Nghĩa Của Từ None Of Them Là Gì, Cách Dùng No Và None Trong Tiếng Anh

*

Bạn muốn luyện nói tiếng Anh nhưng lại không biết nói về chủ đề gì, và không biết hỏi những gì? Hãy tìm giải pháp tại đây!

*

Những bài học ngữ pháp thực hành, đơn giản, dễ hiểu sẽ giúp bạn nắm vững những quy tắc sử dụng Anh ngữ hiệu quả..

Đang xem: None of them là gì

*

Hệ thống các bài học Anh ngữ qua video theo chủ đề: giao tiếp hàng ngày, kĩ năng phỏng vấn, kĩ năng bán hàng, kĩ năng đàm phán,…

*

Download miễn phí tài liệu học TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, từ vựng, ngữ pháp, phát âm,…Hãy đăng ký thành viên để bắt đầu!

A.Bạn có thể dùng những từ trong khung trên (cũng như no) với một danh từ (some foot/few book.v.v.) :

All cars have wheels.

Tất cả xe hơi đều có bánh.

Some cars can go faster than others.

Một vài chiếc xe có thể chạy nhanh hơn những chiếc khác.

(on a notice) No cars. (=no cars allowed)

(trên biển báo) Cấm ô tô. (= ô tô không được phép)

Many people drive too fast.

Nhiều người lái xe quá nhanh.

I do not go out very often. I am at home most days.

Tôi thường ít đi chơi. Tôi ở nhà hầu như mọi ngày.

Some people are very unfriendly. (không nói “some of people”)

Một vài người tỏ ra rất lạnh nhạt.

Lưu ý rằng chúng ta nói most (không nói “the most”) :

Most tourists do not visit this part of the town. (khônng nói “the most tourists”)

Đa số các khách du lịch không đến thăm phần này của thị trấn.

B.Some of…/most of…/none of v.v…

Bạn có thể dùng các từ trong khung trên (cũng như none và half) với of. Có thể nói some of (the people) , most of (my friends), none of (this money) v.v…

Ta dùng some of, most of (v.v.) + the /this /that /these /those /my /his /Ann”s .v.v. Vì thế ta nói:

some of the people, some of those people

(nhưng không nói “some of people”)

most of my friends, most of Ann’s friends

(nhưng không nói “most of friends”)

none of this money, none of their money

(nhưng không nói “none of money”)

Vài ví dụ:

Some of the people I work with are very friendly.

Xem thêm: Curl Là Gì ? Cách Sử Dụng Curl Cách Sử Dụng Curl

Một vài trong số những người cùng làm việc với tôi rất thân thiện.

None of this money is mine.

Không có đồng nào trong số tiền này là của tôi.

Have you read any of these books ?

Anh đã đọc quyển nào trong số những quyển sách này chưa?

I was not well yesterday. I spent most of the day in bed.

Hôm qua tôi không được khỏe. Tôi nằm trên giường hầu như cả ngày.

Không nhất thiết có of sau all hay half. Vì vậy bạn có thể nói:

All my friends live in London hay All of my friends…

Tất cả bạn bè của tôi sống ở Luân đôn

Half this money is mine hay Half of this money…

Phân nửa số tiền này là của tôi.

Hãy so sánh all… và all (of) the…

All flowers are beautiful.

Tất cả các loài hoa đều đẹp. (=hoa nói chung)

All (of) the flowers in this garden are beautiful.

Tất cả hoa trong mảnh vườn này đều đẹp. (Một nhóm cụ thể các loài hoa)

C.Bạn có thể dùng all of /some of /none of v.v. + it/ us/ you/ them:

“How many of these people do you know?” “None of them.” / “A few of them”

“Anh quen bao nhiêu người trong số những người này?” “Không ai cả.” / “Một vài trong số họ.”

Do any of you want to come to party tonight?

Có ai trong số các bạn muốn tới bữa tiệc tối nay không?

“Do you like the music?” “Some of it. No all of it.”

“Anh thích nhạc này không?” “Vài bản trong số đó. Không phải tất cả chúng.”

Trước it /us /you /them bạn cần thêm of sau all và half (all of, half of):

all of us (không nói “all us”)

tất cả chúng tôi

half of them (không nói “half them”)

một nửa trong số họ

D.Bạn có thể dùng các từ trong khung (cũng như none) đứng một mình, không có danh từ đi kèm:

Some cars have four doors and some have two.

Một số xe hơi có bốn cửa và một số có hai cửa.

A few of the shops were open but most (of them) were closed.

Xem thêm: Retail Là Gì? Định Nghĩa Về Retail Và Các Thuật Ngữ Liên Quan Đến Retail

Một vài cửa hàng còn mở cửa nhưng đa số thì đã đóng cửa.

Half (of) this money is mine, and half (of it) is yours. (không nói “the half “)

Related Posts