much of là gì

many, many of, much, much of – Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí

Đang xem: Much of là gì

Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí > Thảo luận chung > Ngữ pháp tiếng Anh > 4. Dành cho người mới bắt đầu > many, many of, much, much of

Xem thêm: Guide Jhin Tốc Chiến: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Jhin Tốc Chiến Mới Nhất

many, many of, much, much of khác nhau ntn. ví dụ nhé ? tk mọi người

Có phải bạn đang chưa chắc về cách sử dụng nó ? Hi vọng bạn có thể tự rút ra được sự khác nhau trong việc sử dụng của nó sau khi đọc trình bày đầy đủ về cách sử dụng chúng :86:

Chúng về cơ bản không khác nhau là mấy. Much (of) và many (of) dùng để nói về số lượng. Much ( of ) được sử dụng với những danh từ không đếm được và many (of) dùng với những danh từ đếm được.
+ Many people ( = plural noun) eat too much meat ( uncountable noun)
Much (of) cũng có thể được dùng với những danh từ số ít đếm được với nghĩa là " Một phần lớn của…."
+ Much of the national park was destroyed in the fire
Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng many và much mà không có danh từ nếu nghĩa của nó đã được nói rõ ràng
+ Can you get some sugar when you go shopping ? There isn”t much left

Much (of) và many (of) thường được sử dụng trong những trường hợp sau :

1. Trong các câu phủ định , dùng để nói về lượng nhỏ ( hoặc lượng nhỏ hơn mong muốn)

+ He didn”t show much interest in what I said
+ Not many of my friends knew I was getting married

2. Trong các câu hỏi dùng để nói về lượng

+ Have you got much homework to do ?
+ How many questions could you answer ?

Chúng ta thường cần có of sau những lượng từ ( some, any, much, many, both,all,…) nếu sau đó là một đại từ ( mine, his, hers, his, ours, theirs, its), chỉ từ ( a , an, the, this, that, these, those,…) hoặc là dạng sở hữu trước danh từ ( my, his, her,…) (nói chung cho tất cả các lượng từ)

Cụ thể với much và many

Much

1. Không có of

She did the job, but without much enthusiasm

2. Có of

Snow is now covering much of the country

Many

1. Không có of

Many talented young scientists are moving to America

2. Có of

She gave me many of her best paintings to her friends

Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng many giữa một chỉ từ ( hoặc một dạng sở hữu ) và một danh từ theo sau đó, đặc biệt là trong các cuộc nói chuyện mang tính trịnh trọng (formal) và khi viết

+ The letter could have been sent by any of his many enemies

Chúng ta còn có thể dùng much và many với this , that như ở trong câu sau :

+ I”ve never had this much money before

Còn bây giờ, ta thử so sánh hai câu sau nhé :

+ Many boys enjoy football ( = về con trai (boys) nói chung )
+ Many of the boys enjoy football (= về một nhóm con trai nào đó )

Hi vọng bạn có thể tự rút ra được những gì mình cần có từ đây :41_002:

Xem thêm: Quảng Cáo Facebook Audience Network Là Gì ? Tìm Hiểu & Kiếm Tiền Từ Facebook Audience Network

Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Related Posts