Nghĩa Của Từ Miscellaneous Là Gì ? Tìm Hiểu Nghĩa Của Từ “Miscellaneous”

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

miscellaneous

*

miscellaneous /,misi”leinjəs/ tính từ tạp, pha tạp, hỗn hợp; linh tinhmiscellaneous goods: tạp hoámiscellaneous business: việc linh tinh có nhiều đặc tính khác nhau, có nhiều thể khác nhaua miscellaneous writer: một nhà văn viết nhiều thể văn khác nhau
bị xáo trộnđa dạngđược trộn lẫnhỗn hợpmiscellaneous load: tải trọng hỗn hợpmiscellaneous pitch: hắc ín hỗn hợpmiscellaneous storey building: nhà có tầng hỗn hợphỗn tạpmiscellaneous data recording (MDR): sự ghi dữ liệu hỗn tạplẫn lộnnhiều vẻtạpmiscellaneous data record (MDR): bản ghi dữ liệu tạpmiscellaneous data recording (MDR): sự ghi dữ liệu hỗn tạpmiscellaneous intercept: sự chặn (thông báo) tạpmiscellaneous time: thời gian tạpLĩnh vực: toán & tinđược xáo trộnLĩnh vực: hóa học & vật liệunhiều loạimiscellaneous data record (MDR)bản ghi dữ liệu phụmiscellaneous expensephụ phímiscellaneous interceptsự chặn (thông báo) phụmiscellaneous storey buildingnhà có tầng lệchmiscellaneous timethời gian linh tinhmiscellaneous timethời gian phụmiscellaneous water conservation projectdự án phụ trợ bảo vệ nguồn nướclinh tinhmiscellaneous allowance: trợ cấp linh tinhmiscellaneous business: công việc linh tinhmiscellaneous expenses: chi phí linh tinhmiscellaneous income: thu nhập linh tinhmiscellaneous losses: tổn thất linh tinhmiscellaneous payment: chi trả linh tinhmiscellaneous profit and loss: lời lỗ linh tinhmiscellaneous receipts: số thu linh tinhmiscellaneous shares: cổ phiếu linh tinhtạp hạngmiscellaneous account: tài khoản tạp hạngmiscellaneous assets: tài sản tạp hạngmiscellaneous audit: kiểm toán tạp hạngmiscellaneous articlestạp phẩmmiscellaneous auditkiểm toán đặc chủngmiscellaneous businesstạp vụmiscellaneous cargohàng chở các loạimiscellaneous expensechi tiêu vặtmiscellaneous expensestạp phímiscellaneous filetệp lưu trữ “linh tinh”miscellaneous goodstạp hóamiscellaneous incometạp thumiscellaneous industryngành công nghiệp khácmiscellaneous local taxesthuế địa phương các loạimiscellaneous obligation documentchứng từ nợ các loạimiscellaneous productssản phẩm các loạimiscellaneous productstạp phẩmmiscellaneous sharescổ phiếu ít được chú ýmiscellaneous taxesthuế các loạispecial miscellaneous accounttài khoản hỗn hợp đặc biệt o đa dạng, nhiều loại, được trộn lẫn

Related Posts