Tần Tần Tật Về Mệnh Đề Danh Từ Là Gì Và Có Chức Năng Như Thế Nào

Ngữ pháp tiếng Anh có một chuyên đề gọi là “mệnh đề danh ngữ”, bạn đã nghe qua chưa? Nghe tên thì có vẻ lạ lẫm, nhưng thật ra mệnh đề danh ngữ lại được dùng rất nhiều trong tiếng Anh đấy. Không biết mệnh đề danh ngữ là gì, được sử dụng như thế nào nhỉ? Hãy để Step Up giải đáp những thắc mắc của bạn trong bài viết này nhé.

Đang xem: Mệnh đề danh từ là gì

1. Định nghĩa của mệnh đề danh ngữ 

Trong tiếng Anh, mệnh đề danh ngữ là mệnh đề sở hữu chức năng như một danh từ, đứng ở vị trí danh từ trong câu. Mệnh đề danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ, tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp,hay tân ngữ của giới từ. Câu chứa mệnh đề danh từ thường sẽ là một câu phức.

Ví dụ:

Her understanding of complicated Mathematics theories helps her a lot in being an engineer.

(Sự thông hiểu của cô ấy về những lý thuyết toán học giúp cô ấy rất nhiều trong việc làm kỹ sư.)

*
*
*

Rút gọn mệnh đề bằng to V

Cấu trúc chung:

S + V1+ Nominal clause S + V2+… => Wh-words/That/If/Whether + to V

Ví dụ: 

Susie told Lisa that Lisa should go to university.

=> Susie told Lisa to go to university.

(Susie bảo Lisa rằng Lisa nên đi học đại học.)

Rút gọn mệnh đề bằng V-ing

Cấu trúc chung:

S + V1+ Nominal clause S + V2+ … => S + V1 + V2-ing +….

Ví dụ:

Annie loves that she is able to travel on her own.

Xem thêm: “Xếp Theo Thứ Tự Tiếng Anh Là Gì ? Theo Thứ Tự

=> Annie loves traveling on her own.

(Annie thích đi du lịch một mình.)

5. Bài tập phần mệnh đề danh ngữ

Bài 1: Rút gọn mệnh đề danh ngữ Do you agree that you will be in charge of this project? I hope that I get this job so I can start making some money. I’m tired today, so in class, I’m going to pretend that I am doing my assignment. Jane asked me if I could help her with her homework. Megan thought that she could attend the concert without buying a ticket in advance. My boss suggests that I take some Spanish classes to prepare me for my business trip. My doctor recommended that I stay in bed and drink lots of water. My mom didn’t mention that she was mad at me for coming home late. Ralph admits that I am a better driver than he is. We don’t know what we think about your decision to move to France.

 

Đáp án:

Do you agree to be in charge of this project? I hope to get this job so I can start making some money. I’m tired today, so in class, I’m going to pretend to be doing my assignment. Jane asked me to help her with her homework. Megan thought to attend the concert without buying a ticket in advance. My boss told me to take some Spanish classes to prepare me for my business trip. My doctor told me to stay in bed and drink lots of water. My mom didn’t mention being mad at me for coming home late. Ralph admits being a worse driver than I am. We don’t know what to think about your decision to move to France.Bài 2: Viết lại câu đã rút gọn mệnh đề danh ngữ thành câu đầy đủ Jenny didn’t know what to do about her expired driver’s license. Lisa mentioned going to the beach after lunch. Mom asked me to clean my room. My doctor recommends eating less fat and salt. She pretended to be happy about the news.

 

Đáp án:

Jenny didn’t know what she should do about her expired driver’s license. Lisa mentioned that she went to the beach after lunch. Mom told me that I should clean my room. My doctor recommends that I should eat less fat and salt. She pretended that she was happy about the news.

Xem thêm: ngoc vayne

Trên đây là bài tổng hợp đầy đủ về mệnh đề danh ngữ. Bạn có thể tham khảo thêm các phương pháp học ngữ pháp hiệu quả để ngữ pháp không còn là nỗi lo của bạn. Chúc bạn tìm được niềm vui trong việc học tiếng Anh và tiến bộ nhanh chóng.

Related Posts