One Another Nghĩa Là Gì – Phân Biệt Cách Dùng Other Với Another

Ex: Mary and Tom love eachother : Mary và Tom yêu nhau => người này yêu người kia và người kia cũng yêu trở lại người này => có tác động qua lại.- One another (nhau) :Cách dùng giống như “”each other”” nhưng dùng khi có 3 đối tượng trở lên.Ex: Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with one another.- Together (cùng nhau): dùng khi các đối tượng cùng thực hiện hành động nào đó mà không có tác động qua lạiEx: You and I kiss the baby together : tôi và bạn hôn đứa bé => tôi và bạn không có hôn nhau => tôi và bạn không có tác động qua lại, mà cùng nhau tác động lên đối tượng khác
– Another,đây là một từ có cách viết không theo quy tắc, vì một lý do nào đó màngười Anh viết liền thành một từ. Nó bắt nguồn từ thế kỷ 16, và vì thếkhông thể quay ngược thời gian để hỏi xem tại sao ngày đó họ lại viếtnhư vậy
– other+ danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được mang ý nghĩa: nhữngcái khác, một chút nữa… Ví dụ: other pencils = some more
– another+ danh từ đếm được số ít mang ý nghĩa: một cái khác, một người khác… Ví dụ: another pencil
– the other+ danh từ đếm được (cả số ít và số nhiều), danh từ không đếm được mang ýnghĩa: những cái cuối cùng, phần còn lại… Ví dụ: the other pencils =all remaining pencils
Ngoài ra còn có một điều khác thường với từ “another”.

Đang xem: One another nghĩa là gì

Chúng ta có thể dùng từ này trước một danh từ số nhiều đi cùng với một con số.Vì thế chúng ta có thể nói “I’ll need another three days to finish thework” – Tôi cần ba ngày nữa để hoàn thành công việc, hay “She’s borrowedanother $20″.

Xem thêm: Promotion Là Gì ? 8 Vai Trò Của Promotion Trong Marketing Promotion Là Gì

Đây có thể là dotừ chỉ số lượng mặc dù ở số nhiều vẫn thường được coi là một từ số ít trong tiếng Anh, vì thế người ta nói: “$5isa lot to pay for a cup of coffee”, chứ không nói “$5area lot to pay for a cup of coffee”.

Xem thêm: Luffy Sử Dụng Haki Bá Vương Tại Wano, Download Game Haki Ba Vuong

Nếu“other” đứng một mình, giống như là một danh từ thì chúng ta cần thêm-s vào để tạo danh từ. Do vậy, bạn có thể nói “I’ll take this case andyou can have all the others”. Hay: “This car cost $8,000 and the otherscost $10,000 upwards”.
Nếu danh từ hoặc chủ ngữ đã được hiểu hoặc được nhắc đến, thì chỉ cần dùnganotherothernhư một đại từ là đủ. Ví dụ: “I don’t want this book. Please give me another.”

*

*

Related Posts