Nghĩa Của Từ Modulation Là Gì ? Modulation Là Gì, Nghĩa Của Từ Modulation

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Xây dựng3.3 Điện3.4 Kỹ thuật chung

/¸mɔdju´leiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự uốn giọng, sự ngân nga, giọng lên xuống trầm bổng (âm nhạc) sự chuyển giọng (rađiô) sự điều biến

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) sự biến điệuamplitude frequency modulationsự điều chỉnh biên -tần; sự biến điệu biên- tầncross modulationsự biến điệu chéo nhaufrequency modulationsự biến điệu tần sốphase modulation(điều khiển học )sự biến điệu phaon-off modulationsự thao tácpulse modulation sự biến điệu xungpulse-position modulationsự biến điệu pha xungpulse-width modulationsự biến điệu xung rộngspurious modulationsự biến điệu parazittime modulationsự biến điêụ theo thời gian, sự biến điệu tạm thời

Xây dựng

sự chuyển điệu

Điện

biến điện xung

Giải thích VN: Kỹ thuật sử dụng xung biến đổi độ rộng hay tần số hay xung biến đổi theo mã quy ước để truyền tin.

sự điều chế

Giải thích VN: Phương pháp mà biên độ hoặc tần số của điện thế sóng hình sine được biến đổi tùy theo sự biến đổi của một điện thế hay cường độ khác được gọi là tín hiệu biến hiệu.

high level modulationsự điều chế mức caoreactance modulationsự điều chế điện kháng

Kỹ thuật chung

điều biếnacousto-optic modulationsự điều biến âm quangadaptive differential pulse code modulationđiều biến mã xung vi sai thích ứngadaptive differential pulse code modulation (ADPCM)điều biến mã xung vi sai thích ứngAM (amplitudemodulation)biến điệu biên độAM/FM (amplitudemodulation/frequency modulation)điều biên/điều tầnamplitude frequency modulationbiến điệu biên độ tần sốamplitude frequency modulationsự biến điệu biên tầnamplitude modulationbiến điệu biên độamplitude modulationđiều biến biên độamplitude modulationsự biến điệu biên độamplitude modulation (AM)biến điệu biên độamplitude modulation (AM)điều biến biên độAmplitude Modulation (AM)điều chế biên độ (điều biên)amplitude modulation indexchỉ số biến điệu biên độamplitude modulation systemhệ thống biến điệu biên độamplitude modulation wavesóng biến điệu biên độamplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)điều biến biên độ/điều biến tần sốamplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)điều biên/điều tầnamplitude-modulationđiều biến biên độamplitude-modulation noisenhiễu do điều biênangle modulationđiều biến gócB-modulationsự điều biến Bbase modulationđiều biến bazơbinary modulationsự điều biến nhị phânbrightness modulationđiều biến độ chóicarrier modulationsự điều biến sóng mangcarrier-wave modulationsự điều biến sóng mangCarrier-less Amplitude/ Phase Modulation (CAP)điều biên/pha không có sóng mangcathode modulationsự điều biến catotcompanded delta modulation (CDM)điều biến đenta nén-giãncompound modulationsự điều biến képcompound modulationsự điều biến phức hợpconductivity modulation transistortranzito điều biến dẫn điệncontact modulationđiều biến tiếp điểmcross modulationsự điều biến chéocurrent modulationsự điều biến dòng điệndelta modulationđiều biến đentadelta modulation (DM)sự điều biến đentadepth of modulationđộ (sâu) điều biếndifferential pulse code modulationđiều biến mã xung vi saidifferential pulse code modulation (DPCM)sự điều biến mã xung vi saidigital modulationsự điều biến sốdigital modulation systemhệ điều biến sốdiode modulationsự điều biến điotDoppler modulationsự điều biến Dopplerdouble modulationsự điều biến képDPCM (differentialpulse code modulation)sự điều biến mã xung vi saielectrostatic modulationđiều biến tĩnh điệnexternal modulationsự điều biến ngoàiFM (frequencymodulation)sự điều biến tần sốfocus modulationsự điều biến tụ tiêufrequency modulationđiều biến tần sốfrequency modulationsự điều biến tần sốfrequency-modulation Dopplerhệ thống rađa điều biến tầngrid modulationsự điều biến lướiimpulse modulationđiều biến xung lựcincidental amplitude modulationsự điều biên ngẫu nhiênincidental modulationsự điều biến ngẫu nhiênindirect modulationsự điều biến gián tiếpintensity modulationđiều biến cường độinverse modulationsự điều biến ngượclaser beam modulationsự điều biến bằng chùm lazelight modulationsự điều biến ánh sánglinear modulationsự điều biên tuyến tínhlinear modulationsự điều biến tuyến tínhlow-level modulationsự điều biến mức thấpmechanical modulationsự điều biến cơ họcmodulation (vs)sự điều biếnmodulation amplifierbộ khuếch đại điều biếnmodulation anglegóc điều biếnmodulation banddải điều biếnmodulation depthđộ (sâu) điều biếnmodulation depthđộ sâu điều biếnmodulation depthhệ số điều biếnmodulation electrodeđiện cực điều biếnmodulation envelopeđường bao điều biếnmodulation factorđộ sâu điều biếnmodulation factorhệ số điều biếnmodulation gridlưới điều biếnmodulation meterđồng hồ đo điều biến của sóngmodulation metermáy đo độ điều biếnmodulation methodphương pháp điều biếnmodulation noisetiếng ồn điều biếnmodulation noisetạp âm điều biếnmodulation protocolgiao thức điều biếnmodulation transfer functionhàm chuyển điều biếnmodulation-doped field effect transistor (MODFET)tranzito (hiệu ứng) trường pha tạp điều biếnmultilevel modulationsự điều biến nhiều mứcmultiple modulationđiều biến bộin-state quadrature amplitude modulationđiều biên vuông pha trạng thái nnarrow single sideband modulationsự điều biến dải biên đơn hẹpnarrow-band voice modulationđiều biến tiếng nói dải hẹpNBVM (narrowband voice modulation)điều biến tiếng nói dải hẹpnegative modulationsự điều biến âmnoise modulationsự điều biến tiếng ồnNRZ modulation (non-returnto zero modulation)sự điều biến không trở về số khôngNRZ modulation (non-returnto zero modulation)sự điều biến NRZoptical modulationđiều biến ánh sángoptical modulationsự điều biến quangPAM (Pulseamplitude modulation)sự biến điệu biên độ xungPAM (pulseamplitude modulation)sự điều biến biên dễ xungparallel modulationsự điều biến song songPCM (pulsecode modulation)điều biến mã xungPCM (Pulsecode modulation)sự điều biến mã xungPCM/FM modulationđiều biến PCM/FMPDM (pulsedelta modulation)sự điều biến đen-ta xungPDM (pulseduration modulation)sự điều biến thời khoảng xungpercent modulationphần trăm điều biếnpermutation modulationsự điều biến hoán vịPFM (pulsefrequency modulation)sự điều biến tần số xungPFM (Pulse-frequency modulation)sự điều biến tần số-xungphase modulationđiều biến phaphase modulationsự điều biến phaPhase Modulation (PM)điều biến phaphase modulation (PM)sự điều biến phaphase-modulation transmittermáy phát điều biến phaphase-reversal modulationsự điều biến đảo phaPIN diode modulationsự điều biến điôt PINplate modulationsự điều biến anodeplate pulse modulationsự điều biến xung anodePM (PhaseModulation)điều biến phaPM (phasemodulation)sự điều biến phapolar modulationsự điều biến có cựcpolarization modulationsự điều biến phân cựcpole modulationđiều biến cựcpositive modulationsự điều biến dươngPPM (pulseposition modulation)sự điều biến vị trí xungpulse amplitude modulationđiều biến xungpulse amplitude modulation (PAM)mạng điều biên độ xungpulse amplitude modulation (PAM)sự điều biến biên độ xungpulse amplitude modulation networkmạng điều biến biên độ xungPulse Code Modulation (PCM)điều biến mã xungpulse code modulation (PCM)sự điều biến mã xungpulse code modulation transmissiontruyền điều biến mã xungpulse code modulation-PCMđiều biến mã xung (PCM) xungpulse delta modulationsự điều biến đenta xungpulse duration modulation (PDM)điều biến thời gian xungpulse duration modulation (PDM)điều biến thời khoảng xungpulse frequency modulationđiều biến tần xungpulse frequency modulation (PFM)sự điều biến tần số xungpulse interval modulationsự điều biến khoảng (cách) xungpulse length modulationsự điều biến độ dài xungpulse mode modulationđiều biến chế độ xungpulse modulationđiều biến xungpulse modulationsự điều biến xungpulse phase modulation (PPM)sự điều biến pha xungpulse position modulation (PPM)sự điều biến vị trí xungpulse time modulationđiều biến thời gian xungpulse time modulationsự điều biến thời gian xungpulse width modulation (PWM)điều biến độ rộng xungpulse width modulation (PWM)điều biến thời khoảng xungpulse width modulation (PWM)sự điều biến độ rộng xungpulse-amplitude modulationđiều biến biên độ xungpulse-duration modulation (PDM)sự điều biến thời khoảng xungpulse-frequency modulation (PFM)sự điều biến xung-tần số xungpulse-interval modulationsự điều biến khoảng xungpulse-numbers modulationsự điều biến số xungpulse-phase modulationsự điều biến pha xungPWM (pulsewidth modulation)điều biến độ rộng xungPWM (pulsewidth modulation)sự điều biến độ rộng xungQAM (quadratureamplitude modulation)bộ điều biến biên độ vuông gócQAM (quadratureamplitude modulation)sự điều biến biên độ vuông gócquadrature amplitude modulation (QAM)sự điều biến biên độ vuông gócquantized pulse modulationđiều biến xung lượng tử hóaself-modulationsự tự điều biếnsine wave modulationsự điều biến sóng sinsingle sideband modulationsự điều biến dải biên đơnspatial modulationsự điều biến không gianspread spectrum modulationbộ điều biến phổ rộngternary pulse code modulationsự điều biến mã xung tam phânthrust modulationsự điều biến lực đẩytime modulationsự điều biến thời gianwideband modulationsự điều biến dải rộng sự biến điệu

Giải thích VN: Phương pháp mà biên độ hoặc tần số của điện thế sóng hình sine được biến đổi tùy theo sự biến đổi của một điện thế hay cường độ khác được gọi là tín hiệu biến hiệu.

adaptive delta modulationsự biến điệu delta thích nghiamplitude frequency modulationsự biến điệu biên tầnamplitude modulationsự biến điệu biên độangle modulationsự biến điệu gócangular modulationsự biến điệu gócbinary modulationsự biến điệu nhị phâncoherent modulationsự biến điệu nhất quáncompacted delta modulation-CDMsự biến điệu delta được néncross modulationsự biến điệu chéo nhaudefective modulationsự biến điệu saidelta modulation-MDsự biến điệu deltaexternal modulationsự biến điệu bên ngoàifacsimile modulationsự biến điệu facximinfacsimile modulationsự biến điệu faximilefour-phase modulationsự biến điệu bốn phafrequency modulationsự biến điệu tần sốfrequency shift modulationsự biến điệu dịch tầnlinear modulationsự biến điệu tuyến tínhmulti-condition modulationsự biến điệu đa trịmultiple modulationsự biến điệu bộinoise modulationsự biến điệu tiếng ồnnon-return to zero modulationsự biến điệu không trở về zêroon-off keying modulationsự biến điệu bật-tắton-off keying modulationsự biến điệu có hay khôngPAM (Pulseamplitude modulation)sự biến điệu biên độ xungpeak modulationsự biến điệu đỉnhpeak modulation of the main carriersự biến điệu đỉnh của sóng mạng chínhphase modulationsự biến điệu phaphase modulation of carriersự biến điệu pha của sóng mangphase modulation of the vector sumsự biến điệu pha của véc-tơ tổngpolar modulationsự biến điệu cựcpole modulationsự biến điệu cựcprogramme modulationsự biến điệu chương trìnhpulse duration modulationsự biến điệu trong khoảng xungpulse modulationsự biến điệu xungpulse modulation-PMsự biến điệu xungpulse number modulation-PNMsự biến điệu bằng số xungpulse-position modulationsự biến điệu pha xungpulse-width modulationsự biến điệu xung rộngquadrature modulationsự biến điệu vuông pharesidual modulationsự biến điệu còn sótsound modulationsự biến điệu âm thanhspread spectrum modulationsự biến điệu trải phổspurious modulationsự biến điệu parazittime modulationsự biến điệu tạm thờivelocity modulationsự biến điệu siêu tốc sự điều biếnacousto-optic modulationsự điều biến âm quangB-modulationsự điều biến Bbinary modulationsự điều biến nhị phâncarrier modulationsự điều biến sóng mangcarrier-wave modulationsự điều biến sóng mangcathode modulationsự điều biến catotcompound modulationsự điều biến képcompound modulationsự điều biến phức hợpcross modulationsự điều biến chéocurrent modulationsự điều biến dòng điệndelta modulation (DM)sự điều biến đentadifferential pulse code modulation (DPCM)sự điều biến mã xung vi saidigital modulationsự điều biến sốdiode modulationsự điều biến điotDoppler modulationsự điều biến Dopplerdouble modulationsự điều biến képDPCM (differentialpulse code modulation)sự điều biến mã xung vi saiexternal modulationsự điều biến ngoàiFM (frequencymodulation)sự điều biến tần sốfocus modulationsự điều biến tụ tiêufrequency modulationsự điều biến tần sốgrid modulationsự điều biến lướiincidental amplitude modulationsự điều biên ngẫu nhiênincidental modulationsự điều biến ngẫu nhiênindirect modulationsự điều biến gián tiếpinverse modulationsự điều biến ngượclaser beam modulationsự điều biến bằng chùm lazelight modulationsự điều biến ánh sánglinear modulationsự điều biên tuyến tínhlinear modulationsự điều biến tuyến tínhlow-level modulationsự điều biến mức thấpmechanical modulationsự điều biến cơ họcmultilevel modulationsự điều biến nhiều mứcnarrow single sideband modulationsự điều biến dải biên đơn hẹpnegative modulationsự điều biến âmnoise modulationsự điều biến tiếng ồnNRZ modulation (non-returnto zero modulation)sự điều biến không trở về số khôngNRZ modulation (non-returnto zero modulation)sự điều biến NRZoptical modulationsự điều biến quangPAM (pulseamplitude modulation)sự điều biến biên dễ xungparallel modulationsự điều biến song songPCM (Pulsecode modulation)sự điều biến mã xungPDM (pulsedelta modulation)sự điều biến đen-ta xungPDM (pulseduration modulation)sự điều biến thời khoảng xungpermutation modulationsự điều biến hoán vịPFM (pulsefrequency modulation)sự điều biến tần số xungPFM (Pulse-frequency modulation)sự điều biến tần số-xungphase modulationsự điều biến phaphase modulation (PM)sự điều biến phaphase-reversal modulationsự điều biến đảo phaPIN diode modulationsự điều biến điôt PINplate modulationsự điều biến anodeplate pulse modulationsự điều biến xung anodePM (phasemodulation)sự điều biến phapolar modulationsự điều biến có cựcpolarization modulationsự điều biến phân cựcpositive modulationsự điều biến dươngPPM (pulseposition modulation)sự điều biến vị trí xungpulse amplitude modulation (PAM)sự điều biến biên độ xungpulse code modulation (PCM)sự điều biến mã xungpulse delta modulationsự điều biến đenta xungpulse frequency modulation (PFM)sự điều biến tần số xungpulse interval modulationsự điều biến khoảng (cách) xungpulse length modulationsự điều biến độ dài xungpulse modulationsự điều biến xungpulse phase modulation (PPM)sự điều biến pha xungpulse position modulation (PPM)sự điều biến vị trí xungpulse time modulationsự điều biến thời gian xungpulse width modulation (PWM)sự điều biến độ rộng xungpulse-duration modulation (PDM)sự điều biến thời khoảng xungpulse-frequency modulation (PFM)sự điều biến xung-tần số xungpulse-interval modulationsự điều biến khoảng xungpulse-numbers modulationsự điều biến số xungpulse-phase modulationsự điều biến pha xungPWM (pulsewidth modulation)sự điều biến độ rộng xungQAM (quadratureamplitude modulation)sự điều biến biên độ vuông gócquadrature amplitude modulation (QAM)sự điều biến biên độ vuông gócsine wave modulationsự điều biến sóng sinsingle sideband modulationsự điều biến dải biên đơnspatial modulationsự điều biến không gianternary pulse code modulationsự điều biến mã xung tam phânthrust modulationsự điều biến lực đẩytime modulationsự điều biến thời gianwideband modulationsự điều biến dải rộng

Related Posts