Nghĩa Của Từ Lump Là Gì, Nghĩa Của Từ Lump, Lump Trong Tiếng Tiếng Việt

lump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lump.

Đang xem: Lump là gì

Từ điển Anh Việt

lump

/lʌmp/

* danh từ

cục, tảng, miếng

a lump of sugar: một cục đường

a lump of clay: một cục đất sét

lump sugar: đường miếng

cái bướu, chỗ sưng u lên, chỗ u lồi lên

a bad lump on the forehead: u ở trán

cả mớ, toàn bộ, toàn thể

in the lump: tính cả mớ, tính tất cả

a lump sum: số tiền tính gộp cả lại; tiền mặt trả gọn

người đần độn, người chậm chạp

to be a lump of selfishness

đại ích kỷ

to feel (have) a lump in one”s throat

cảm thấy cổ họng như nghẹn tắc lại

* ngoại động từ

xếp lại thành đống, thu gọn lại thành đống; gộp lại

coi như cá mè một lứa, cho là một giuộc

* nội động từ

đóng cục lại, vón lại, kết thành tảng

* nội động từ

(+ along) kéo lê, lết đi

(+ down) ngồi phệt xuống

* ngoại động từ

chịu đựng; ngậm đắng nuốt cay

if you don”t like it you will have to lump it: nếu anh không thích cái đó thì anh cũng phải chịu đựng vậy thôi; thích hay không thích thì anh cùng phải nhận thôi

lump

khối chung // lấy chung; thu thập, tập trung take in the l. lấy chung

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thickness Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thickness Trong Tiếng Việt

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Category Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Category, Vietgle Tra Từ

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts