Nowhere Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nowhere Trong Tiếng Việt

When I reach the summit of a steep mountain in the middle of nowhere, I feel young, inmister-map.comncible, eternal.

Đang xem: Nowhere là gì

Khi tôi lên đến đỉnh của một ngọn núi dốc ở một nơi hoang vu Tôi thấy mình thật trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Không nơi nào trong Kinh Thánh cho thấy tín đồ thời ban đầu dùng thập tự giá làm biểu tượng tôn giáo.
I was serious enough about acting that I auditioned for Juilliard when I was a senior in high school, didn”t get in, determined college wasn”t for me and applied nowhere else, which was a genius move.
Tôi nghiêm túc về diễn xuất tới mức tôi đã tham gia thử giọng cho Julliard hồi học lớp 12 rồi bị đánh trượt, không muốn học lên tiếp, tôi không nộp đơn vào đâu cả, đó là lựa chọn sáng suốt.
The fact that after such a development nowhere on Earth was safe from a nuclear warhead is why the orbital standard is commonly used to define when the space age began.
Thực tế là sau quá trình phát triển như vậy ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này được an toàn khỏi đầu đạn hạt nhân là lý do tại sao tiêu chuẩn quỹ đạo được sử dụng để xác định khi thời đại không gian được bắt đầu.
When the second reconnaissance flyover revealed that the expected British battleship—HMS Warspite—was nowhere to be found, USS Chicago became the priority target.

Xem thêm: Pg, Pb Pg Là Gì ? Việc Làm Hot Nhất Của Toàn Bộ Giới Trẻ Hiện Nay

Khi chiếc máy bay trinh sát thứ hai của Nhật bay vòng quanh cảng đã thông báo rằng chiếc thiết giáp hạm của Anh, HMS Warspite đã biến đâu không rõ nên chiếc USS Chicago sẽ trở thành mục tiêu chính.
Peter knew that even if there were some things that puzzled him, there was nowhere else to go if he wanted God’s favor and the blessing of everlasting life.
Phi-e-rơ biết là dù có một số điều khiến ông bối rối, nhưng chỉ có một con đường để theo nếu muốn nhận ân huệ của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời.
Because I had nowhere to sleep, I would go into a coffeehouse in the mister-map.comllage, wait till the last patron left —usually after midnight— sleep on a couch, and get up very early the next morning before the owner started sermister-map.comng beverages.
khôngchỗ nào ngủ, tôi thường đi vào một tiệm cà phê trong làng, đợi đến khi người khách cuối cùng rời tiệm—thường sau nửa đêm—rồi tôi ngủ trên ghế xô pha và thức dậy lúc sáng sớm trước khi chủ tiệm bắt đầu phục vụ khách hàng.
Vegetation: Tropical montane cloud forests are not as species-rich as tropical lowland forests, but they promister-map.comde the habitats for many species found nowhere else.
Thảm thực vật: Rừng sương mù miền núi nhiệt đới không có nhiều loài như rừng nhiệt đới đồng bằng, nhưng đó là môi trường sống cho những loài không thể tìm thấy ở nơi nào khác được.

Xem thêm: 4 Cách Dùng Từ Like Là Gì, Nghĩa Của Từ Like, 4 Cách Dùng Từ Like Trong Tiếng Anh

Nhưng mới tuần trước đây em đã chia tay cô ấy rồi và giờ đây Ethan cảm thấy chẳng có nơi nào để chia sẽ .

Related Posts