Majority Là Gì, Nghĩa Của Từ Majority, Nghĩa Của Từ Majority Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Majority là gì

*
*
*

majority

*

majority /mə”dʤɔriti/ danh từ phần lớn, phần đông, đa số (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng (nhóm) được đa số phiếu tuổi thành niên, tuổi trưởng thànhhe will reach (attain) his majority next month: tháng sau nó sẽ đến tuổi thành niên (quân sự) chức thiếu tá, hàm thiếu táto join the majority về với tổ tiên
đa sốmajority carrier: hạt mang đa sốmajority carrier: hạt tải đa sốmajority element: phần tử đa sốmajority function: hàm đa sốmajority logic: lôgic đa sốmajority operation: phép toán đa sốmajority port: cổng đa sốđại bộ phậnLĩnh vực: toán & tinphần lớnmajority carrierhạt mang chủ yếumajority carrierhạt tải chủ yếumajority carrier diodeđi-ốt hạt mang chủ yếumajority carrier transistortranzito hạt mang chủ yếumajority elementcổng chínhmajority elementphần tử chủ yếumajority emittercự phát chủ yếumajority gametrò chơi nhiều ngườimajority logiclôgic chủ yếumajority portcổng chủ yếuđa sốmajority control: quyền kiểm soát của đa sốmajority control: sự kiểm soát cổ quyền của đa sốmajority decision: sự biểu quyết theo đa sốmajority fallacy: ảo tưởng về đa sốmajority holding: cổ quyền đa sốmajority interest: quyền lợi đa sốmajority interest: các cổ đông đa sốmajority rules: nguyên tắc (quyết định theo) đa sốmajority rules: nguyên tắc (quyết định) theo đa sốmajority shareholder: cổ đông đa sốmajority shareholder: người cổ đông đa sốmajority verdict: phán quyết theo đa sốmajority verdict: tài quyết theo đa sốmajority voting system: chế độ biểu quyết đa sốnarrow majority: đa số miễn cưỡngqualified majority: đa số tương đốisilent majority: đa số thầm lặngsilent majority (the …): đa số thầm lặngworking majority: đa số đủ, đa số thực tếworking majority: đa số đủphần lớnphần lớn phần nhiềuphần nhiễuquá bánmajority control: quyền kiểm soát quá bánthành niênage of majority: tuổi thành niêntrưởng thànhtuổi thành niêntuổi trưởng thànhmajority interestcác cổ đông thiểu sốmajority interestquyền lợi tối thiểu

Xem thêm: ” Reed Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Reed Trong Tiếng Việt

*

*

Xem thêm: Cờ Liên Quân Mùa 3 – : Đội Hình 12 Tướng Nhờ Tính Năng Cướp Trang Bị

*

majority

Từ điển Collocation

majority noun

1 most

ADJ. big, great, huge, overwhelming, substantial, vast | silent The march was by the silent majority who oppose terrorism.

VERB + MAJORITY comprise, constitute, form, make up English speakers form the majority of the population.

MAJORITY + NOUN culture, group, population | opinion, view | shareholder | stake The French company holds a majority stake in the retail chain.

PREP. in the ~ In the general population, right-handed people are in the majority.

PHRASES in the majority of cases In the vast majority of cases, customers get their money back.

2 in an election

ADJ. handsome, huge, large, massive, overwhelming, substantial | clear, comfortable, decisive | bare, narrow, slender, slight, slim, small, tiny, wafer-thin | ten-seat, three-to-one, two-thirds, etc. | absolute, outright, overall Although they are the biggest single party, they don”t have an outright majority. | simple | decreased, increased | working the first Labour government with a clear working majority in the House | parliamentary | government | Conservative, Labour, etc. | necessary, requisite

VERB + MAJORITY command, have | achieve, gain, get, secure, win They failed to win the requisite two-thirds majority. | defend, maintain, retain | lose | overturn | indicate, show

MAJORITY + NOUN government, rule | party | decision | vote, voting | support

PREP. by a ~ They won by a huge majority. | ~ against Latest opinion polls have a comfortable majority against the reform. | ~ in a majority in Parliament | ~ in favour of Opinion polls indicated a two-thirds majority in favour of ratification of the treaty. | ~ over He has a decisive majority over his main rivals.

Related Posts