Nghĩa Của Từ : Okay Là Gì – Okay Là Gì, Nghĩa Của Từ Okay

ah ; an toàn không ; an toàn nhé ; an toàn ; anh bạn ; anh có ; anh hiểu ; anh không sao ; anh không ; anh khỏe không ; anh muốn ; anh nghĩ sao ; anh nhé ; anh rắc rối ; anh sẽ ; anh xin lỗi ; anh yêu em ; anh yêu ổn ; anh ; anh ổn ; biết chứ ; biết không ; biết rồi ; brandan ; burroughs ; bye ; bây giờ ; bây ; bình thường chứ ; bình thường rồi ; bình thường thôi ; bình thường ; bình tĩnh nào ; bình tĩnh ; bình ; bọn ; bố nhé ; bố ; bởi ; c chư ; c không ; c nhe ; c rô ; c rô ̀ i ; c rô ̀ ; c ; ca ; cha ; chuyện bịa ; chuyện này chỉ ; chuyện này ; chuyện ; chuyện đâu ; chà ; chào nhé ; cháu bé ; cháu có sao không ; cháu hiểu ; cháu ; cháu ổn ; chính xác ; chúng ta sẽ ; chúng ta xong rồi ; chúng tôi ; chúng ; chút nào ; chư ; chưa ; chạy đi ; chấp ; chắc chắn họ sẽ chịu ; chắc chắn rồi ; chắc ; chết rồi ; chỉ có gà ; chịu không ; chịu ; chờ chút ; chờ ; chứ ; co ; coi kìa ; coi ; con hiê ̉ u ; con thấy ; con xin lô ; con xin lô ̃ ; con yêu ; con ; con ổn mà ; con ổn ; các ; cái gì ; cám ơn ; câm miệng ; câm ; còn ; có gà ; có liền ; có lẽ tôi nên đi rồi ; có sao không ; có sao ; có sao đâu ; có thời ; có ; có được ; có ạ ; có ổn ; cô hiểu ; cô vừa lòng ; cô ; cô đã biết rồi ; cúp máy ; cũng ; cũng được ; cũng ổn ; cư ; cư ́ ; cười được rồi ; cả ; cả đúng ; cả đứng yên ; cảm ; cảm ơn ; cần ; cẩn thận ; cậu trước ; cậu được rồi chứ ; cổi quần ra ; cổi quần ; của tôi ; cứ lấy đi ; cứ thế nhé ; cứ từ từ ; da ; da ́ ; da ̣ ; dc chứ ; deb ; duyœt ; dĩ nhiên rồi ; dĩ ; dạ khỏe ; dạ rồi ; dạ vâng ; dạ ; dạ được tốt chứ ; dạ được ; dễ thôi ; dừng lại ; dừng ; dừng ở ; em hiê ; em hiê ̉ ; em hiểu ; em ; em ổn ; giảm tốc độ ; giấc mơ của tôi ; gì cả ; gì không ; gì xấu hổ ; gì xấu ; gì ; gì đâu ; gặp ; hay không ; hay ; hey ; hiê ̉ u ; hiếu chứ ; hiểu chưa ; hiểu chứ ; hiểu rồi ; hiểu ; hmm ; hold on ; hành nhanh ; hả ; hẹn gặp ; hết rồi ; hết ; hề gì ; họ ; hợp tác ; hừm ; ian ; io ; joe ; khi bình ; khi nào tôi có ; khoan ; khoẻ chứ ; khoẻ không bố ; khoẻ ; khuya rồi mckenzie ; không biết anh ta ; không biết anh ; không có chi ; không có gì đâu ; không có vấn đề gì ; không có vấn đề ; không có ý gì cả ; không không ; không nghe ; không nghĩ tôi từ bỏ tình dục ; không phiền ; không sao chư ; không sao chứ ; không sao mà ; không sao rồi ; không sao ; không sao đâu ; không tốt ; không việc ; không ; không đươ ; không ổn ; khỏe chứ ; khỏe cứ ; khỏe hay ko ; khỏe hơn thôi ; khỏe không ; khỏe lại thôi ; khỏe thôi ; khỏe ; khỏi thôi ; ko chấp ; ko sao ; ko sao đâu ; la push ; luâ ; làm lại nhé ; làm sao ; làm trò ngớ ngẩn đi ; làm được ; lên nào ; lấy ; lắm rồi ; lễ cưới ; lỗi ; ma ; mai anh đến lấy ảnh nhé ; mai ; mi ; mi ̀ ; mong cậu ; mong là vậy ; muốn chứ ; mà ; máy ; mâ ; mẹ ; mọi ; mồm tôi ; n vâ ; n vâ ̣ ; n yêu ; n ô ; na ; ng đươ ; nghe không ; nghe này ; nghe nè ; nghe rõ ; nghe rồi ; nghe ; nghe đây ; nghĩ sao ; ngoan ; ngon ; ngoài ; nguy hiểm ; ngày mai ; ngủ đi con ; nha ; nhe ; nhé ; nhìn này ; nhơ ; như vậy thôi ; nhưng phải giữ vệ sinh chứ ; nhưng ; nhỏ ; nhớ không ; nhớ ; nào nào ; nào rồi ; nào ; này ; này ổn chưa ; nè ; nói tổng thống chờ máy nhé ; nói từ ; năm ; nếu bố ; nếu ; oh ; ok ; ok được rồi ; okay thôi ; okay được ; okey ; phê quá ; phía cháu ; phòng ; phải không nào ; phải không ; phải rồi ; phải vậy ; phải ; push ; quay ; r ; ra ngoài ; right ; rô ; rô ̀ ; rôi mà ; rõ chứ ; rõ cả ; rõ rồi ; rõ ; rõ ạ ; rất tốt ; rất ổn như ; rất ổn ; rẽ trái ; rẽ ; rồi chứ ; rồi nào ; rồi rồi ; rồi ; rồi đây ; rồi đấy ; rồi ạ ; rồi – rồi ; sao chư ; sao chứ ; sao cả ; sao em ; sao hông ; sao không ; sao mà ; sao rồi ; sao thầy ; sao ; sao đâu mà ; sao đâu ; sao ạ ; sau nhé ; sau ; st ; sàng rồi ; sê ô ; sẽ không sao cả ; sẽ không sao ; sẽ không vấn đề gì ; sẽ không vấn đề ; sẽ ; sẽ đi theo ; sẽ đợi ; sẽ ổn ; sống được ; ta gặp ; ta đang đơ ; tham lam ; thâ ; thì được ; thôi không sao ; thôi khỏi ; thôi mà ; thôi nhé ; thôi nào ; thôi rồi ; thôi thôi ; thôi ; thôi đi ; thôi đươ ; thôi đươ ̣ c rô ; thôi đươ ̣ c ; thôi đươc ; thôi được rồi ; thôi được ; thôi đưực ; thông ; thưa bác rõ ; thưa ông ; thương thương ; thấy chưa ; thấy chứ ; thấy ; thấy được ; thật là vui ; thật ; thế nhá ; thế nhé ; thế nào rồi ; thế nào ; thế này ; thế thì được rồi ; thế thôi ; thế ; thế à ; thế được rồi ; thế đấy ; thỏa thuận đâu ; thở dài được rồi ; thực sự nghĩ ; tinh ; tiệt ; toàn bình thường ; toàn ổn ; trả ; tuyệt vời ; tuyệt ; tô ; tôi biết rồi ; tôi chứ ; tôi có ; tôi hiểu ; tôi không sao ; tôi là donny ; tôi nghĩ là thế ; tôi nghĩ ; tôi này ; tôi sẽ thu xếp ; tôi sẽ ; tôi tới ngay ; tôi ; tạm được ; tạm ổn ; tất nhiên là được ; tất nhiên ; tận ; tệ ; tốt chứ ; tốt cả ; tốt hơn ; tốt lắm ; tốt mà ; tốt quá ; tốt rồi ; tốt thôi ; tốt ; tốt đẹp ; từ rồi ; từ vụ ; u không ; u ; u ô ; u ổn ; uh ; uhm ; um ; viện chưa ; vui một tí ; vui ; và ; vâ ; vâ ̣ ; vâng thưa ; vâng ; vâng à ; vâng ạ ; vấn ; vấn đề gì ; vấn đề ; vẫn bình thường đấy ; vẫn bình ; vẫn khỏe ; vẫn ổn ; vậy cháu ; vậy nhe ; vậy nhé ; vậy rồi ; vậy sao ; vậy thì ; vậy thì được ; vậy thôi ; vậy tới ; vậy ; vậy à ; vậy được ; vụ ; wait ; william ; xem nào ; xin lỗi chú ; xin lỗi ; xong chưa ; xong ngay ; xong rồi ; xong ; yeah ; yêu ; à vâng ; à ; à được rồi ; à được ; á ; ðc rồi ; ðýõòc rôìi ; ðược rồi ; ô ; ôi trời ơi ; ôi tớ ; ôi ; ôkê ; ông ; ý ; đang đơ ; đau ; đc ; đi mà ; đi nào ; đi thôi ; đi ; đi đi ; đi được thôi ; đu ; đuợc chứ ; đuợc rồi ; đuợc thôi ; đuợc ; đâu rồi ; đâu ; đây không ; đây rồi ; đây ; đây đây ; đó là người ngoài hành tinh ; đó ; đô ; đúng chứ ; đúng không ; đúng rồi ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng ; đúng đấy ; đơ ; đưa ; đưa đây ; đươ ; đươ ̣ c chư ; đươ ̣ c rô ; đươ ̣ c rô ̀ i ; đươ ̣ c rô ̀ ; đươ ̣ c rô ̀ ; đươ ̣ c thôi ; đươ ̣ c ; đươ ̣ ; đươc chư ; đươc chứ ; đươc rô ; đươc rồi ; đươc ; đường kenwood ; được an toàn ; được chưa ; được chứ ; được không nào ; được không ; được lắm ; được mà bố ; được mà ; được nhé ; được roi ; được rôi ; được rồi mà ; được rồi ; được thôi ; được tí nào cả ; được tồi ; được ; được đâu ; được đấy ; được ạ ; đượckhông ; đạt ; đấy ; đấy ổn ; đẹp phải ; đều tốt chứ ; để cho tôi ; để tôi ; để xem nào ; để xem ; để ; đồ ; đồng ; đồng ý ; đợi ; đợi đã ; đủ rồi ; đủ ; đừng hét ; đừng ; đựoc chứ ; đựoc rồi ; đựơc ; ơn đừng ; ư ; ưm ; ́ c không ; ́ c nhe ; ́ c ; ́ sao ; ̃ ô ; ̣ c ; ̣ n ô ; ̣ u ; ồ ko sao đâu ; ổ chứ ; ổn chút nào ; ổn chút ; ổn chứ ; ổn cả thôi ; ổn cả ; ổn hơn ; ổn không ; ổn mà ; ổn phải ; ổn rồi ; ổn thôi mà ; ổn thôi ; ổn thỏa ; ổn ; ổn đâu ; ổn đấy ; ờ ; ở lại đi ; ừ thì ; ừ ; ừa ; ừm ; … … … okay ;

Related Posts