Nghĩa Của Từ To Make The Best Of Là Gì ? Vietgle Tra Từ

English has a lot of commonly confused words. They either look alike, sound alike or, worst of all, look and sound alike but have completely different meanings. “Get the best of” and “get the best out of” are written so similarly that they are often confused.

Đang xem: Make the best of là gì

Tiếng Anh có rất nhiều những từ thường dùng sai. Trông chúng hoặc giống nhau, hoặc có vẻ giống nhau, hoặc, tệ nhất là, hình thức cũng như phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. “get the best of” và “get the best out of” viết giống nhau nên thường hay bị nhầm lẫn.

Xem thêm: for granted là gì

“To get the best of someone” means to overcome him in some way or fool him somehow. Ex: Cancer has got/gotten the best of him.

Xem thêm: Download Game Psp Roms Free Download, Psp Roms Free Download

“To get the best of someone” có nghĩa là hạ gục; đánh bại; áp đảo; chế ngự; lừa phỉnh; bỡn cợt một ngườiVí dụ: Bệnh ung thư đã hạ gục anh ấy.
Take a deep breath. Don”t let stress get the best of you. If you pretend to be calm, you might actually achieve it. Fake it till you make it. –

*

Hít một hơi thật sâu. Đừng để stress áp đảo bạn. Nếu giả vờ bình tĩnh, bạn có thể bình tĩnh thật. Hãy giả vờ cho đến khi bạn đạt được điều này. –

*

“To get the best out of someone” means to somehow encourage that person to produce his best effort; achieve the greatest output of work, effort, production, etc., out of someone Ex: My son”s music teacher was always able to get the best out of him.
“To get the best out of someone” nghĩa là khuyến khích một người cố gắng hết sức; khuyến khích một người bộc lộ cái hay nhất của mình; bộc lộ hết khả năng của mìnhVí dụ: Thầy dạy nhạc của con tôi luôn có thể khuyến khích nó bộc lộ hết khả năng của mình.
How to get the best out of your team

*

You get the best out of others when you get the best out of yourself.

*

Do not expect to get the best of everything in life. However, at least you can make the best out of what you do get!

*

Related Posts