Orbital Là Gì ? Quỹ Đạo Trong Hóa Học Là Gì

Định nghĩa quỹ đạo

Trong hóa học và cơ học lượng tử , quỹ đạo là một hàm toán học mô tả hành vi giống như sóng của electron, cặp electron hoặc nucleon (ít phổ biến hơn). Một quỹ đạo cũng có thể được gọi là một quỹ đạo nguyên tử hoặc quỹ đạo electron. Mặc dù hầu hết mọi người nghĩ về một “quỹ đạo” liên quan đến một vòng tròn, các vùng mật độ xác suất có thể chứa một điện tử có thể là hình cầu, hình quả tạ hoặc các dạng ba chiều phức tạp hơn.

Đang xem: Orbital là gì

Mục đích của hàm toán học là lập bản đồ xác suất vị trí của electron trong vùng xung quanh (hoặc theo lý thuyết bên trong) hạt nhân nguyên tử.

Một quỹ đạo có thể đề cập đến một đám mây electron có trạng thái năng lượng được mô tả bằng các giá trị nhất định của các số lượng tử n , ℓ và m ℓ . Mỗi electron được mô tả bằng một bộ số lượng tử duy nhất. Một quỹ đạo có thể chứa hai điện tử có spin ghép đôi và thường được liên kết với một vùng cụ thể của nguyên tử . Quỹ đạo s, quỹ đạo p, quỹ đạo d và quỹ đạo f đề cập đến các quỹ đạo có số lượng tử mômen động lượng lần lượt là ℓ = 0, 1, 2 và 3. Các chữ cái s, p, d, và f xuất phát từ sự mô tả các vạch quang phổ kim loại kiềm như sắc nét, chính yếu, khuếch tán hoặc cơ bản. Sau s, p, d và f, tên quỹ đạo ngoài ℓ = 3 được xếp theo thứ tự bảng chữ cái (g, h, i, k, …). Chữ j bị bỏ qua vì nó không khác chữ i trong mọi ngôn ngữ.

Ví dụ về quỹ đạo

Quỹ đạo 1s 2 chứa hai electron. Đây là mức năng lượng thấp nhất (n = 1), với số lượng tử mômen động lượng ℓ = 0.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phase Out Là Gì ? Phase Out Là Gì

Các electron trong quỹ đạo 2p x của nguyên tử thường được tìm thấy trong một đám mây hình quả tạ xoay quanh trục x.

Các thuộc tính của electron trong quỹ đạo

Các electron thể hiện tính hai mặt sóng-hạt, có nghĩa là chúng thể hiện một số tính chất của hạt và một số đặc điểm của sóng.

Electron có đặc tính giống như hạt. Ví dụ, một electron độc thân có điện tích -1.Có một số nguyên electron xung quanh hạt nhân nguyên tử.Các electron chuyển động giữa các obitan giống như các hạt. Ví dụ, nếu một photon ánh sáng bị nguyên tử hấp thụ, thì chỉ một electron duy nhất thay đổi mức năng lượng.

Xem thêm: really la gi

Mặc dù người ta thường coi các electron là các hạt rắn riêng lẻ, theo nhiều cách, chúng giống như một photon ánh sáng hơn.Không thể xác định chính xác vị trí của một electron, chỉ mô tả xác suất tìm thấy một electron trong một vùng được mô tả bởi một hàm sóng.Các electron không quay quanh hạt nhân giống như Trái đất quay quanh Mặt trời. Quỹ đạo là sóng dừng, với các mức năng lượng giống như sóng hài trên sợi dây dao động. Mức năng lượng thấp nhất của một electron giống như tần số cơ bản của một chuỗi dao động, trong khi mức năng lượng cao hơn giống như sóng hài. Vùng có thể chứa một electron giống như một đám mây hoặc bầu khí quyển, ngoại trừ xác suất hình cầu chỉ áp dụng khi một nguyên tử chỉ có một electron duy nhất!

Quỹ đạo và hạt nhân nguyên tử

Mặc dù các cuộc thảo luận về obitan hầu như luôn đề cập đến các electron, nhưng cũng có các mức năng lượng và obitan trong hạt nhân. Các obitan khác nhau làm phát sinh các đồng phân hạt nhân và trạng thái siêu bền.

*

*

*

*

*

Deutsch Español Українська 한국어 Русский язык ελληνικά ภาษาไทย български српски magyar Türkçe Nederlands čeština polski tiếng việt हिन्दी العربية português Bahasa Indonesia Français 日本語 român dansk Suomi Italiano Bahasa Melayu slovenčina Svenska

Related Posts