Lợi Ích Cổ Đông Thiểu Số ( Minority Interest Là Gì : Lợi Ích Thiểu Số Là Gì?

*

Đang xem: Minority interest là gì

Chức năng chính
Trang chủ mister-map.com
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của mister-map.commister-map.com như thế nào?
Thuật ngữ đa dạng, giải thích dễ hiểu
Thuật ngữ nhiều nhưng giải thích khó hiểu
Giải thích dễ hiểu nhưng còn ít thuật ngữ
Thuật ngữ quá ít, giải thích khó hiểu
Bạn đánh giá về giao diện mister-map.commister-map.com như thế nào? Đẹp, bố cục hợp lý
Đẹp nhưng bố cục chưa hợp lý
Bố cục hợp lý nhưng không đẹp
Không đẹp, bố cục chưa hợp lý
*
*
*
Tìm kiếm thuật ngữ :

*
*

*
*
Tìm kiếm theo: AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
*
*
*
*
Một mức nắm giữ vốn chủ sở hữu quan trọng nhưng chưa đủ để kiểm soát công ty (nhỏ hơn 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết) của một nhà đầu tư hoặc một công ty khác.Một tài khoản nợ trong bảng báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ thể hiện một tỷ lệ nắm giữ của cổ đông thiểu số đối với các công ty con của nó.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Cấu Trúc Pii Trong Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Pii

Trong thuật ngữ kế toán, nếu như công ty sở hữu một quyềnlợi thiểu số ở một công ty khác nhưng chỉ là vị trí bị động (không có quyềnkiểm soát), như vậy tất cả được ghi chép từ khoản đầu tư đó là những cổ tứcnhận được từ quyền lợi thiểu số đó. Nếu như công ty nắm vị thế chủ động (có khảnăng kiểm soát), như vậy cả cổ tức và phần trăm lợi nhuận đều được ghi chép vàosổ sách của công ty.Ví dụ như công ty ABC nắm giữ 90% của XYZ, vốn điều lệ 100 triệu USD, trongbảng cân đối cùa ABC, sẽ có một tài khoản nợ 10 triệu USD trong khoản mục lợiích của cổ đông thiểu số thể hiện 10% của XYZ mà ABC không nắm giữ.

*

Bình chọn

Điểm trung bình

*

Bình chọn 12345
*

Files đính kèm

*

Những bài viết bổ sung

*

Các bài viết / thuật ngữ liên quan

*
*
Số lượng thuật ngữ : 1966
*
Số bài bổ sung : 1
*
Số bài thảo luận : 8
*
Số bài hỏi / đáp : 90702
Thành viên

Xem thêm: Tôi Có Thể Làm Gì Với Bằng Kinesiology Là Gì ? Việc Làm 12 Cho Chuyên Ngành Kinesiology

eDocuments

Diễn đàn chứng khoán
Việc làm ngành tài chính
Công cụ đầu tư
mister-map.com on Yahoo!
mister-map.com on Facebook

Related Posts