Nghĩa Của Từ Note Là Gì Trong Tiếng Anh? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

a short explanation or an extra piece of information that is given at the bottom of a page, at the back of a book, etc.:
a single sound at a particular level, usually in music, or a written symbol that represents this sound:
< + that > He said the weather was beyond our control, noting that last summer was one of the hottest on record.

Đang xem: Note là gì

a written agreement that one person, organization, etc. will pay a particular amount of money to another person, etc. by a particular date:
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
This is not to say, it must be noted, that interference with people”s disvaluable goals is necessarily permitted.

note

Các từ thường được sử dụng cùng với note.

Xem thêm: Quy Định Và Cách Sử Dụng Đóng Dấu Giáp Lai Là Gì, Dấu Giáp Lai Là Gì

Những ví dụ này từ mister-map.com English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của người cấp phép.

*

*

Trang nhật ký cá nhân

An article of clothing and a ray of sunshine: making uncountable nouns countable (2)

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Những Tựa Game Làm Điên Đảo Rồng, Trang Tin Tức Về Gamecông Nghệ Và Esport

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts