Nghĩa Của Từ : Middle Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Middle

middle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm middle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của middle.

Đang xem: Middle là gì

Từ điển Anh Việt

middle

/”midl/

* danh từ

giữa

in the middle: ở giữa

right in the middle: ở chính giữa

in the middle of our century: ở giữa thế kỷ của chúng ta

nửa người, chỗ thắt lưng

to be up to the middle in water: đứng nước ngập đến thắt lưng

* tính từ

ở giữa, trung

the middle finger: ngón tay giữa

middle age: trung niên

the Middle Ages

thời Trung cổ

the middle class: giai cấp trung gian; giai cấp tiểu tư sản

Middle East

Trung đông

middle course (way): biện pháp trung dung, đường lối trung dung

middle school: trường trung học

* ngoại động từ

đá (bóng) từ cánh vào (khu trung lộ trước gôn)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào giữa

xếp đôi (lá buồm lại)

middle

giữa // để ở giữa

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

middle

* kinh tế

chính giữa

chính giữa đoạn giữa

chỗ giữa

đoạn giữa

khoảng giữa

loại vừa

ở giữa

phẩm chất bậc trung

ruột kết

* kỹ thuật

chính giữa

giữa

ở giữa

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Goldwave 6 – WordPress &Rsaquo Error

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: 6 Cách Nạp Thẻ Free Fire Trên Napthe, Garena Free Fire Membership

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts