” Monitoring Là Gì, Nghĩa Của Từ Monitoring, Monitoring Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

monitoring

*

monitoring danh từ sự định phân sự kiểm tra sự kiểm tra định lượng sự ghi thông báo vô tuyến đị 6 n
sự định lượngsự giám kiểmcontamination monitoring: sự giám kiểm ô nhiễmfrequency monitoring: sự giám kiểm tần sốremote monitoring: sự giám kiểm từ xasự giám sátblack-white monitoring: sự giám sát đen trắngfault monitoring: sự giám sát sai hỏngin site monitoring: sự giám sát tại chỗlink monitoring: sự giám sát liên lạcmonitoring of the solar wind: sự giám sát cường độ của mặt trờimultichannel monitoring: sự giám sát nhiều kênhproject monitoring: sự giám sát dự ánradar monitoring: sự giám sát bằng rađaradiation monitoring: sự giám sát bức xạremote monitoring: sự giám sát từ xasự kiểm traaural monitoring: sự kiểm tra độ ngheautomatic monitoring: sự kiểm tra tự độngblack-white monitoring: sự kiểm tra đen trắngcladding monitoring: sự kiểm tra lớp bọcdirect monitoring of the spectrum: sự kiểm tra trực tiếp phổmonitoring and maintenance: sự kiểm tra và bảo dưỡngmonitoring of emissions: sự kiểm tra phát thanhquality monitoring: sự kiểm tra chất lượngradiation monitoring: sự kiểm tra bức xạremote monitoring: sự kiểm tra từ xaspace monitoring: sự kiểm tra không gianvisual monitoring: sự kiểm tra bằng mắtwater quality monitoring: sự kiểm tra chất lượng nướcLĩnh vực: y họcmáy theo dõi tình hình bệnhsự phát hiện nhiễm chất phóng xạSystem monitoring and remote tuning (Andrews) (SMART)điều hưởng từ xa và giám sát hệ thống (Andrews)air monitoringkiểm soát chất lượng không khíautomatic monitoring equipmentthiết bị kiểm soát tự độngautomatic monitoring systemhệ thống kiểm soát tự độngcabinet monitoringkiểm tra vỏ máycommon monitoring servicedịch vụ kiểm soát chungenvironment monitoringgiám kiểm môi trườngenvironment monitoringgiám sát môi trườnggiám sát (tiếp thị)sự giám sát (tiếp thị)sự kiểm tra liên tụccompetitive monitoringphân tích cạnh tranhcompetitive monitoringtheo dõi cạnh tranhperformance monitoringsự kiểm tra hiệu năngprogramme monitoringsự giám trắc kế hoạchproject monitoringgiám sát dự án o sự kiểm tra, sự giám sát

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Monitoring: Periodic or continuous surveillance or testing to determine the level of compliance with statutory requirements and/or pollutant levels in various media or in humans, plants, and animals

Sự giám sát: Sự kiểm tra, giám sát định kỳ hay liên tục nhằm xác định mức tuân thủ những yêu cầu của pháp luật hay mức ô nhiễm trong môi trường khác nhau, trong động thực vật, con người.

Đang xem: Monitoring là gì

Thuật ngữ hành chính, văn phòngMonitoring: Kiểm soát

*

*

*

monitoring

Từ điển Collocation

monitoring noun

ADJ. careful, close, systematic | frequent, regular | long-term, ongoing | constant, continuous | routine The problem was discovered during routine monitoring. | independent | environmental

VERB + MONITORING need, require It is a problem that requires constant monitoring.

MONITORING + NOUN agency, body, committee, group, network, organization, team, unit a UN monitoring team | device, equipment | procedure, process, system | programme | visit

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: Phim Truyện – Tình Yêu Và Vật Chất

the act of observing something (and sometimes keeping a record of it)

the monitoring of enemy communications plays an important role in war times

n.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Statistics Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissionsa piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble

v.

English Synonym and Antonym Dictionary

monitress|monitrix|monitors|monitresses|monitrixes|monitored|monitoringsyn.: adviser announcer assistant clerk counselor helper informant recorder reporter

Related Posts