Standard Of Living Standard Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Mức sống (tiếng Anh: Standard of Living) phản ánh điều kiện vật chất của mỗi người trong một khu vực nhất định. Mức sống thường được đo lường bằng GDP bình quân đầu người.

Đang xem: Living standard là gì

09-08-2019 Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product – GDP) là gì? 20-08-2019 Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product – GNP) là gì? Cách xác định GNP 08-09-2019 Thu nhập quốc dân (National income) và thu nhập khả dụng (Disposable income) là gì? 

Mức sống

Khái niệm

Mức sống trong tiếng Anh là Standard of Living.

Mức sống là mức độ giàu có, tiện nghi, hàng hóa vật chất và nhu yếu phẩm có sẵn cho một tầng lớp kinh tế xã hội nhất định hoặc một khu vực địa lí nhất định. Mức sống bao gồm các yếu tố vật chất cơ bản như thu nhập, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tuổi thọ và cơ hội kinh tế. 

Mức sống liên quan mật thiết đến chất lượng cuộc sống, cũng có thể bao gồm các yếu tố như sự ổn định kinh tế và chính trị, tự do chính trị và tôn giáo, chất lượng môi trường, khí hậu và an toàn.

Xem thêm: Những Cuốn Sách Ngôn Tình Hay Nhất Bạn Đọc Không Thể Bỏ Qua, Những Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay Nhất Nên Đọc

Bản chất của mức sống

Mức sống thường được sử dụng để so sánh giữa các khu vực địa lí, ví dụ như mức sống ở Mỹ so với Canada hoặc mức sống ở St. Louis so với New York. Mức sống cũng có thể được sử dụng để so sánh các thời kì khác nhau.

Ví dụ, so với 100 năm trước, mức sống ở Mỹ đã được cải thiện rất nhiều. Với cùng một khối lượng lao động như trước đây có thể mua được nhiều hàng hóa hơn, và các mặt hàng từng là xa xỉ phẩm như tủ lạnh và ô tô thì trở nên phổ biến. Tuổi thọ dân số tăng và số giờ làm việc hàng năm giảm đi.

Xem thêm: Redundancy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Redundancies Trong Tiếng Việt

Theo nghĩa hẹp, các nhà kinh tế thường đo lường mức sống bằng cách sử dụng GDP. GDP bình quân đầu người cung cấp một ước tính nhanh chóng, sơ bộ về tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ có sẵn cho mỗi người. Có nhiều số liệu và phép đo lường phức tạp hơn về của mức sống có mối tương quan cao với GDP bình quân đầu ngườiđã được đề ra.

Mức sống ở các nước phát triển như Mỹ thường cao hơn so với các quốc gia kém phát triển. Trên thực tế, các phương pháp đo lường mức sống cơ bản như GDP bình quân đầu người thường được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau. 

Các nền kinh tế thị trường mới nổi thường có mức sống tăng theo thời gian khi tăng trưởng và phát triển thành các nền kinh tế công nghiệp hiện đại.

Ví dụ về đo lường mức sống

Một thước đo mức sống là Chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên Hợp Quốc, chấm điểm 189 quốc gia dựa trên các yếu tố bao gồm tuổi thọ trung bình từ khi sinh, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người. Tính đến năm 2018, 5quốc gia có điểm HDI cao nhất là Na Uy (0,953), Thụy Sĩ (0,944), Úc (0,939), Ireland (0,938) và Đức (0,936). 

Ngược lại, 5 quốc gia có năm điểm HDI thấp nhất 2018 là Nigeria (0.354), Cộng hòa Trung Phi (0.367), Nam Sudan (0.388), Chad (0.404) và Burundi (0.417). Syria, Libya và Yemen có mức sống giảm đáng kể.

(Theo investopedia)

Related Posts