Lãi Gộp Là Gì? Lợi Nhuận Thuần Là Gì ? Lợi Nhuận Thuần Là Gì

Nắm vững kiến thức liên quan tới lợi nhuận thuần là yếu tố quan trọng để hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

Đang xem: Lợi nhuận thuần là gì

1. Khái niệm cơ bản

1.1. Lợi nhuận thuần là gì

1.2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì?

1.3. Lợi nhuận gộp là gì?

2. Công thức tính lợi nhuận thuần

2.1. Công thức tính lợi nhuận thuần

2.2. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần

3. Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

3.1 Luôn giải quyết được bài toán tài chính: Thu – Chi > 0

3.2 Luôn nắm rõ nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận.

3.3 Luôn xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo lưu thông dòng tiền.

3.4 Luôn nắm rõ sức mạnh của công cụ quản trị tài chính

1. Khái niệm cơ bản

Ở phần này, mister-map.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc 2 khái niệm cơ bản về lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp.

*

Lợi nhuận thuần là gì?

1.1. Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì? thể hiện lợi nhuận bán hàng còn lại sau khi tất cả chi phí hoạt động , lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi (nhưng không phải cổ tức cổ phiếu phổ thông) đã được khấu trừ từ tổng doanh thu của công ty .

1.2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là khoản lợi mà doanh nghiệp thu về từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là khoảng chênh lệch ròng của doanh thu thu được trong kỳ sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, bao gồm cả giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được.

1.3. Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp hay lãi gộp trong tiếng Anh là Gross Profit. Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty thu về sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Kinh doanh hiệu quả cùng phần mềm quản lý bán hàng đa kênh mister-map.com

Quản lý tập trung – tiện lợi – hiệu quả

*

2. Công thức tính lợi nhuận thuần

*

Lợi nhuận thuần là gì?

2.1. Công thức tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ.

Trong đó:

– Doanh thu thuần: là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ những khoản giảm trừ như: các khoản giảm giá hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, thuế xuất nhập khẩu.

– Giá vốn hàng bán: được hiểu một cách đơn giản nhất là toàn bộ khoản chi phí bỏ ra để cấu thành nên sản phẩm.

– Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán gồm có: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công trực tiếp.

– Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi vay tài chính, các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

– Chi phí tài chính: là các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động tài chính.

Xem thêm: Wreath Là Gì – Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Wreath Và Garland

2.2. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần là :

Tỷ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

3. Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

3.1 Luôn giải quyết được bài toán tài chính: Thu – Chi > 0

Để có thể kinh doanh có lãi, tất cả bài toán tài chính đều quy về các dạng: doanh thu – chi phí, nguồn thu – vốn đầu tư, lợi nhuận = doanh thu – chi phí, thu nhập ròng = thực thu – thực chi… Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần lưu ý một số nguyên tắc cụ thể:

– Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ trên ước lượng, dự đoán với sự phân tích đầy đủ để có thể thấy hết nguồn thu, cắt giảm được chi phí.

– Kiểm soát công nợ thường xuyên, chặt chẽ,có chính sách xử lý nợ ráo riết triệt để tránh dẫn đến mất khả năng thanh toán, tăng chi phí lãi vay

– Kiểm soát nghiêm túc chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho, trên đường đi, hàng gửi làm ứ đọng vốn, đẩy mạnh khả năng xoay vòng vốn lưu động.

– Lập ra kế hoạch tài chính rõ ràng để có thể kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch thu trả nợ.

3.2 Luôn nắm rõ nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận.

*

Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Trong doanh nghiệp, nguyên tắc thu chi cần phải luôn đảm bảo 3 vấn đề sau: có kế hoạch (nhất là kế hoạch dòng tiền), cân đối thu chi, thu lại vốn đầu tư (chi đầu tư và ROI).

“Tăng thu, giảm chi” nghe có vẻ đơn giản nhưng không có chi (đầu tư) làm sao có nguồn thu? Chính vì vậy, người đứng đầu doanh nghiệp cần tách bạch giữa đầu tư (thu chi của dự án đầu tư) và các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên mới có thể đánh giá được hiệu quả đầu tư cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào những hoạt động sinh lời ngay mà cắt hết các khoản đầu tư cho phát triển dài hạn với lý do giảm chi để cắt lỗ mà không đánh giá kỹ kết quả đầu tư sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không còn sản phẩm sáng tạo, hoặc không có sản phẩm mới có tính cạnh tranh.

Tham khảo:Top 10 ngành kinh doanh siêu lợi nhuận

3.3 Luôn xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo lưu thông dòng tiền.

Việc lập kế hoạch tài chính rất quan trọng đối với 1 doanh nghiệp vì liên quan tới các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này.

Lập kế hoạch tài chính là dùng một số giả định như dự báo doanh thu, chi phí… và các báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối, thu nhập…) trong quá khứ để đưa ra các báo cáo tài chính trong tương lai nhằm vào các mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp.

3.4 Luôn nắm rõ sức mạnh của công cụ quản trị tài chính

Excel có thể đáp ứng linh hoạt các đơn giản của kế toán nhưng sẽ làm bạn tốn nhiều thời gian, công sức hơn là dùng một phần mềm kế toán hoặc một công cụ chuyên phân tích dữ liệu.

Trên thực tế, các doanh nghiệp luôn tìm đến sự hỗ trợ của công cụ quản trị tài chính, phần mềm tích hợp quản lý tổng thể thay vì chỉ sử dụng một phần mềm kế toán đơn thuần, rời rạc.

Xem thêm: Tạo Database Diagram Là Gì, Mô Hình Quan Hệ Dữ Liệu ( Diagram )

Vì vậy, mister-map.com giới thiệu đến bạn phần mềm quản lý bán hàng với tính năng kế toán hỗ trợ thu chi và hệ thống báo cáo doanh thu, giúp bạn kiểm soát hiệu quả công tác thu – chi. Đăng ký ngay để trải nghiệm miễn phí. Chúc bạn thành công.

Related Posts