Tra Từ Necessity Là Gì – Necessity Là Gì, Nghĩa Của Từ Necessity

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Đang xem: Necessity là gì

Từ điển Việt Anh Việt 4in1 – English Vietnamese 4 in 1 Dictionary

*

necessity ne‧cessity /nəˈsesəti, nɪˈsesəti/ BrE AmE noun (plural necessities) 1. something that you need to have in order to live OPP luxury: She saw books as a necessity, not a luxury. A car is an absolute necessity if you live in the country. the basic/bare necessities A lot of families cannot even afford to buy the basic necessities of life. 2. when something is necessary necessity for He emphasized the necessity for good planning and management. the necessity of (doing) something This illustrates the necessity of keeping accurate records of your work. Many teachers are now questioning the necessity of formal exams.

Xem thêm: 400 Nữ Đẹp Manga Đẹp Manga Ý Tưởng, 100 Manga Ý Tưởng

through/out of necessity He only remained with the group out of necessity. economic/practical/political etc necessity I’m afraid it’s become a matter of economic necessity. 3. something that must happen, even if it is unpleasant: Taxes are a regrettable necessity. 4. of necessity formal used when something happens in a particular way because that is the only possible way it can happen: Many of the jobs are, of necessity, temporary. 5. necessity is the mother of invention used to say that if someone really needs to do something, they will find a way of doing itnecessityhu◎danh từ ■(necessity for something / to do something) hoàn cảnh buộc mình phải làm cái gì; trạng thái bị bắt buộc; sự cần thiết he felt a great necessity to talk about his problems anh ta cảm thấy rất cần phải nói chuyện về nhứngvân đề của anh ta she was driven by necessity to steal food for her starving children cô ta bị hoàn cảnh thúc đẩy phải lấy trộm thực phẩm cho những đứa con của cô ta đang sắp chết đói we”ll always come in cases of extreme necessity trong trường hợp hết sức cần thiết thì bao giờ chúng tôi cũng đến there”s no necessity for you to write to your mother every single day không nhất thiết ngày nào anh cũng phải viết thư về cho mẹ we must all bow to necessity tất cả chúng đều phải khuất phục trước hoàn cảnh bắt buộc to be under the necessity of doing nhất thiết phải làm điều gì ■(số nhiều) những thứ cần thiết, những thứ cần dùng food and clothing are basic necessities of life cơm ăn áo mặc là những thứ cần thiết cơ bản trong đời sống ■cảnh nghèo túng; cảnh túng thiếu to be in necessity nghèo túng to help somebody in his necessity giúp đỡ ai trong hoàn cảnh nghèo túng ■quy luật tự nhiên được coi là chủ đạo cho hành động của con người; quy luật tất yếu is it a logical necessity that higher wages will lead to higher prices? lương tăng thì giá cả cũng tăng, đó có phải là quy luật tất yếu hay không? to make a virtue of necessity bất đắc dĩ phải làm điều không ưng mà cứ phải vui vẻ; đừng chẳng được mà vẫn cứ kể công; bắt chẳng được tha ra làm phúc necessity is the mother of invention cái khó ló cái khôn necessity knows no law (xem) law

Xem thêm: Cách Để Tạo Server Minecraft Trên Ubuntu, Windows Và Centos, Cách Để Tạo Máy Chủ Minecraft Riêng (Kèm Ảnh)

*

Related Posts