gì, Bây Giờ Bạn Đang Ở Đâu In English With Examples

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa
Vietnamese tuyên bố công khai mình là người đồng tínhphát hànhcông khai là người đồng tínhrõ ngọn ngành đầu đuôi
English battle-seasonedbattlefieldbattlefrontbattleshipbawdbawdy-housebaybayonetbazaarbazooka to be out beachbeaconbeakbeambeam of lightbeanbean cakebearbeardbearing

Sống ở nước ngoài Sống ở nước ngoài Everything you need to know about life in a foreign country. Đọc thêm
Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu
Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

người dich Từ điển Động từ Đố vui Trò chơi Cụm từ & mẫu câu

Xem thêm: Bạn Có Biết Những Từ Tiếng Anh Không Hợp Lý Tiếng Anh Là Gì ?

Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. All rights reserved.

Điều kiện sử dụng Chính sách bảo mật Cookie Policy

Related Posts