Tỷ Số Lợi Nhuận Giữ Lại Là Gì ? Sử Dụng Lợi Nhuận Giữ Lại Như Thế Nào?

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Đang xem: Lợi nhuận giữ lại là gì

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.

*

*

Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) = Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính các DN Việt Nam. Đây là số lợi nhuận mà doanh nghiệp giữ lại chưa chia cổ tức để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay chia trả các nghĩa vụ nợ. Lợi nhuận giữ lại cuối năm = Lợi nhuận giữ lại đầu năm + Lãi sau thuế trong năm – Cổ tức, lợi nhuận đã chia, đã phân phối trong năm.

Xem thêm: 200+ Tranh Tô Màu Cho Bé Gái Đẹp Nhất, 200 Hình Đẹp Nhất Cho Bé Tập Tô Màu

Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) = Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính các DN Việt Nam. Đây là số lợi nhuận mà doanh nghiệp giữ lại chưa chia cổ tức để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay chia trả các nghĩa vụ nợ. Lợi nhuận giữ lại cuối năm = Lợi nhuận giữ lại đầu năm + Lãi sau thuế trong năm – Cổ tức, lợi nhuận đã chia, đã phân phối trong năm.
Bạn cho mình hỏi: Với DN cổ phần khi có lợi nhuận sau thuế thì chia cổ tức cho cổ đông trước hay sau khi trích lập các quĩ theo qui định? Theo văn bản nào QĐ ? Mình tìm mãi chỉ thấy 1 câu chung chung ( .. Chia cổ tức sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ … ) nên không hiểu.

*

Bạn cho mình hỏi: Với DN cổ phần khi có lợi nhuận sau thuế thì chia cổ tức cho cổ đông trước hay sau khi trích lập các quĩ theo qui định? Theo văn bản nào QĐ ? Mình tìm mãi chỉ thấy 1 câu chung chung ( .. Chia cổ tức sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ … ) nên không hiểu.
Luật doanh nghiệp 2005 có quy định mà bác: Điều 93.

Xem thêm: Youtube – Top Những Pha Troll Mất Dạy Bá Đạo Nhất Quả Đất

Trả cổ tức 1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Nếu là công ty có vốn nhà nước thì phải tuân theo Nghị định 09/2009, Thông tư 155/2009.

Related Posts