Nghĩa Của Từ Manually Là Gì ? Manually Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

You would not have a hard time guessing which of the two men had an instruction manual from the manufacturer.

Đang xem: Manually là gì

Bạn hẳn có thể đoán một cách dễ dàng trong hai người đó, ai là người có cuốn chỉ dẫn cách sửa xe của hãng sản xuất.
Engaging in sport is described as the occupation of the noble and wealthy, who have no need to do manual labour themselves.
mister-map.comệc tham gia thể thao được coi là công mister-map.comệc của giới quý tộc và giàu có, những người không cần phải làm mister-map.comệc tay chân.
There is no traditional manual option, making this the fourth road-car after the Enzo, Challenge Stradale and 430 Scuderia not to be offered with Ferrari”s classic gated manual.
Đây là chiếc xe thứ tư của Ferrari (sau Enzo, Challenge Stradale và 430 Scuderia) không được trang bị hộp số sàn truyền thống.
If you are using Enhanced CPC, Manual CPC or mister-map.comewable CPM bidding strategies then you can also set bid adjustments for better control over when and where your ad appears.
Nếu đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC nâng cao, CPC thủ công hoặc CPM có thể xem thì bạn cũng có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu để kiểm soát tốt hơn thời điểm và vị trí hiển thị quảng cáo.
Presenting one line of argument in favor of the belief in rebirth, A Manual of Buddhism states: “Sometimes we get strange experiences which cannot be explained but by rebirth.
20 Để trình bày những lý lẽ bênh vực cho mister-map.comệc tin sự sanh lại, sách Phật giáo A Manual of Buddhism nói: “Đôi khi chúng ta trải qua những kinh nghiệm lạ lùng không thể giải thích được nếu không dựa vào thuyết sanh lại.
The ottamister-map.comno could be removed and placed on top of the mister-map.comrginal, making, in effect, a double manual instrument.
Note that you can still add owners and managers to single locations manually within a location group/business account.
Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể thêm chủ sở hữu và người quản lý vào các vị trí duy nhất theo cách thủ công trong nhóm vị trí/tài khoản doanh nghiệp.
If you want to set up your custom campaigns manually, make sure you separate the parameters from the URL with a question mark.
Nếu muốn thiết lập chiến dịch tùy chỉnh theo cách thủ công, hãy đảm bảo bạn tách riêng thông số khỏi URL bằng dấu chấm hỏi.
Even models not fitted with a control panel at the base are usually fitted with an emergency switch of some sort, which allows manual lowering of the lift (usually by the release of hydraulic or pneumatic pressure) in the event of an emergency or power failure.
Thậm chí vài loại xe không có bảng điều khiển ở chân đế thường được trang bị công tắc hạ khẩn cấp, cho phép hạ thấp thang máy bằng tay (thông thường là xả áp lực thủy lực hoặc khí nén) trong trường hợp khẩn cấp hoặc mất điện.
A good idea when setting a new policy is to route to manual remister-map.comew for a short time to “test the waters” and evaluate matches and tweak the policy as necessary.
Khi đặt một chính sách mới, bạn nên gửi chính sách đi đánh giá thủ công trong thời gian ngắn để “dùng thử” và đánh giá kết quả trùng khớp cũng như chỉnh sửa chính sách khi cần.

Xem thêm: bảng ngọc graves

The Prose Edda, sometimes referred to as the Younger Edda or Snorri”s Edda, is an Icelandic manual of poetics which also contains many mythological stories.
Bài chi tiết: Văn xuôi Edda Edda bằng văn xuôi (còn được biết tới dưới tên Tân Edda hoặc Edda của Snorri) là một cuốn sách về thơ ca bằng tiếng Iceland có bao gồm những câu truyện thần thoại.
Mechanical or manually operated flight control systems are the most basic method of controlling an aircraft.
Các hệ thống kiểm soát bay hoạt động cơ khí hay hoạt động bằng tay là phương pháp căn bản nhất trong điều khiển máy bay.
Once used extensively in office buildings, the manually adjustable light reflector is seldom in use today hamister-map.comng been supplanted by a combination of other methods in concert with artificial illumination.
Sau khi sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà văn phòng, phản xạ ánh sáng “” bằng tay có thể điều chỉnh hiếm khi được sử dụng ngày nay đã được thay thế bởi một sự kết hợp các phương pháp khác trong buổi hòa nhạc với chiếu sáng nhân tạo.
Typically, in the past, these insurance document packets were created by a) typing out free-form letters, b) adding pre-printed brochures c) editing templates and d) customizing graphics with the required information, then manually sorting and inserting all the documents into one packet and mailing them to the insured.
Thông thường, trước đây, các gói tài liệu bảo hiểm này được tạo bằng cách a) gõ các chữ cái dạng tự do, b) thêm các tài liệu quảng cáo được in sẵn c) các mẫu chỉnh sửa và d) tùy chỉnh đồ họa với thông tin bắt buộc tài liệu thành một gói và gửi chúng cho người được bảo hiểm.
Then inmister-map.comte the teachers to open to any lesson in a teacher manual or use the handout titled “Sample Lesson—3 Nephi 11:1–17,” which is promister-map.comded in the appendix of this manual.
Sau đó mời giảng mister-map.comên giở đến bất cứ bài học nào trong một sách học dành cho giảng mister-map.comên hoặc sử dụng tài liệu phát tay có tựa đề “Bài Học Mẫu—3 Nê Phi 11:1–17,” mà đã được cung cấp trong phần phụ lục của sách học này.
The gospel literacy student manual, Ye Shall Have My Words (item no. 34476), is available in English, French, Portuguese, and Spanish.
Có sẵn sách dạy đọc sách phúc âm của học mister-map.comên, Ye Shall Have My Words (danh mục số 34476), bằng tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
This renewed interest in manners is reflected in the proliferation of books, manuals, admister-map.comce columns, and TV talk shows on everything from which fork to use at a formal dinner to how to address someone in today’s complex and rapidly changing social and family relationships.
Sự chú ý mới nầy về phép tắc lịch sự được phản ảnh qua sự tràn lan của sách báo, sách hướng dẫn, những mục giải đáp thắc mắc và chương trình truyền hình chỉ dẫn về mọi phép tắc kể từ cách xử dụng muỗng nỉa thế nào trong bữa ăn cho đến cách xưng hô trong sự thay đổi phúc tạp và nhanh chóng về sự liên lạc giữa xã hội và gia đình ngày nay.
To ensure your automatic and manual backups are encrypted with your screen lock, use a PIN, pattern, or a password.
Để đảm bảo mã hóa các bản sao lưu tự động và thủ công bằng phương thức khóa màn hình, hãy dùng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu.
Notable features of version 2.0 and 2.1.1 include app permissions, Waves MaxxAudio, SwiftKey keyboard, off-screen gestures, custom icons, dark mode, manual camera mode, and RAW support for 3rd party apps, like Camera FV-5 2.75.
Các tính năng nổi bật hiện tại của phiên bản 2.0 và 2.1.1 bao gồm các quyền truy cập cho ứng dụng, Waves MaxxAudio, bàn phím SwiftKey, cử chỉ ngoài màn hình, các biểu tượng tùy chỉnh, chế độ tối, chế độ máy ảnh bằng tay, và hỗ trợ định dạng ảnh RAW cho các ứng dụng bên thứ ba, như Camera FV-5 2.75.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Thẻ Game Quyền Vương 98 Server Đài Loan, Hướng Dẫn Tân Thủ

You can also separate the file into smaller files if you”re comfortable manually editing CSV or ICAL code.
Sinh Hoạt Thực Tập 1: Sách Học dành cho Giảng mister-map.comên Giúp Học mister-map.comên Làm Tròn Vai Trò của Họ Như Thế Nào

Related Posts