Sự Khác Nhau Giữa Sku, Mpn Là Gì ? Mpn Khác Cfu Như Thế Nào?

Đơn Vị Hình Thành Khuẩn Lạc (CFU)Số Lượng Có Thể Xảy Ra Nhất (MPN) Là Hai Phương Pháp Dùng Để Liệt Kê Các Vi Sinh Vật Trong Mẫu. Cả Hai Thông Số Đều Được Sử Dụng Để Phát Hiện Chất Lượng Nước Và Vi Khuẩn Chỉ Thị Phân Trong Các Mẫu Nước. Bài Viết Sau Sẽ Chỉ Ra Các Điểm Khác Nhau Của Hai Phương Pháp Này!

Đơn vị hình thành khuẩn lạc là một biện pháp được sử dụng để liệt kê số lượng các tế bào vi khuẩn có thể sống hoặc các tế bào nấm trong khối lượng hoặc trọng lượng cụ thể của một mẫu nhất định. Đơn vị tiêu chuẩn cho thông số này là CFU/ ml hoặc CFU/ g. Số lượng có thể xảy ra nhất là một đơn vị khác được sử dụng để đo số tế bào vi khuẩn có thể tồn tại trong một mẫu chất lỏng. Sự khác biệt chủ yếu giữa CFU và MPN là CFU được tính từ các khuẩn và nấm phát triển trên một tấm thạch rắn trong khi MPN được tính toán từ vi khuẩn có thể phát triển trong môi trường lỏng.

Đang xem: Mpn là gì

Bạn đang xem: Cfu là gì

1) CFU (Colony Forming Units) Là Gì?

Đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony forming unit – CFU) là một tham số đánh giá số lượng các tế bào vi khuẩn hoặc nấm hữu hiệu trong một mẫu nhất định. Phương pháp tính các đơn vị hình thành thuộc địa được gọi là số đếm chuẩn. Các khuẩn lạc có thể sống được trên đĩa thạch được thể hiện dưới dạng CFU trên 1 ml đối với chất lỏng hoặc CFU trên 1 g (mẫu hình thành khuẩn trên một gram) của mẫu đối với chất rắn.

Xem thêm: Bảng Ngọc Cho Lux – Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Lux Mùa 10

*

Sự Khác Biệt Giữa CFU Và MPN

Có hai phương pháp phổ biến được sử dụng để đo lường CFU trong một mẫu. Chúng là phương pháp tấm trải và phương pháp đổ tấm. Hai phương pháp này được hỗ trợ bởi một kỹ thuật được gọi là pha loãng nối tiếp. Mẫu pha loãng cho phép thu được một số đếm được số khuẩn lạc trên bề mặt đĩa thạch. Một thể tích đã biết của mẫu có thể được lan truyền lên bề mặt của một tấm thạch, hoặc trộn với agar và đổ vào đĩa. Sau đó đĩa được ủ và phát triển các khuẩn lạc phát sinh. Số khuẩn lạc liên quan đến số lượng vi sinh vật trong mẫu ban đầu. Các tấm có quá nhiều thuộc địa hoặc quá ít thuộc địa được loại trừ khỏi việc đếm vì các kết quả có thể không chính xác về mặt thống kê trên các tấm đó. Theo thống kê, phạm vi tốt nhất là 30 – 300 khuẩn lạc trên một đĩa thạch. Do đó, các bảng chính xác nên được lựa chọn để đếm chính xác. 

Một khi bạn đếm được số khuẩn lạc có thể sống được trên đĩa, CFU/ ml có thể được tính bằng cách sử dụng phương trình sau:

CFU trên mỗi ml mẫu ban đầu = số khuẩn lạc trên một yếu tố pha loãng X

Hệ số pha loãng = (1/ Độ pha loãng của đĩa)

Ví dụ, nếu bạn nhận được 149 khuẩn lạc trên đĩa của độ pha loãng 10 – 4, sau đó số lượng vi khuẩn trong 1 ml mẫu ban đầu có thể được tính như sau:

CFU/ ml = (149) x (1/10 -4 )

= 149 x 10 4 hoặc 1490000

= 1. 49 x 10 6

2) MPN (Most Probable Number) Là Gì?

Số có thể xảy ra nhất là một biện pháp thay thế cho CFU/ ml. MPN cũng ước tính các tế bào khả thi trong một mẫu chất lỏng. Nó đếm các sinh vật phát triển trong một môi trường lỏng và là một kỹ thuật chủ yếu là vi khuẩn. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho các mẫu có chứa nồng độ thấp của tế bào vi khuẩn; ví dụ: sữa, nước uống… Giá trị MPN được thể hiện cho 100 ml thể tích. MPN dựa vào một phương pháp thống kê dựa trên lý thuyết xác suất. Có bảng thống kê được thiết kế để tìm giá trị MPN trên 100 ml mẫu. Các bảng này cho thấy kết quả ở mức độ tin cậy 95%.

Xem thêm: Phim Truyện – Tình Yêu Và Vật Chất

Giá trị MPN được tính sau khi thực hiện một kỹ thuật được gọi là phương pháp lên men nhiều ống. Ba bộ ống chứa môi trường nuôi cấy thích hợp được tiêm ba thể tích khác nhau của mẫu như 10 ml, 1 ml, và 0,1 ml và ủ cho sự phát triển. Sau giai đoạn ủ bệnh, ống được ghi + (dương tính) hoặc – (âm) nếu có hoặc không có sự phát triển. Mô hình các kết quả dương tính và âm tính sau đó được so sánh với bảng xác suất thống kê của MPN để ước tính số lượng vi sinh vật. Sau đó, giá trị MPN được cho trong 100 ml mẫu. MPN được sử dụng rộng rãi để phát hiện vi khuẩn coliform có trong các mẫu nước.

3) Sự Khác Biệt Giữa CFU và MPN Là Gì?

CFU vs MPN

*

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts