Merits Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Merit Trong Tiếng Việt

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

merit

*

merit<"merit>danh từ phẩm chất xứng đáng được khen hoặc tặng thưởng; sự xứng đáng; sự xuất sắc a man/woman of merit người đàn ông/phụ nữ đức hạnh there”s no merit in giving away what you don”t really want không hay ho gì mà đem tặng những thứ anh thực sự không muốn I don”t think there”s much merit in the plan tôi nghĩ rằng kế hoạch chẳng có gì đáng khen nhiều lắm she was awarded a certificate of merit cô ta được tặng một bằng khen a merit award phần thưởng công trạng a merit award phần thưởng công trạng sự kiện, hành động, phẩm chất… xứng đáng được khen hoặc tặng thưởng; công lao to judge an employee on his own merit đánh giá một nhân viên dựa trên công lao của chính anh ta ngoại động từ đáng, xứng đáng to merit praise/reward/punishment đáng khen/thưởng/phạt I think the suggestion merits consideration tôi cho rằng đề nghị đó đáng được xem xét chất lượng; tính năng; ưu điểm signal-to-noise m. (vật lí) nhân tố ồn

*

/”merit/ danh từ giá trị a man of merit người có giá trị; người có tài to make a merit of xem như là có giá trị và đáng khen thưởng ca ngợi công, công lao, công trạng ((thường) số nhiều) công tội; (pháp lý) kẽ phải trái to decide a case on its merits dựa trên lẽ phải trái của chính vụ án mà quyết định ngoại động từ đáng, xứng đáng to merit reward đáng thưởng

*

Related Posts