mã màu minecraft

Trong Minecraft, có một số mã màu và mã định dạng mà bạn có thể sử dụng trong việc chat và nhập lệnh, giúp cho việc chơi trò chơi trở nên thú vị và màu sắc hơn. Trong đó, mã màu có thể được sử dụng để thay đổi màu văn bản trong trò chơi, gán màu cho đội và tùy chỉnh màu của áo giáp da. Còn mã định dạng có thể được sử dụng để sửa đổi sự xuất hiện của văn bản trong trò chơi như in đậm hoặc in nghiêng. Cùng Thủ thuật chơi tìm hiểu cách các mã này và cách sử dụng chúng trong trò chơi nhé!

Phần 1
Các mã màu Minecraft

Danh sách các Mã màu trong Minecraft như sau:

Color
(Minecraft Name) Chat Code MOTD Code Decimal Hexadecimal Dark Red
(dark_red) §4 u00A74 11141120 AA0000 Red
(red) §c u00A7c 16733525 FF5555 Gold
(gold) §6 u00A76 16755200 FFAA00 Yellow
(yellow) §e u00A7e 16777045 FFFF55 Dark Green
(dark_green) §2 u00A72 43520 00AA00 Green
(green) §a u00A7a 5635925 55FF55 Aqua
(aqua) §b u00A7b 5636095 55FFFF Dark Aqua
(dark_aqua) §3 u00A73 43690 00AAAA Dark Blue
(dark_blue) §1 u00A71 170 0000AA Blue
(blue) §9 u00A79 5592575 5555FF Light Purple
(light_purple) §d u00A7d 16733695 FF55FF Dark Purple
(dark_purple) §5 u00A75 11141290 AA00AA White
(white) §f u00A7f 16777215 FFFFFF Gray
(gray) §7 u00A77 11184810 AAAAAA Dark Gray
(dark_gray) §8 u00A78 5592405 555555 Black
(black) §0 u00A70 0 000000

 

Trong đó:

Cột Color: tên của màu và phần trong dấu () là tên nội bộ của màu trong trò chơi Minecraft.

Đang xem: Mã màu minecraft

Cột Chat code: code dùng để sử dụng màu đó trong chat ở Minecraft.

Cột  MOTD Code: code dùng để sử dụng trong Message Of The Day trong Minecraft.

Cột Decimal: giá trị thập phân của màu trong Minecraft.

Cột Hexdecimal: giá trị hệ thập lục phân của màu trong Minecraft

Tên nhân vật

Mở khu vực chat trong Minecraft ( chú ý phiên bản của bạn Minecraft mà bạn chơi hiện tại cần hỗ trợ mở Cheat Code)

Tiến hành nhập vào ô chat như sau:

– Đổi tên có màu: /nick <mã màu><tên mình muốn>.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa “ Practical Là Gì, Practical & Practicable

VD: /nick &dBaby  -> Baby

– Đổi tên có kiểu: /nick <mã kiểu><tên mình muốn>.

VD: /nick &lBaby ->Baby

– Đổi tên có màu và kiểu kết hợp: /nick <mã màu><mã kiểu><tên mình muốn>.

VD: /nick &6&lBaby -> Baby

– Nhiều màu: /nick &d&lB&5&la&a&lb&e&ly ->B a b y

 

Cách chat

Mở khu vực chat trong Minecraft ( chú ý phiên bản của bạn Minecraft mà bạn chơi hiện tại cần hỗ trợ mở Cheat Code)

Tiến hành nhập vào ô chat như sau:

– Chat có màu: <mã màu><nội dung> .

VD: &dai mua trứng không? -> ai mua trứng không?

– Chat có kiểu: <mã kiểu><nội dung> .

Xem thêm: gửi thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta

VD: &oai mua trứng không? -> ai mua trứng không?

– Chat có màu và kiểu: <mã màu><mã kiểu><nội dung> .

VD: &2&oai mua trứng không? -> ai mua trứng không?

– Kết hợp: &2&oai &6&lmua &b&ltrứng &5&lkhông? -> ai mua trứng không?

 

Chú ý: là phím cài đặt cho chức năng chat. Nó sẽ là phím theo mặc định hoặc phím mà các bạn đã cài nhé!

Related Posts